Main fundraiser photo

Monsters slapen nooit (2020)

Donation protected
Gideon Grim is schrijver, ontwerper, fantast en fotograaf. ‘Monsters slapen nooit’ is zijn co-creatiehutje op de digitale hei én zijn in 2018 opgerichte uitgeverijtje zonder winstoogmerk.

Gideon's co-creatiehutje? Uitgeverij 'Monsters slapen nooit' geeft zeer gelimiteerde edities uit van boeken of producten die uitsluitend in samenwerking met Gideon Grim tot stand komen.

Zonder winstoogmerk? Gideon draagt er zorg voor dat 100% van de winst alleen gebruikt wordt om goede doelen te steunen en bestaande of nieuwe uitgaven te financieren.

Monsters slapen nooit? Creatieve monsters dagen Gideon Grim voortdurend uit, bijten vastberaden in zijn billen als hij zelfs maar kort de ogen sluit. Daarnaast zijn er genoeg andere monsters in de wereld om ons heen.

Voor Gideon voldoende reden om er zelf geen ene cent aan te willen verdienen en met de winst goede doelen te steunen .

Jouw hulp nodig? Donaties en verkopen via de webshop  zijn voor 'Monsters slapen nooit' letterlijk van levensbelang. Vaak maken ze het verschil tussen iets nét wel of nét niet kunnen doen.

Dus, heel serieus: €5 en je bent al een held!

Meer informatie: https://www.monstersslapennooit.nl.
Illustration of helping hands

Give €20 and be a founding donor

Your donation is the start of Gideon's journey to success. Your early support inspires others to donate.

Make a donation
Make a donation
Illustration of helping hands

Give €20 and be a founding donor

Your donation is the start of Gideon's journey to success. Your early support inspires others to donate.

Make a donation
Make a donation

Organizer and beneficiary

Gideon Grim
Organizer
Vereniging 'Monsters slapen nooit'
Beneficiary

Your easy, powerful, and trusted home for help

  • Easy

    Donate quickly and easily

  • Powerful

    Send help right to the people and causes you care about

  • Trusted

    Your donation is protected by the GoFundMe Giving Guarantee