Iedereen op tijd naar school met de minibus

Stichting Timeus is in 2007 opgericht. Doel van de stichting: de oprichting en continuering van een kinderhuis op Bali bestemd voor kinderen met een visuele beperking, ongeacht geloof of ras, die voorheen geen menswaardig bestaan hadden. We willen deze kinderen een thuis en onderwijs bieden en daarmee een mogelijkheid voor een betere toekomst.

We hebben op Bali in de omgeving van Tabanan een huis gebouwd dat goed toegankelijk is voor kinderen met een visuele beperking. In 2021 hebben we aangrenzend aan ons perceel een stuk grond gekocht en daarop 3 leslokalen gebouwd. Bovendien zijn op de eerste verdieping nog 3 slaapkamers voor de kinderen en op de tweede verdieping 2 slaapkamers voor de leiding en hun kinderen gebouwd.

De leiding is in handen van het echtpaar Ginting en Ana.

Medio 2014 zijn we gestart met de opvang van de kinderen. Momenteel wonen er 13 jongeren: de meisjes Arce, Emiliana, Agnes en Mary en de jongens Yanto, Damianus, Dody, Dominggus, Yosep, Gidion, Arby, Laurensius en Sadrak. Ze zijn tussen 12 en 22 jaar oud.

Ginting en Ana leren hen allerlei vaardigheden, zoals braille lezen en schrijven, rekenen, stoklopen, huishoudelijke taken e.d. Emiliana en Yanto gaan naar een een middelbare school in Tabanan. Damianus en Dominggus gaan naar een opleiding theologie in de omgeving van Tabanan. Gidion volgt een opleiding theologie aan de hogeschool in Denpasar. Laurensius, Sadrak, Arby, Dody, Mary en Agnes beginnen binnenkort aan een opleiding voor barista. Deze opleiding is speciaal voor jongeren met een visuele beperking. Voor Arce wordt nog bekeken welke opleiding voor haar het beste geschikt is. Zij is deze maand pas naar ons kinderhuis gekomen. Omdat Yosep naast zijn visuele beperking ook een verstandelijke beperking heeft, volgt hij alleen in ons huis onderwijs.
In ons huis krijgen de jongeren een opleiding voor masseur en muzieklessen. Ook krijgen ze allemaal computerles en Engelse les. Daarnaast leren zij broodjes en koekjes bakken van een echte bakker.

Dit alles is er op gericht dat zij in de toekomst voor zichzelf kunnen zorgen en een zelfstandig bestaan kunnen opbouwen.

Project minibus
Zoals u hierboven heeft kunnen lezen, volgen de jongeren van Timeus allerlei opleidingen op verschillende lokaties. De leiding brengt hen met de auto naar de diverse opleidingen. Ons huis beschikt over een auto, maar deze is te klein om iedereen tegelijkertijd te vervoeren. Bovendien liggen de scholen niet allemaal in dezelfde omgeving. Dit betekent dat ons kinderhuis dringend een tweede auto nodig heeft. Een minibus zou het meest geschikt zijn, omdat het anders nog niet mogelijk is iedereen op tijd naar hun opleiding te brengen en ook weer op te halen.

Donations (89)

See top
 • Anonymous
  • €50 
  • 4 d
 • Jo Feelders
  • €50 
  • 7 d
 • Eva Horváth
  • €25 
  • 7 d
 • Roy Kuijpers
  • €10 
  • 9 d
 • Anonieme donateur
  • €50 (Offline)
  • 17 d
See all

Organizer

Hetty De Rooij
Organizer

Your easy, powerful, and trusted home for help

 • Easy

  Donate quickly and easily.

 • Powerful

  Send help right to the people and causes you care about.

 • Trusted

  Your donation is protected by the  GoFundMe Giving Guarantee.