Help to build a house for 5 siblings in Tanzania

(For an update, please scroll down/ informácie o progrese sú nižšie.)

Hello all!

So what am I trying to do this year? I have spent my holidays in November 2018 in northern Tanzania where I was volunteering in a local school. During my wonderful (sometimes quite challenging) time I met Nicolas – assistant to a teacher. As he was the one taking care of the volunteers, I had an opportunity to know him and his life story which is not an easy one. The story I heard from Nico made me once again think how lucky we are to be born in families that could afford to feed us, pay for our education and secure us for the rest of our lives. For us, it is a standard, for others a privilege that they have wished for all their life.
 

Nicolas (23) is the oldest one from 5 siblings and is currently breadwinner of the family. He has two young sisters Noreen (11) and Clara (13) and two young brothers Wilfred (15) and Even (19). Born in a slum, they did not have many opportunities to live a normal life. Both parents passed away in 2013 and they stayed completely alone.

36142812_1547313173207516_r.jpegPicture 1 / Obrázok 1

Nicolas is trying to do the best he can but with his salary he has a problem to even pay for a “house” rent. Why the quotation marks? Nobody of us would call it a house. It is made of mud and conditions inside are very poor. For comparison, Nicolas earns 30 000 TSH (around 11 EUR) a month and his rent is 40 000 TSH (around 15 EUR) a month. So how could he even pay for other needs as a food or school fees for his sisters?

36142812_1547313226703592_r.jpegPicture 2 / Obrázok 2

Nori and Clara currently live separately from their brothers. It is for their goodness as a family friend has offered to take care of them, so that they don’t have to live in bad conditions and can afford a proper education. However, all families belong together and should live together.
 
I am not going to go to the details of their story, I just would like to thank anyone who is interested to help us to reach the fundraising goal to build a house for them.

Planned budget:
The price in the table below includes everything for the house (made of bricks) with one room. Price of the land parcel is extra 2 million TSH.

So we are talking about the total price of around 2 200 € for the land parcel + house.

1 million of TSH (Tanzania shillings) is approximately 380 €.36142812_1547313705781142_r.jpegPicture 3 / Obrázok 3

A message from Nicolas: “ I promise any penny that you will send it will go direct to the construction and I will send you pictures to every stage of construction to show people who will donate for us.
 
So, this year, I decided to do fundraising for Nico, boys and my beautiful girls to help them build an acceptable house so they can live all together.

 Asante sana, thank you very much!

=============
UPDATE OF THE PROGRESS (verzia po slovensky nižšie)

Firstly, we would like to thank all the donators and supporters. Without you we would not be where we are right now.

I could proudly say that the progress during the last weeks has been very good. From freshly bought parcel we are almost at the end of the project.  All the money received from donators were used for the building. 

Why almost at the end? Well, during each project, some unforeseen complications can occur and this one is not an exception. Here are some details:

1.       We have some extra expenses that we did not count with or the cost was higher than expected and the  Euro->TSH exchange rate was not favourable neither.

To finish what we have initially agreed with Nico, we will need extra resources:
36142812_1557668417663975_r.jpegPicture 4 / Obrázok 4

2.     Moreover by a mistake, the original budget did not cover a toilet and bathroom that are obviously very  essential for making the house habitable. To build the toilet there is a need to dig a big hole that is a bit costly.
36142812_1557668447542167_r.jpegPicture 5 / Obrázok 5

As you can see, it will be a challenge to raise additional 930 EURO (150+780) but we are not planning to give up so close to the finishing tape.

In case you know people interested in the project and willing to help, don’t hesitate to share the link with them.

At the end some pictures from the work. A big thanks to all of you!

36142812_1557668488679921_r.jpeg
36142812_1557668506322402_r.jpeg
Current stage / momentálny stav
36142812_1557668517430910_r.jpeg

 ==========================
Some questions that can be on your mind after reading this

Will my money really go to a good cause?

I always try to choose people that I can trust. I got a chance to know Nico the most from all the Tanzanian people I have met there and I trust him that he will spend this money on the house. This is the only answer I can give you. Either you trust with me or not.
 
Why I am not helping the school I worked in and just the one family?

Unfortunately, the trust I have in Nico, I did not find in other people in the school. Therefore, I really prefer to organise a fundraising for a project where I am sure that the money will be used in a good way.


Can fundraising really work?

Yes, it can. I have already done it in 2017 when I was  volunteering in Heaven Hill Academy in Nepal (maybe some of you remember :)). We aimed to build a kitchen for kids at school. And what happened? They are learning to cook since the beginning of the last year! The head teacher is doing a great job for the kids and  he is now one of the fifty teachers nominated  for the Global Teacher Prize << https://www.globalteacherprize.org/ >>.


=============================================================================
Skrátená verzia po slovensky:

Ahojte všetci!

Takže čo sa snažím stvárať tento rok? V novembri minulého roku som strávila svoju dovolenku v severnej Tanzánii, kde som pracovala ako dobrovoľník v lokálnej škole.  Strávila som tam veľmi krásny a niekedy aj náročny čas a mala som možnosť stretnúť Nicolasa, ktorý tam pracuje ako asistent učiteľa. Keďže dával pozor na nás dobrovoľníkov, bola som s ním a s jeho sestrami najviac a mala som možnosť vypočuť si ich životný príbeh, ktorý dá naozaj zabrať na psychike. Znovu som si uvedomila, akí vďační môžeme byť za to, kde a v akých podmienkach sme sa narodili a vyrástli. Pre niekoho sú také podmienky samozrejmosť, iní v to dúfajú celý život.

Nicolas (23) je najstarší z rodiny a momentálne sa stará o jej chod - hlavne po finančnej stránke. Spolu sú 5 súrodenci - Noreen  (11), Clara (13), Wilfred (15) a Even (19). Vyrastali v slume a rodičia im zomreli v 2013 a tak zostali na všetko sami.

Nicolas sa snaží urobiť to najlepšie čo vie, ale nie je to také jednoduché. S jeho platom 30 000 TSH (okolo11 EUR) mesačne a nájmom za „dom“ 40 000 TSH (okolo 15 EUR) mesačne nemá veľa iných možností. Prečo dom v úvodzovkách? Pretože nikto z nás by to domom nenazval. Je vytvorený z dreva a blata a podmienky vo vnútri sú naozaj smutné.

Nori a Clara teraz bývajú u známeho, ktorý sa o nich čiastočne stará, vďaka čomu majú obstojné podmienky na život a vzdelanie. Ale každá rodina by mala žiť spolu, nie?

Nepôjdem viac do detailov, iba by som chcela poďakovať všetkým, ktorí sú ochotní nám pomôcť zozbierať peniaze na ich nový dom, kde môžu žiť všetci spolu.

Plánovaný rozpočet:
Náš gól na zbierku zahrňuje cenu domu aj pozemku.
Pozemok stojí cca 2 milióny TSH zvyšok je na stavbu domu. Celý plánovaný rozpočet je v tabuľke hore.
1 milión TSH je približne 380 €.

Správa od Nicolasa: "Sľubujem, že každý cent ktorý pošlete, pôjde na konštrukciu domu a pošlem fotky z každej etapy ľuďom, ktorí nás podporili. "

Tento rok som sa rozhodla urobiť zbierku pre Nica, chalanov a moje dievčatá.
Ďakujeme Vám všetkým!

=============
INFORMÁCIE O PROGRESE

Na začiatku by sme chceli poďakovať všetkým ktorí nás podporujú. Bez Vás by sme sa nikdy nedostali tam kde sme teraz.

Pokrok v posledných týždňoch bol veľmi dobrý. Z novo kúpeného pozemku sme sa dopracovali takmer ku koncu nášho projektu. . Všetky peniaze, ktoré sme doslali, boli použité.

A prečo takmer ? Nuž, počas každého projektu sa človek stretne s neplánovanými situáciami. A tento nie je výnimkou. Tu je viac informácii:

1.       Niektoré výdavky neboli plánované alebo presahovali odhadovanú finančnú čiastku. Kurz na zmenu EURa do TSH nám taktiež až tak neprial.

Aby sme dokončili všetko čo sme pôvodne plánovali s Nicom, potrebujeme získať nasledujúce finančné prostriedky. Prosím, pozrite si  obrázok 4 vyššie = konečná suma je 150 EUR.

2.       Bohužiaľ, kvôli chybe ktorú sme si uvedomili neskôr, pôvodný rozpočet nezahŕňa výdaje na záchod a kúpeľňu. Tie sú bezpochyby neoddeliteľnou súčasťou aby sa dom mohol stať obývateľný. Na toaletu potrebujeme vykovať veľkú jamu, ktorá je bohužiaľ celkom drahá. Prosím, pozrite si obrázok 5 vyššie = konečná suma je 780 EUR.

Presne tak, bude to ďalšia veľká výzva získať zvyšných 930 EUR (150+780) ale my sa neplanújeme vzdať tak blízko cieľovej roviny.

V prípade, ak poznáte niekoho koho by náš projekt zaujal a chcel by ho podporiť, prosím zdieľajte link. Každé Euro sa predsa počíta.

Posielame Vám jedno veľké ďakujem a pridávame pár fotiek, ktoré si môžete pozrieť vyššie.


========
Otázky, ktoré sa vám môžu vynoriť pri čítaní textu:
Pôjdu moje peniaze naozaj na dobrú vec?
Keď organizujem takúto zbierku, vždy sa to snažím robiť iba pre ľudí ktorým verím. Mala som možnosť spoznať Nicolasa najlepšie zo všetkých ľudí, ktorých som stretla v Tanzánii. Verím mu, že tieto peniaze použije na stavbu domu. Toto je jediná odpoveď, ktorú vám môžem dať. Buď veríte so mnou, alebo nie...

Prečo nepomáham škole v ktorej som pracovala a iba individuálnej rodine?
Dôveru, ktorú mám v Nicovi, som nenašla u nikoho iného v škole. Preto preferujem organizovať zbierku na projekt, kde som si istá, že peniaze budú použité na dobrý účel.

Môže takáto zbierka naozaj fungovať?
Áno môže. Sama som toho dôkazom spolu s  Vami, keď som v roku 2017 vytvorila zbierku na Heaven Hill Academy v Nepále, kde som pracovala ako dobrovoľník. A čo sa odvtedy stalo? Od začiatku minulého roku sa deti učia ako variť. Riaditeľ tej školy robí naozaj skvelé veci a bol nedávno nominovaný medzi 50 najlepších učiteľov v Medzinárodnej cene pre učiteľov << https://www.globalteacherprize.org/ >>.

Donations (0)


 • Anonymous 
  • €15 
  • 27 d
 • Anonymous 
  • €15 
  • 1 mo
 • Aurore Clemenceau 
  • €210 
  • 2 mos
 • Anonymous 
  • €15 
  • 2 mos
 • babka deda 
  • €20 
  • 3 mos

Organizer 


Livia Bajzikova 
Organizer
Toulouse (Haute-Garonne), France
 • #1 fundraising platform

  People have raised more money on GoFundMe than anywhere else. Learn more

 • GoFundMe Guarantee

  In the rare case that something isn’t right, we will refund your donation. Learn more

 • Expert advice, 24/7

  Contact us with your questions and we’ll answer, day or night. Learn more