Main fundraiser photo

Help Stichting Dierenambulance Hof van Twente

Donation protected
Wij zijn Stichting Dierenambulance Hof van Twente. Samen met een handvol vrijwilligers zetten wij ons dagelijks in om dieren in nood te helpen en hen de zorg te bieden die zij verdienen.

Helaas wordt dat steeds moeilijker: onze dierenambulance is verouderd van binnen en van buiten. Dit zorgt voor regelmatige bezoeken aan de garage waardoor de onderhoudskosten erg hoog worden. Het geld dat we liever besteden aan de dieren die het nodig hebben, gaat steeds sneller op aan onze aftakelende dierenambulance en uit de tijd geraakte, beschadigde materialen.
Om ons werk dat wij met zoveel liefde vrijwillig verrichten te kunnen blijven voortzetten, hebben wij jullie hulp nodig.
Wij hebben een andere, nieuwere, grote auto nodig. Dit op zich is al duur en vervolgens moet het ook nog eens omgebouwd worden tot een praktisch ingerichte, hygiënische dierenambulance met onder andere een nieuw EHBO-set voor dier en mens en goed sluitende benches. Wij hebben slechts een klein bedrag op de rekening van de stichting staan en dit geld is nodig voor de dieren zelf. Dit is waarom we een Go Fund Me starten, zodat we ons bestaande geld kunnen uitgeven aan de dieren in nood, omdat dit hard nodig is.

Veel dierenambulances worden gefinancierd vanuit de dierenbescherming of verkrijgen overheidssteun, maar wij als stichting staan los van een overkoepelende organisatie.
Een stichting is een ondernemingsvorm die niet primair is gericht op het maken van winst. Sociale of maatschappelijke doelen voeren hierbij de boventoon (in ons geval het dierwelzijn). Dat wil zeggen dat onze overheid geen financiële middelen beschikbaar stelt die ons helpen bij het uitvoeren van onze diensten, de dierenartskosten, het periodiek onderhoud aan onze ambulance, het bijhouden van onze website, de aanschaf van diervoeders, aanschaf van materialen, et cetera. Aangezien dit dikwijls hoge kosten meebrengt en wij geen vaste inkomsten hebben, zijn wij dus aangewezen op sponsoren, donaties van particulieren, vrijwilligers en bedrijven.

Op onze website kunt u zien wat we doen en ons volgen of steunen.

Wij hopen dat u ons helpen wilt door te doneren en te delen, zodat wij de dieren kunnen blijven helpen als Stichting Dierenambulance Hof van Twente!

Organizer

Dierenambulance Hof Van Twente
Organizer
Goor, NL

Your easy, powerful, and trusted home for help

  • Easy

    Donate quickly and easily

  • Powerful

    Send help right to the people and causes you care about

  • Trusted

    Your donation is protected by the GoFundMe Giving Guarantee