Help Galasa get new Camera.

Hello everyone and thank you for taking the time to support Galasa and his photography. During the most recent Oromo Protests grand rally in Atlanta, his camera was unfortunately damaged after it was dropped while changing lenses. It wasn’t until a couple days later that the camera stopped working as intended. Please donate to Galasa to get him a new camera.  

51362912_1600660788555029_r.jpegGalasa has been there for us as a community, offering his talents of iconic photography with no cost. In the past few months, he has been to DC, Seattle, and ATL for grand rallies, bringing his camera with him, too. Currently, he is studying photography in school while working part-time. Let’s show our support for a true Oromo that gives himself to the cause.


Nageenyi haa dursu jechaa duraan dursinee Galaasaa fi hojii Isaa gargaruuf yeroo keessan fudhachuu keessaniif hedduu ulfaadhaa isiniin jechuu feena. Hiriira guddicha Kutaa Giorgia magaalaa Atlaantatti qophaa’ee irratti kaameraan isaa lafa bu’ee miidhamuun isaa ni yaadatama. Haa ta’u malee yeroof waan dalagaa jiru fakkaatus, guyyaa muraasa booda dalaguu dide. Kanaafuu Camera haaraa akka bitatuuf gargaarsa keessan isa barbaachisa. Akkuma beekamu Galaasaan gama dandeettii isaa suuraa kaasuu qabuun kaffaltii tokko malee isteeta hedduu irra deemee suuraawwan dinqisiisoo ta’an hunda kaasaa ture. State akka Washington, Giorgia, fi DMN hunda deeme hawaasa kana gargaaraa turuun isaa namni hedduun ni beeka. Yeroo ammaatti Barataa photography yemmuu ta’u sa’aatii muraasa qofa dalagee of gargaara. Kanaafuu isa  gargaaruudhaan nama hawaasa isaaf of kennee dalagu kana cinaa haa dhaabbannuu.

Donations

 See top
 • Gamta Bekele  
  • $50 
  • 20 d
 • Anonymous 
  • $11 
  • 27 d
 • Tennaa Woyyesa  
  • $52 
  • 1 mo
 • Mahdi Moussa 
  • $20 
  • 1 mo
 • Yaba Gobana 
  • $15 
  • 1 mo
See all

Organizer

Red Fox 
Organizer
Minneapolis, MN
 • #1 fundraising platform

  People have raised more money on GoFundMe than anywhere else. Learn more

 • GoFundMe Guarantee

  In the rare case that something isn’t right, we will refund your donation. Learn more

 • Expert advice, 24/7

  Contact us with your questions and we’ll answer, day or night. Learn more