GIRO 1312

(Scroll down for English)

[NL]

Wij zijn Mokum Krrraakt, een kraakcollectief dat Hotel Mokum, Kinderen van Mokum en andere krakers hergroepeert.

We zijn momenteel gevestigd in Nicole (Kinkerstraat, 020). We huisvesten mensen en organiseren non-profit culturele en politieke evenementen om te vechten tegen de groeiende monocultuur van de stad. We kraken als protest tegen het gewelddadig incompetente stedelijke huisvestings- en planningsbeleid, tegen gentrificatie, tegen de onbetaalbaarheid van de stad.

Op 26 november 2021 werd ons vorige pand, Hotel Mokum aan de Marnixstraat, ontruimd. Tijdens deze ontruiming werden een aantal mensen gearresteerd voor vreedzaam protest, waarvan sommige met geweld. Voor hun solidariteit met Hotel Mokum en de kraakbeweging werden zij gewelddadig gearresteerd door de politie en bedreigd met boetes en rechtszaken.

We willen deze mensen steunen door hun juridische kosten te dekken. Dit kunnen wij niet alleen. De weinige inkomsten die we genereren gaan naar het schoonmaken en herbouwen van Nicole, en het organiseren van gratis evenementen. Daarom organiseren we deze inzamelingsactie!

Demonstranten in Nederland hebben vaak te maken met politiegeweld, maar ook met boetes en lange, schrijnende juridische procedures en soms rechtszaken. Dat is ook hier het geval. Het is vooral belangrijk dat mensen protesteren en doorgaan met directe acties en met kraken - zeker met de nieuwe, nog striktere anti-kraakwet. Het is belangrijk dat we ons niet laten intimideren door staatsrepressie. Het is cruciaal dat we ons ook in de rechtszaal kunnen verweren en de politie niet weg laten komen met geweld tegen demonstranten en tegen wie dan ook.

Ons doel is om 5000 euro in te zamelen. Dit bedrag wordt volledig gebruikt om de juridische kosten van onze 9 kameraden te dekken. Dat wat we over hebben of meer inzamelen, gaat in een pot voor toekomstige juridische kosten: de onze maar ook die van andere kraakgroepen.

Het is een essentieel onderdeel van directe actie om diegenen te steunen die het doelwit zijn van politiegeweld en repressieve boetes. Door te doneren steun je direct individuen die zichzelf in gevaar brengen in de strijd voor ieders bestaans- en woonrecht!

Elke donatie wordt zeer op prijs gesteld!

En daar bovenop...

 • 75eu: Hotel Mokum T shirt

 • 100eu: Mokum Kraakt Balaclava

 • 150eu: Hotel Mokum T shirt + Mokum Kraakt Balaclava

Je kunt meer te weten komen over wie we zijn en wat we doen op onze website, Instagram en radarsquat!
_________________________________________________________________________
[EN]

We are Mokum Krrraakt, a squatting collective regrouping Hotel Mokum, Kinderen van Mokum, and other squatters.

We are currently located at Nicole (Kinkerstraat, 020). We house people and organize nonprofit, open and free cultural and political events to fight against the growing monoculture of the city. We squat as a protest against violently incompetent urban housing and planning policy, against gentrification, and against the unaffordability of the city.

On the 26th of November 2021, Hotel Mokum on Marnixstraat was evicted. During the eviction, several people were arrested for peacefully demonstrating, some of them violently. For their solidarity with Hotel Mokum and the squatting movement, they were violently arrested and threatened with fines and court cases.

We want to support these people by covering their juridical costs. But we can't do this alone. The little income we generate goes to cleaning and rebuilding Nicole, where we organize free events. That's why we're organizing this fundraiser, and we need your help!

Protesters in the Netherlands often have to deal with police violence, but also fines and long, dreading legal procedures and sometimes court cases. This is also the case here. People must protest and continue to take part in direct action and squatting - more so now with the newer and stricter anti-squatting law. We should not be intimidated by state repression. It is crucial that we defend ourselves in court, and not let the police get away with violence against protesters or whoever else.

Our goal is to collect 5000 euros. This sum will cover the legal costs of our 9 comrades arrested at the Hotel Mokum eviction. Anything left over, or additional funds raised, will go toward the legal costs of our own and other squats.

It is an essential part of direct action to support those who are targets of police violence and repressive fines. By donating, you are directly supporting individuals who put themselves at risk and who fight for causes that support squatting.

Any donation is greatly appreciated!

On top of that....
 • 75eu: Hotel Mokum T shirt
 • 100eu: Mokum Kraakt Balaclava
 • 150eu: Hotel Mokum T shirt + Mokum Kraakt Balaclava

You can learn more about who we are and what we do on our website, Instagram and radarsquat!
Donate

Donations 

 • Roel Wijte
  • €10 
  • 10 mos
 • PR Rots
  • €20 
  • 1 yr
 • Tamar Smalbrugge
  • €7 
  • 1 yr
 • Julian Broere
  • €10 
  • 1 yr
 • Emily M.
  • €190 
  • 1 yr
Donate

Organizer and beneficiary

Mokum Kraakt
Organizer
Amsterdam
Hotel Mokum
Beneficiary

Your easy, powerful, and trusted home for help

 • Easy

  Donate quickly and easily.

 • Powerful

  Send help right to the people and causes you care about.

 • Trusted

  Your donation is protected by the  GoFundMe Giving Guarantee.