gerkeland for holistic health & permaculture

---- English version below ----
 
Welkom op de pagina van gerkeland!

Mijn naam is Gerke Hoogland en ik zamel geld in voor mijn droomproject. Twee jaar geleden heb ik een stuk land gekocht in zuidwest Portugal. Dit noemt gerkeland. De plek waar ik woon. De plek die ik deel met familie, vrienden en reizigers. En de basis voor mijn holistische gezondheidspraktijk. Dat wordt omringd door natuur en permacultuur.
 
Volgend jaar (lente 2023) gaat het land open in de vorm van een kleine camping. Een aantal luxe tenten. En een plek waar mensen hun camper kunnen aanleggen. Daarnaast is het de bedoeling om workshops en retreats te organiseren. Om te leren over permacultuur. Over ecologisch bouwen. Over holistische gezondheid. Praktisch en geaard. En ook waar jongeren van een time-out of vakantie kunnen genieten. Een plek vol inspiratie en creatie voor jong en oud. Alleen en in groepen. Een mix van levenspaden. Die elkaar hier begroeten en omarmen.
 
Om deze dromen om te zetten is veel werk benodigd. En geld. Help je mee? 
 
Lots of love Gerke
 
--- English ---

Welcome at the page of gerkeland!
 
My name is Gerke Hoogland and I am raising money for my dream project. Two years ago I bought a piece of land in southwest Portugal. This is called gerkeland. The place where I live. The place I share with family, friends and travelers. And the basis for my holistic health practice. It is surrounded by nature and permaculture.

Next year (spring 2023) the land will open in the form of a small campsite. A number of luxury tents. And a place where people can set their camper. In addition, it is the intention to organize workshops and retreats. To learn about permaculture. About ecological building. About holistic health. Practical and grounded. And also where young people can enjoy a time-out or holiday. A place full of inspiration and creation for young and old. Alone and in groups. A mix of life paths. Who greet and embrace each other here.

To turn these dreams into reality, a lot of work is required. And money.

Do you want to support me? 

Lots of love,
Gerke
 
 
 
 
 

Organizer

Gerke Hoogland
Organizer
Santiago do Cacém, Alentejo

Your easy, powerful, and trusted home for help

  • Easy

    Donate quickly and easily.

  • Powerful

    Send help right to the people and causes you care about.

  • Trusted

    Your donation is protected by the  GoFundMe Giving Guarantee.