Geef onze toekomst verder vorm

Stichting Ouderennetwerk West-Friesland zet zich in om de kwaliteit van leven te verbeteren voor ouderen en hun naasten. Dit doen wij vanuit het cliënten perspectief op het gebied van wonen, zorg en welzijn. Tevens nemen wij deel aan de landelijke Raad van Ouderen. Deze Raad geeft gevraagd en ongevraagd advies aan het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS).

Wij overleggen met gemeenten, zorg- en welzijnsorganisaties, verzekeraars, woningcorporaties en andere belanghebbenden. Ook pakken wij zaken op waar ouderen tegenaan lopen, maar geen luisterend oor voor vinden.

Stichting Ouderennetwerk West-Friesland heeft de ANBI status (Algemeen Nut Beogende Instelling).

Met uw donatie organiseren wij bijeenkomsten rondom bepaalde thema’s. Deze thema’s kunnen betrekking hebben op bijvoorbeeld preventie, nieuwe woonvormen of om vragen vanuit VWS te beantwoorden. Maar het kan ook over andere onderwerpen gaan die voor u en ons van belang zijn. Daarnaast willen wij op de hoogte blijven over alle ontwikkelingen op het gebied van ouderen door regelmatig congressen te bezoeken.

De informatie die uit de bijeenkomsten wordt opgehaald wordt meegenomen naar de Raad van Ouderen en congressen. Bijdragen worden ook gedeeld met organisaties die voor de uitwerking van een idee van groot belang zijn. De opbrengsten van de bijeenkomsten worden ook op Facebook, LinkedIn en onze website geplaatst

Wij willen ouderen graag meer betrekken bij het maken van landelijke ouderenbeleid. Maar voor onze plannen is 10.000,- nodig. Wilt u doneren om onze toekomst verder vorm te geven? Met uw bijdrage steunt u onze initiatieven. Wilt u liever actief meehelpen? Neem dan s.v.p. contact met ons op en sluit u aan bij onze stichting. Hartelijk dank voor uw aandacht.
Donate

Donations (1)

 • Tjeu Berlijn
  • €100 
  • 3 mos
Become an early supporter

Your donation matters

GoFundMe protects your donation

We guarantee you a full refund for up to a year in the rare case that fraud occurs. See our GoFundMe Giving Guarantee.

Donate

Organizer

Willem Bakker
Organizer

Your easy, powerful, and trusted home for help

 • Easy

  Donate quickly and easily.

 • Powerful

  Send help right to the people and causes you care about.

 • Trusted

  Your donation is protected by the  GoFundMe Giving Guarantee.