690
690
3

Dhuro për kauzat e Fundjavë Ndryshe

$41,850 of $50,000 goal

Raised by 761 people in 3 months
Varfëria është sfida më e madhe me të cilën shqiptarët po përballen sot. Në këto ditë të vështira ku mjerimi ka mbuluar me një vel trishtimi familjet shqiptare, ka ardhur koha t’i japim dorën njëri tjetrit dhe të bashkojmë zemrat në emër të së mirës. Fundjavë Ndryshe ka vendosur të jetë në krah të çdo shqiptari që sot ka nevojë për ndihmën tonë. Dhuro edhe ti kontributin tënd për t’i ndryshuar jetën dikujt që ka nevojë për ty.1) Dhuro për ndërtimin dhe restaurimin e shtëpive, për çdo familje që fle me frikën se nesër do të zgjohet dhe shtëpia e shembur do ta ketë zënë brenda!2) Dhuro për t’i ofruar familjeve në nevojë asistencë mjekësore, për t’i dhënë dikujt mundësinë të ecë, të shikojë, dhe të jetojë më gjatë!3) Dhuro për edukimin e fëmijëve që vijnë nga familjet në nevojë, dhuro që nesër të shohësh shpresë në sytë e një talenti që mjerimi dikur i kishte zbehur çdo mundësi!Dhuro për Fundjavë Ndryshe! Dhuro për të mësuar sa shumë forcë ke në shpirt për të shpëtuar jetë dhe për të ndezur dritë në ato zemra, ku dikur varfëria kishte pllakosur errësirën!Deri tani Fundjavë Ndryshe ka restauruar 170 shtëpi dhe ka ndërtuar211 të tjera për familjet në nevojë, të cilat jetonin ne kushte ekstreme. Ka shpërndarë rreth 200 bursa studimi për fëmijët në nevojë, dhe synon të zhvillojë programe integrimi social për të gjithë fëmijët e familjeve që trajtohen. Janë vizituar rreth 19 mijë familje në të gjithë Shqipërinë, dhe u është ofruar ndihma mjekësore rreth 80 individëve. Janë punësuar rreth 300 kryefamiljarë, si dhe është skicuar harta e varfërisë në të gjithë vendin. Sot ne jemi 10 mijë vullnetarë, te gatshëm për të luftuar varfërinë. Këto statistika tregojnë se të gjithë bashkë mundemi! Fundjavë Ndryshe jemi të gjithë ne!Kontakt: +355688089999Email: fundjavendryshe@gmail.com Website : www.ffn.al Facebook Fundjavë NdrysheInstagram Fundjavë NdrysheTirane, AlbaniaEnglishPoverty is the biggest challenge that Albanians are facing today. In these difficult days where misery has covered the Albanian families with the veil of melancholy, it’s the time to support the other people and unite our hearts in the name of good. Fundjavë Ndryshe has decided to be on the side of every Albanian who needs our help today. Give your contribution to change the life of someone who needs you.1) Donate for the construction and restoration of houses for every family who sleeps with the fear that tomorrow will wake up and will be caught inside the collapsed house!2) Donate to provide to the families in need the medical assistance, to give someone the chance to walk, see, and live longer!3) Donate for the education of children coming from families in need, to see hope in the eyes of a talent that misery once had diminished every opportunity!Donate for Fundjavë Ndryshe!Donate to learn how much strength you have inside you, to save life and to light in the hearts where poverty once plagued the darkness!Until now, Fundjavë Ndryshe has restored 170 houses and has built 211 houses for families in need, who lived in extreme conditions. It has distributed almost 200 scholarships for children in need, and it aims to develop social integration programs for all children of families we treat. We have been visited around 19 thousands families all over Albania, and we have been provided free medical assistance to 80 individuals. There are employed 300 people, and we have been drawn up a map of poverty across the country. Today, we are 10,000 volunteers, ready to fight poverty. These statistics show that united we can do wonderful things! We are Fundjavë Ndryshe!Contact: +355688089999Email: fundjavendryshe@gmail.com Website : www.ffn.al Facebook Fundjavë NdrysheInstagram Fundjavë NdrysheTirane, Albania
+ Read More

$41,850 of $50,000 goal

Raised by 761 people in 3 months
Your share could be bringing in donations. Sign in to track your impact.
   Connect
We will never post without your permission.
In the future, we'll let you know if your sharing brings in any donations.
We weren't able to connect your Facebook account. Please try again later.
KM
$10
Klaudja Merkaj
31 mins ago
SR
$40
Shea Rex
2 hours ago
DO
$50
D O
3 days ago
AG
$50
Aleksa Gjoka
3 days ago
$5
Anonymous
5 days ago
$20
Anonymous
5 days ago
AB
$100
Anisa Balla
7 days ago
AG
$10
Albjon Gjinaj
7 days ago
AI
$20
A I
7 days ago
$30
Sulltane Xhani
8 days ago
or
Use My Email Address
By continuing, you agree with the GoFundMe
terms and privacy policy
There's an issue with this Campaign Organizer's account. Our team has contacted them with the solution! Please ask them to sign in to GoFundMe and check their account. Return to Campaign

Are you ready for the next step?
Even a $5 donation can help!
Donate Now Not now
Connect on Facebook to keep track of how many donations your share brings.
We will never post on Facebook without your permission.