De Luisterlijn

Mijn naam is Saskia de Graaf. Mijn campagne staat in het teken van de Luisterlijn. Dagelijks ontvangt de Luisterlijn zo'n 1200 telefoontjes van mensen met allerhande problemen. Eenzaamheid is er een van. Sinds de maatregelen die genomen zijn rondom het corona virus is dit nog schrijnender geworden. De organisatie bestaat grotendeels uit vrijwilligers. Zij staan 24 uur per dag, 7 dagen per week klaar om de telefoon op te nemen. De organisatie heeft in een korte tijd gezorgd voor thuis telefoons zodat de vrijwilligers vanuit huis hun werk kunnen voortzetten. Ook zijn er extra vrijwilligers opgeleid om aan de groeiende vraag naar een luisterend oor te kunnen voldoen. De Luisterlijn ontvangt subsidie van het ministerie van VWS en verder ontvangt zij giften van kerken en particulieren. Met uw donatie worden er nieuwe vrijwilligers geworven, trainingen en intervisies gegeven om zo de professionaliteit te waarborgen. De volledige opbrengst van deze campagne gaat naar de Luisterlijn.

Organizer

Saskia de Graaf
Organizer
Parkwijk, Danswijk, NL

Your easy, powerful, and trusted home for help

  • Easy

    Donate quickly and easily.

  • Powerful

    Send help right to the people and causes you care about.

  • Trusted

    Your donation is protected by the  GoFundMe Giving Guarantee.