Main fundraiser photo

De puzzel die ik ben stichting

Donation protected
De puzzel die ik ben stichting is een thuiszittersinititatief.

'Thuiszittersinitiatieven' zijn ontstaan voor kinderen die zijn vastgelopen op school en vaak ook in de jeugdhulp.

Het gaat om plekken waar zij tot rust komen, zich ontwikkelen en zo mogelijk weer onderwijs gaan volgen.

De puzzel die ik ben stichting is zo'n thuiszittersinititatief en tevens een paraplu voor ondernemers die zich met hun eigen passie en talent voor deze kinderen kunnen inzetten, zodat er per kind gekeken kan worden naar de behoefte op basis van talent en leeringang. Maatwerk!

De puzzel die ik ben stichting heeft als doel om kinderen die uitvallen binnen systemen en waarbij de hulpverlening binnen het onderwijs, de zorg of de gemeente stil komt te liggen, te helpen met een maatwerktraject.

In dit traject worden bruggen gebouwd tussen ouders, school en betrokken hulpverleners met als primaire doel dat het kind hulp krijgt die per direct opgestart wordt, EHBU (eerste hulp bij uitval).

Tevens willen we preventietrajecten opzetten om dreigende uitval tegen te gaan. Een van die preventietrajecten is binnen het onderwijs al opgestart.

Met de opbrengst van de crowdfunding willen we kinderen helpen die uitvallen. Een voorbeeld van hulp is om ouders die 1 dag minder zouden willen gaan werken, helpen om hun kind te ondersteunen, ze hier de financiële ruimte voor bieden. Korte termijn investeren om langdurige uitval te voorkomen en zo op langere termijn kosten te besparen. Een ander voorbeeld is om een kind een bepaalde periode te laten begeleiden door een expert zoals een kunstenaar, kok, of een dakdekker. Zorgen dat de intrinsieke motivatie weer aangewakkerd wordt. Geef deze kinderen een doel!

We willen kijken naar doorlopende financieringsstromen zodat dit niet enkel bij een initiatief blijft, maar een structurele fundering biedt voor iedereen die dit nodig heeft.

Met deze opstart willen we laten zien hoe het ook zou kunnen.

Deze stroom kinderen is niet te helpen binnen het onderwijs, de gezondheidszorg maar valt overal buiten. Daarom dit initiatief!
Donate

Donations 

 • Anouschka van Kolck
  • €15 
  • 1 mo
 • Sjan van Dongen
  • €5 
  • 2 mos
 • Anonymous
  • €40 
  • 3 mos
 • Jannie de Bel
  • €20 
  • 3 mos
 • Marjo Wittens
  • €15 
  • 3 mos
Donate

Organizer

Pia Lutke Schipholt
Organizer

Your easy, powerful, and trusted home for help

 • Easy

  Donate quickly and easily

 • Powerful

  Send help right to the people and causes you care about

 • Trusted

  Your donation is protected by the GoFundMe Giving Guarantee