Main fundraiser photo

De DEAL ook voor vrijwilligers en 'echte helpers'

Donation protected
Transities
De leefwerelden van de mensen’ verandert voortdurend. Menige 'vrijwilligersorganisatie' biedt de helpende hand aan mensen die, met de overmacht van de systemen' hulp nodig hebben.

Nieuwe koersen
Het aanmeten van de 'rol van het slachtoffer' is niet voldoende. De rug recht houden, de eigen identiteit behouden en effectieve samenwerkingen aangaan kan velen verder helpen. De stormen doen overwinnen. De DEAL is een succesvol trainingsprogramma gebleken in het bedrijfsleven. Met jouw bijdragen kan het programma ook worden ingezet worden voor organisaties die zich een dergelijke professionalisering normaliter niet kunnen veroorloven. De DEA:: "om het leven te delen".

Illustration of helping hands

Give €20 and be a founding donor

Your donation is the start of Rene's journey to success. Your early support inspires others to donate.

Make a donation
Make a donation
Illustration of helping hands

Give €20 and be a founding donor

Your donation is the start of Rene's journey to success. Your early support inspires others to donate.

Make a donation
Make a donation

Organizer

Rene Graafsma
Organizer
Bilthoven

Your easy, powerful, and trusted home for help

  • Easy

    Donate quickly and easily

  • Powerful

    Send help right to the people and causes you care about

  • Trusted

    Your donation is protected by the GoFundMe Giving Guarantee