Aan de grond in Zaragoza Sumergido en Zaragoza

Hallo; 

Wij zitten vast in Zaragoza door Corona virus, nadat wij besloten hadden Nicaragua te verlaten na een kleine burgeroorlog.

We are trapped in Zaragoza by the Corona virus after we decided to leave Nicaragua due to the consequences of a small civil war.
English translation after the Dutch text.

Ik ben Rody Nuijts, geboren in Alkmaar, in 2008 ben ik geëmigreerd van Nederland naar Nicaragua, om daar met mijn huidige vrouw Jeanette del Carmen te trouwen gezamenlijk hebben we drie kinderen Yakarelys, Rodjan en Wilhelmina, en inmiddels een klein dochter Rubí.

50048342_1596227558613097_r.jpeg
Wij woonden vanaf 2008 in Nicaragua, waar wij ons eigen import bedrijf hadden van zaden en pootaardappelen, maar helaas door de gevolgen van een burgeroorlog, politieke rellen,  economische neergang in Nicaragua, besloten wij dat het beter was om terug te gaan naar Europa. In December 2019 zijn wij naar Spanje Zaragoza gegaan, Nederland was helaas geen optie, door allerlei migratie regels, waaraan wij niet aan voldoen.

50048342_1596105652564612_r.jpegBarricade van onze straat tijdens de rellen / Barricade of our street during the riots

MAAR HELAAS

Toen kwam het beruchte CORONA virus, onze toekomst viel in duigen, ik mijn baan kwijt, het nieuwe appartement kon niet door gaan, inmiddels zitten we nu al sinds December 2019 met elf man op een drie kamer appartement.

50048342_1596105739160735_r.jpegOnze slaap en woonkamer sinds December 2019 /  Our sleeping and living room since December 2019

Wij vallen buiten alle vormen van overheid subsidies / bijstand, nu al sinds negen maanden geen enkele vorm van inkomsten alleen één voedselpakket per maand, hoe graag wij ook zouden willen werken er zijn geen banen, tevens zijn de mensen met de Nicaraguaanse nationaliteit nu illegaal, en mogen dus niet werken.

Omdat de wereld er nu heel anders ervoor staat dan in December willen wij heel graag terug naar Nicaragua waar wij ons huis hebben met een tuin, onze kinderen hun vriendjes en vriendinnetjes, ze weer naar school kunnen, ze waren net twee maanden begonnen toen kwam de volledige lock down in Spanje met alleen digitale lessen. 
Onze kinderen hebben nooit echt de tijd gehad om hier nieuwe vriendjes te krijgen.

Zoals de wereld er nu voor staat, met de informatie van nu, is het naar ons idee beter om terug te gaan Nicaragua, ons bedrijf doorstarten, het leven een herstart geven. 

De reden waarom wij Nicaragua hadden verlaten, om een stabiele toekomst in Europa op te bouwen, is uitgelopen op een bestaan bij gratie van familie. In plaats van een beter toekomst voor de kinderen staan we nu op het randje van zwerven, misschien wel gedwongen kinderopvang in Spanje.

Wij hopen dan echt dat u ons wilt steunen, zodat wij terug kunnen keren naar Nicaragua en weer een bestaan kunnen opbouwen, ons bedrijf in Nicaragua kunnen herstarten. Maar hopen ook op u steun gedurende de periode dat wij nog gedwongen in Spanje moeten blijven tot heden wordt er nog niet gevlogen op Nicaragua vanuit Spanje, helaas weten wij niet wanneer vluchten hervat worden. 

Wij vragen u steun voor:
* Om in Spanje te overleven zolang er niet gevlogen wordt, als iemand een baan weet, of iemand voor antikraak wij kunnen naar iedere stad in Spanje.
* Vanaf december 2019 zitten wij zonder inkomsten, wij vragen u voor korte termijn kosten, zoals kleding, schoenen en levensmiddelen.
* wij vragen u steun voor de vliegtickets.

* Om naar Spanje te komen en zoveel mogelijk geld mee te nemen, hadden wij veel van onze inboedel verkocht in Nicaragua, wij vragen u steun voor de aanschaf van nieuwe inboedel.
* Wij willen heel graag een nieuwe start maken met ons bedrijf in Nicaragua, ook hiervoor vragen wij u steun.


50048342_1596106652647985_r.jpeg50048342_1596190720281212_r.jpegKranten artikelen / Newspaper articles

In ieder geval hartstikke bedankt voor het lezen van onze levensgebeurtenissen, en voor iedere donatie.

Om een Nicaraguaanse dichter aan te halen (Ruben Dario) “SI LA PATRIA ES PEQUEÑA UNO GRANDE LA SUEÑA” (Het land is klein maar de dromen zijn groot)

Onze droom is weer naar huis terug te gaan, weer gelukkig te zijn.

Bedankt namens ons.

Rody Nuijts
Jeanette del Carmen
Rodjan Nuijts
Wilhelmina Nuijts

Yakarelys del Carmen
Jose Dolores
Rubí Anyolett

Francisca Maria

English 

Hello

We are trapped in Zaragoza, Spain due to the Corona virus, after making the decision to
leave Nicaragua due to civil unrest.

My name is Rody Nuijts, born in Alkmaar (the Netherlands). In 2008 I emigrated from the
Netherlands to Nicaragua to marry my wife, Jeanette del Carmen. Together we have three
children, Yakarelys, Rodjan and Wilhelmina, and now a granddaughter as well, Rubi.

From 2008 we lived in Nicaragua, where we had our own import company of seeds and seed potatoes, but unfortunately due to the consequences of a civil war, political riots, economic downturn in Nicaragua, we decided it was better to go back to Europe. In December 2019 we went to Spain Zaragoza, the Netherlands was unfortunately not an option, due to all kinds of migration rules, which we did not meet.

UNFORTUNATELY

The infamous Corona virus wreaked havoc with our plans. Our future fell apart. I lost the job I
had just found, the new apartment could no longer be afforded, and since December of 2019
eleven of us have been living together in a three room apartment.

My family and I do not qualify for any type of subsidy or government assistance. We’ve had no
form of income for the last 9 months, only a monthly food packet from the Red Cross. Although
we are eager to work, and make our own way, the opportunity isn’t available. Furthermore,
Nicaraguan citizens have been declared illegal in Spain, As their are no flights due COVID-19 we cannot leave. 

The world is a different place now than it was in December 2019. We would very much like to
return to Nicaragua where we still have a home, our children have their friends, and we could
try to start up our business in a reduced form again. To remain in Spain now is worse that what
we left behind in Nicaragua, as there we are not homeless. 

We left Nicaragua in order to build a stable future for our children in Europe, but that has turned
into living at the mercy of family, who themselves are struggling. Instead of a better future, we
are on the verge of homelessness, and perhaps even losing our children to the care of the state
in Spain.

We hope you can find it in your hearts to help support us, so that we can return to Nicaragua
and rebuild our lives and our business there. We are also hoping to use the support in the
meantime, while we are still forced to stay in Spain as there are currently no flights to
Nicaragua and we are not sure how soon those will resume.

We ask you for support for:
* To survive in Spain as long as there is no flying, if someone knows a job, or someone for anti-squat we can go to any city in Spain.
* As of December 2019 we are without income, we ask you for clothes, shoes and groceries.
* We ask you for support for the airline tickets.

* To emigrate to Spain we sold as much as possible to bring as much money as possible, we ask you for support for the purchase of new household effects.
* We would very much like to make a new start with our company in Nicaragua, we also ask for your support.

Thank you for reading our story, and for every donation
.
To quote a Nicaraguan poet, Rubio Dario: “SI LA PATRIA ES PEQUEÑA UNO GRANDE LA SUEÑA”
(he land is small but the dreams are big

Our dream is to return to our home, to find happiness again.

Thank you from all of us.

Rody Nuijts
Jeanette del Carmen
Rodjan Nuijts
Wilhelmina Nuijts

Yakarelys del Carmen
Jose Dolores
Rubi Anyolett

Francisca Maria

Donations

 See top
 • Keith Esplin 
  • €250 
  • 21 d
 • Anonymous 
  • €500 
  • 1 mo
 • Jeroen Monster 
  • €50 
  • 1 mo
 • René Wassenaar 
  • €50 
  • 1 mo
 • Irma S 
  • €44 
  • 1 mo
See all

Organizer

Rody Baptist Nuijts 
Organizer
Zaragoza, AR, Spain
 • #1 fundraising platform

  People have raised more money on GoFundMe than anywhere else. Learn more

 • GoFundMe Guarantee

  In the rare case that something isn’t right, we will refund your donation. Learn more

 • Expert advice, 24/7

  Contact us with your questions and we’ll answer, day or night. Learn more