Main fundraiser photo

Væk med cigaretskod på Frederiksberg

Donation protected
Vi vil lave en kampagne på Frederiksberg, hvor vi uddeler lommeaskebægere til rygere i håb om, at de så tager cigaretskod med, frem for at smide dem på jorden.  Vi har brug for kr6.000 til af skaffe 3.000 lommeaskebægere, som vil så deler ud rundt omkring på Frederiksberg.  

Vi er Dråben i Havet gør en forskel, og vi elsker Frederiksberg. Vores ambition er at få en ren by. Vi har derfor det sidste år organiseret skraldeture rundt omkring i byen, hvor frivillige samler skrald. 

En meget stor del af det skrald vi samler op er desværre cigaretskod og snus. Det er noget møj, for den type affald er giftig, og hvis skod får lov til at blive liggende, så siver alle de gode ting i filterne ned i jorden og vores grundvand.

Det virker som om mange ikke opfatter skod og snus som affald, og derfor bare smider dem på jorden. Vi vil gerne lave en holdningsændring til cigaretskod og brugte snus; det er affald og bør ikke smides i naturen. 

Vi er ikke ude på at drive klapjagt på rygere. Om man ryger er en privat sag. Vi vil bare gerne have, at cigaretskod og brugte snus (og affald i det hele taget) ikke smides rundt omkring, men bliver deponeret på forsvarlig vis. 

Hvis du også gerne vil af med skod på gaderne og have en ren by, så giv en donation - og kom og vær med næste gang vi samler skrald op. Sammen gør vi en forskel! 

Lommeaskebægerne køber vi til favorabel pris af Hold Danmark Rent ApS.

Fundraising team: Dråben i Havet (2)

Christian Havrehed
Organizer
Frederiksberg
Rachel Pryce Roed
Team member

Your easy, powerful, and trusted home for help

  • Easy

    Donate quickly and easily

  • Powerful

    Send help right to the people and causes you care about

  • Trusted

    Your donation is protected by the GoFundMe Giving Guarantee