WOW Film Festival 2020

£600 of £2,000 goal

Raised by 17 people in 3 months
Created March 25, 2019
WOW Wales One World Film Festival connects Welsh communities with global issues through the powerful medium of film.

In recent years public funding for film festivals in Wales has become increasingly limited so we are appealing to our audiences for support.

Many of the films that we show are not in distribution in the UK so your only chance to see them is at WOW Film Festival. However this also means they are more expensive for us to bring to Wales.

The funds raised through this crowd funding campaign will go towards paying the screening fees for next year's festival. This will allow us to continue to bring you the kind of adventurous, eclectic range of films that you have enjoyed over the last 18 years.

Thanks to the generosity of one of our loyal supporters any donation you make, however small (or indeed large!) will be matched, doubling the value of your gift to the festival.

If you value what WOW Film Festival brings to your local cinema and wish to see it continue in the same vein, please give generously.


Thank you

David Gillam

WOW Wales One World Film Festival DirectorMae Gŵyl Ffilm WOW  yn cysylltu cymunedau Cymru â materion byd-eang drwy gyfrwng nerthol ffilm.

Yn y blynyddoedd diwethaf mae cyllid cyhoeddus ar gyfer gwyliau ffilm yng Nghymru wedi dod yn fwyfwy cyfyngedig felly rydym yn apelio at ein cynulleidfaoedd am gefnogaeth.

Nid oes llawer o'r ffilmiau rydym yn eu dangos yn cael eu dosbarthu yn y DU, felly eich unig gyfle i'w gweld yw yng Ngŵyl Ffilm WOW. Fodd bynnag, mae hyn hefyd yn golygu eu bod yn ddrutach i ni ddod â hwy i Gymru.

Bydd yr arian a godir drwy'r ymgyrch ariannu torfol hon yn mynd tuag at dalu'r ffioedd sgrinio ar gyfer gŵyl y flwyddyn nesaf. Bydd hyn yn caniatáu i ni barhau i allu cyflwyno i chi'r ystod o ffilmiau anturus, eclectig yr ydych wedi'u mwynhau dros y 18 mlynedd diwethaf.

Trwy haelioni un o'n cefnogwyr ffyddlon, caiff unrhyw rodd, waeth pa mor fach (neu fawr!) a roddir gennych, ei chyfateb, gan ddyblu gwerth eich rhodd i'r ŵyl.

Os ydych chi'n gwerthfawrogi'r hyn mae Gŵyl Ffilm WOW yn ei gyflwyno i'ch sinema leol ac yn dymuno ei weld yn parhau yn yr un modd, rhowch yn hael.
 

Diolch

 

David Gillam

Cyfarwyddwr Gŵyl Ffilm Cymru a’r Byd yn Un (WOW)
+ Read More

£600 of £2,000 goal

Raised by 17 people in 3 months
Created March 25, 2019
Your share could be bringing in donations. Sign in to track your impact.
   Connect
We will never post without your permission.
In the future, we'll let you know if your sharing brings in any donations.
We weren't able to connect your Facebook account. Please try again later.
JS
£50
Julie Speechley
1 month ago
AJ
£25
Alayne Jenkins
2 months ago
DG
£60
David Gillam
2 months ago
AH
£20
Alan Hewson
2 months ago
MW
£50
Miriam Williams
2 months ago
BR
£25
Ben Ridler
2 months ago
DG
£45
David Gillam
2 months ago
DG
£20
David Gillam
2 months ago
LA
£10
Louise Amery
2 months ago
FH
£20
Faye Hannah
2 months ago
or
Use My Email Address
By continuing, you agree with the GoFundMe
terms and privacy policy
There's an issue with this Campaign Organizer's account. Our team has contacted them with the solution! Please ask them to sign in to GoFundMe and check their account. Return to Campaign

Are you ready for the next step?
Even a £5 donation can help!
Donate Now Not now
Connect on Facebook to keep track of how many donations your share brings.
We will never post on Facebook without your permission.