1
1

Projektet Filmigration

kr200 of kr250,000 goal

Raised by 1 person in 5 months

På FN:s Internationella Dag Mot Rasism den 21:a mars så har vi i Ronin Media Film & Kulturförening (Org.nr: 802514-1448) beslutat att lansera ett nytt projekt i syfte att bidra till integrationen av nyanlända. Vår erfarenhet har visat oss att det finns väldigt många olika kunskaper bland människor som kommer till Sverige, och parallellt med att de integreras så kommer dom ha möjlighet att syssla med det dom utbildats till inom film & kultur samt på köpet träffa nya människor av blandat ursprung. Vår ambition är att sikta så brett som möjligt med detta projekt och förhoppningsvis på sikt leda till att det blir en nationell företeelse.

Eskilstuna har tidigare varit pionjärer inom integrationen med lanseringen av det kommunala initiativet "Språkvän/flyktingguide" Som syftade till att knyta kontakter och ha ett språkligt utbyte. Vi vill fortsätta på det spåret men ha en kultur- och filminriktning på detta.

I detta projekt så har vi målsättningen att vi alla ska lära oss av varandra på flera sätt, och ha ett brett perspektiv. Vi kommer ägna oss åt att göra olika saker som att filma, lära ut ljud- och ljussättning, skriva manus, arrangera föreläsningar av branschmänniskor, redigera och dela varandras tankar, idéer och ambitioner för att göra det som film & kultur är menat för: att skapa. Den långsiktiga målsättningen är att arrangera en egen kortfilmsträff där vi och andra som eventuellt har liknande projekt igång visa för varandra och på så vis också knyta kontakter som förbättrar integrationen och möten människor emellan.

Även om de nyanlända nödvändigtvis har en utbildning med sig från sitt ursprungsland så finns det nog en hel del som har drömmar eller längtan efter en kunskap att lära sig olika saker som rör film och kultur. Som vi alla vet är kultur inget bestående fenomen utan dynamiska sådana där alla lär sig och influeras av varandra.

Vi vill ge nyanlända kulturarbetare en möjlighet att lära sig hur den kreativa arbetsmarknaden ser ut i Sverige. Därför sker projektet som ett parallellt spår inom etableringen. Vi vill också ge den kreativa sektorn möjlighet att möta nya professionella kulturarbetare.

EU:s första grundprincip om integration fastställer att integration alltid är en dubbelriktad process. På samma sätt menar vi att mötet mellan nyanlända kulturarbetare och den kreativa arbetsmarknaden är ett ömsesidigt utbyte av erfarenheter.

​​För den nyanlända kulturarbetaren sker utbytet i form av att en språkpraktik inom det område man är utbildad inom gör att man lättare lär sig svenska. Dessutom lär man sig det fack-språk man behöver för att, på sikt, kunna arbeta inom området. Genom att praktisera inom ett område får en också insyn i hur detta fungerar i en svensk kontext. Den kreativa sektorn får möjlighet att möta professionella som har med sig erfarenheter från en annan arbetsmarknad än den svenska. Något som motverkar de negativa rekryteringstrender som finns och som ger en ökad kompetens. Detta projekt kommer utvärderas noggrant efter avslutad period. Redovisning kommer ske skriftligen och föras som protokoll via deltagarnas enkäter som vid eventuellt önskemål får delta anonymt. Kvitton och redovisning av inköpen kommer uppvisas vid anmaning vid eventuellt bifall omgående. Vi har ett samarbete med Studieförbundet Vuxenskolan enligt kontrakt som ger oss tillgång att disponera deras lokaler. Ansökan om att bli stödberättigad förening har lämnats in till Eskilstuna Kommun och vid beviljande så kan vi därefter söka lokalstöd för sammankomster.

Avslutningsvis så vill vi understryka att detta projekt kommer villkorslöst vara totalt fritt från såväl religiösa och politiska inslag på samtliga nivåer. Ronin Medias stadgar understryker detta noggrant och kommer även genomsyra detta projekt. Vidare kommer vi även tillämpa en jämn könsfördelning bland deltagarna samt underlättandet av eventuella funktionshindrade.

För en fullständig PDF-fil med hela projektets presentation samt ytterligare detaljer så vänligen maila: filmigration@roninmedia.se så skickas den inom kort.

+ Read More
Det råder brist på kulturarbetare i Sverige, främst inom film. Det kan vi hjälpas åt att råda bot på genom vårt integrationspolitiska projekt. Sprid gärna detta så vi får sätta igång. Artikeln:

https://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=478&artikel=7119681

Tack på förhand!
+ Read More

kr200 of kr250,000 goal

Raised by 1 person in 5 months
Your share could be bringing in donations. Sign in to track your impact.
   Connect
We will never post without your permission.
In the future, we'll let you know if your sharing brings in any donations.
We weren't able to connect your Facebook account. Please try again later.
ML
kr200
Madeleine Langkilde
3 months ago
or
Use My Email Address
By continuing, you agree with the GoFundMe
terms and privacy policy
There's an issue with this Campaign Organizer's account. Our team has contacted them with the solution! Please ask them to sign in to GoFundMe and check their account. Return to Campaign

Are you ready for the next step?
Even a kr5 donation can help!
Donate Now Not now
Connect on Facebook to keep track of how many donations your share brings.
We will never post on Facebook without your permission.