36
36
3

Pope's Visit to Lithuania

$3,650 of $30,000 goal

Raised by 40 people in 13 months
No Longer Accepting Donations
 Share on Facebook
Created July 13, 2018
English
On September 22-23, Pope Francis will  travel to Lithuania to meet with the Lithuanian faithful, youth, people with disabilities, former political prisoners and those who have suffered from Soviet repressions.

Your donation will be used to sponsor travel and special accommodations for the poor, disabled, and the youth from all around Lithuania to make it possible for them to participate in the Papal services in Lithuania.

Pope Francis, the first pope from the Americas, took his papal title after St. Francis of Assisi of Italy and has embarked on a tenure characterized by humility and outspoken support of the world's poor and marginalized, particularly the youth.

Please join Lithuanian Catholic Religious Aid in supporting this project in order to share faith and hope among everyone of us

Lithuanian Catholic Religious Aid: About Us

Lietuviškai
Rugsėjo 22-23 d. Popiežius Pranciškus atkeliauja į Lietuvą susitikti su lietuvių tikinčiaisiais: jaunimu, žmonėmis su negalia, buvusiais politiniais kaliniais, ir nukentėjusiais sovietų represijas.

Jūsų auka bus skiriama kelionių rėmimui, maistui ir specialioms apgyvendinimo paslaugoms vargingai gyvenantiems žmonėms, neįgaliesiems ir jaunimui iš visos Lietuvos, tam, kad jie galėtų dalyvauti popiežiaus susitikime Lietuvoje.

Popiežius Pranciškus yra pirmasis popiežius iš Amerikos žemynų, kuris priėmė popiežiaus vardą pagal Italijos Asyžiečio Pranciškus ir Pranciškų pasaulio neturtingųjų ir marginalizuotų žmonių, ypač jaunimo, palaikymu.

Kviečiame prisijungti prie Lietuvių Katalikų Religinė Šalpos projekto ir paaukoti šiam tikslui, kad visi turėtų lygią galimybę susitikti su Popiežiumi Pranciškumi taip sustiprindami savo tikėjimą, viltį ir meilę.

Lietuvių Katalikų Religinė Šalpa: Apie Mus 
+ Read More
Photos from the Vilnius Archdiocese Youth Center capturing moments of community life. Our donations will support their work and similar organizations during Pope Francis' visit.

Vilniaus archivyskipijos jaunimo centro nuotraukos iš bendruomenės gyvenimo. Mūsų aukos palaikys jų ir panašių organizacijų misijas per Popiežiaus vizitui.
+ Read More

$3,650 of $30,000 goal

Raised by 40 people in 13 months
No Longer Accepting Donations
 Share on Facebook
Created July 13, 2018
Funds raised will benefit:
Lithuanian Catholic Religious Aid Inc
Certified Charity
+ Learn More
Maspeth, NY
EIN: 112326652
How it Works
  1. You make a donation using a PayPal account or a credit/debit card to PayPal Giving Fund (a 501(c)(3) charitable organization).
  2. After the deduction of payment processing fees, PayPal Giving Fund delivers the funds it receives to the chosen charity on a monthly basis.*
* If, after reasonable efforts, PayPal Giving Fund cannot deliver donations to this charity, the funds may be donated to another charity per PayPal Giving Fund’s policies.
Your share could be bringing in donations. Sign in to track your impact.
   Connect
We will never post without your permission.
In the future, we'll let you know if your sharing brings in any donations.
We weren't able to connect your Facebook account. Please try again later.
SK
$5
Salvijus Kungys
10 months ago
LL
$50
l laucius
11 months ago
JM
$100
Julie McCarthy
11 months ago
$100
Anonymous
11 months ago
VN
$100
Victor & Kristina Nakas
11 months ago
OD
$100
Ona ir Jonas Daugirdai
11 months ago
RL
$50
Rima Lussenhop
11 months ago
VK
$100
Vida Kuprytė
11 months ago
RS
$50
Regina &Augis Silgalis
11 months ago
JP
$250
John Prunskis
11 months ago
or
Use My Email Address
By continuing, you agree with the GoFundMe
terms and privacy policy
There's an issue with this Campaign Organizer's account. Our team has contacted them with the solution! Please ask them to sign in to GoFundMe and check their account. Return to Campaign

Are you ready for the next step?
Even a $5 donation can help!
Donate Now Not now
Connect on Facebook to keep track of how many donations your share brings.
We will never post on Facebook without your permission.