הכנסת כלה

£4,190 of £8,500 goal

Raised by 94 people in 6 months
Created November 4, 2018
טייערע יודן! רחמנים בני רחמנים! העלפט א טייערע כלה פון א היימישע חסידישע שטוב גיין אונטער די חופה! בלי עין הרע די עלטערן האבן א גרויסע שטוב און זיך פיל געפלאגט מגדל צו זיין די קינדער, די כלה איז שוין פון די יונגערע, ב"ה מען האלט שוין זייער נאנט צו די חתונה, אבער! א ריזיגע חלק פון די הוצאות פעהלט נאך! ווי קענען מיר שטיין פון די זייט און צוקוקן ווי א כלה בעהט זיך פאר די מינימום וואס מען דארף צו די חתונה! געדענקט: אלו דברים שאדם אוכל פירותיהם בעולם הזה והקרן קיימת לו לעולם הבא!
+ Read More

£4,190 of £8,500 goal

Raised by 94 people in 6 months
Created November 4, 2018
Your share could be bringing in donations. Sign in to track your impact.
   Connect
We will never post without your permission.
In the future, we'll let you know if your sharing brings in any donations.
We weren't able to connect your Facebook account. Please try again later.
KF
£5
Karla Figueira
2 months ago
£10
Anonymous
6 months ago
YB
£18
Yehoshua Berenstien
6 months ago
MS
£180
M S
6 months ago
IM
£20
Israel Mayerson
6 months ago
MS
£72
Menachem Szlaf
6 months ago
BS
£50
Betty Shmaye
6 months ago
JJ
£50
Joel Jacobowitz
6 months ago
LP
£25
Leopold Posen
6 months ago
YB
£120
Y B
6 months ago
or
Use My Email Address
By continuing, you agree with the GoFundMe
terms and privacy policy
There's an issue with this Campaign Organizer's account. Our team has contacted them with the solution! Please ask them to sign in to GoFundMe and check their account. Return to Campaign

Are you ready for the next step?
Even a £5 donation can help!
Donate Now Not now
Connect on Facebook to keep track of how many donations your share brings.
We will never post on Facebook without your permission.