5

Utdannelse av kvinner i Afghanistan

kr500,000 goal

Campaign created 24 days ago
Hjelp oss å støtte utdanningen av kvinner i Afghanistan!

Afghanistan er et av verdens farligste land for kvinner, og risikoen for å dø i forbindelse med svangerskap-, fødsel og barseltid er stor både for mor og barn. I forbindelse med den internasjonale jordmordagen den 5. mai ønsker Den norske jordmorforening å sparke i gang en solidaritetaksjon der DU kan gjøre en forskjell.

Resultatet av engasjementet som norske jordmødre har vist de siste årene har gitt Afghanistan nærmere 200 nyutdannede jordmødre, og 100 nye helsesøstre. Med årets kampanje ønsker vi å utdanne enda flere. Verdens helseorganiasjon viser til tall som sier at 257 av 1000 barn dør før de fyller fem år i Afghanistan, og årlig dør fremdeles 4300 kvinner i forbindelse med graviditet. Denne videoen laget av The Guardian forklarer hvorfor kvinner i fattige land fortsatt dør i hopetall i forbindelse med fødsel - av årsaker vi lett kan gjøre noe med:En LITEN innsats fra hver og en av oss gir STOR gevinst for kvinner og barn i Afghanistan. Bidra ved å støtte aksjonen, snakke om saken med kollegaer og venner, og del gjerne denne siden den på sosiale medier.


Den norske jordmorforening har samarbeidet med Afghanistankomiteen siden 2009, og i dag driver komiteen 8 skoler for jordmødre og helsesøstre i det krigsherjede landet. Siden 2002 har komiteen utdannet mer enn 13% av jordmødrene i Afghanistan.

Innsamlede midler går uavkortet til prosjektet. Afghanistankomitéen i Norge håndterer innsamlede midler etter der behovene er størst. 


Hvorfor utdanne jordmødre?

I 1887 var Norge et fattig land, og dødeligheten for mor og barn var da på samme nivå som mange utviklingsland opplever i dag. I løpet av noen få tiår skjer det derimot en enorm utvikling i Norge: tallet på kvinner som dør i barsel halveres og antall spedbarn som dør reduseres med 40 prosent. Hør hvordan professor Jo Thori Lind ved Økonomisk Insitutt ved Universitetet i Oslo forklarer hvordan utdanningen av jordmødre fikk betydning for denne positive utviklingen:Les mer om dette på https://forskning.no/2017/12/noreg-var-pa-niva-med-mange-av-dei-fattigare-landa-i-verda-i-dag/produsert-og-finansiert-av/universitetet-i-oslo" target="_blank">forskning.no


Samarbeidspartnere:

Den norske jordmorforening 

Afghanistankomitéen i Norge (NAC)

+ Read More

kr500,000 goal

Campaign created 24 days ago
Your share could be bringing in donations. Sign in to track your impact.
   Connect
We will never post without your permission.
In the future, we'll let you know if your sharing brings in any donations.
We weren't able to connect your Facebook account. Please try again later.
No donations yet. Help launch this campaign and become the first donor.
or
Or, use your email…
Use My Email Address
By continuing, you agree with the GoFundMe
terms and privacy policy
There's an issue with this Campaign Organizer's account. Our team has contacted them with the solution! Please ask them to sign in to GoFundMe and check their account. Return to Campaign

Are you ready for the next step?
Even a kr5 donation can help!
Donate Now Not now
Connect on Facebook to keep track of how many donations your share brings.
We will never post on Facebook without your permission.