Yarah Bijbel College

Gratis Bijbelschool
Het Yarah Bijbel College is een gratis Bijbelschool met inmiddels meer dan 750 ingeschreven studenten. Het Bijbel College is een gratis Bijbelschool met een interkerkelijke grondslag en gaat uit van de Stichting Yarah.

Het website adres van de Bijbelschool is: https://bijbelcollege.nl/

Korte omschrijving doel crowdfunding
Inzamelen van donaties ten behoeve van continuïteit van de activiteiten en vestigen internationale online gratis bijbelschool.

Onze Visie
“Bijbels onderwijs moet voor iedereen beschikbaar zijn, ongeacht zijn of haar middelen, draagkracht of achtergrond”

Wij bieden de lessen en examens van het Bijbelcollege daarom gratis aan, uitgaande van het Bijbelse principe dat de Here Jezus onderwijst aan de discipelen: "Gij hebt het om niet ontvangen, geeft het om niet” (Mt. 10:8, SV).

Hoewel het onderwijs gratis aangeboden wordt, is het niet gratis om het online te houden en een stichting te laten functioneren. Daarom doen we een beroep op mensen die het Woord van God lief hebben en onderwijs hier in- en over willen steunen. Vooral onderwijs aan hen die zich geen Bijbelschool kunnen permitteren!

Studenten
De studenten zijn voornamelijk afkomstig uit Nederland, Belgie, Suriname, Nederlandse Antillen en Aruba.

Niet iedereen is kapitaalkrachtig genoeg om een Bijbelschool te volgen maar ook praktisch gezien kan het lastig zijn een dergelijke opleiding te volgen (afstand, werk, gezin, etc).

Diploma Bijbelse Studies
Het Yarah Bijbel College wil voorzien in de behoefte die er is voor online bijbelonderwijs. Het Bijbel College is gestart in 2004 als de “Internet Bijbel Cursus” en was -in Nederland- de eerste, gratis, volledig online Bijbelschool en biedt een volledig en gedegen onderwijs programma aan.

De studenten kunnen de opleiding afronden met twee deelcertificaten en een Diploma Bijbelse Studies.

Waarom crowdfunding?
Om de Gratis Bijbelschool van de Stichting Yarah, het Yarah Bijbel College, te continueren en voor studenten de opleiding gratis te kunnen blijven aanbieden zijn er fondsen nodig.

Tot nu voorzagen de bestuursleden en een incidentele donateur hier in. De stijgende kosten én ons verlangen ook een professionele, internationale en engelstalige, online bijbelschool te stichten zijn aanleiding deze (bescheiden) GoFundMe-campagne te starten.

Wij hopen dat u de Stichting Yarah wilt helpen bij het blijvend kunnen aanbieden van gratis Bijbelonderwijs via Internet!

Stichting Yarah
Alle bijdragen worden gebruikt ten behoeve van het werk van de Stichting Bijbels en Theologisch Onderwijs Yarah, de stichting waaronder het BijbelCollege valt en in het bijzonder voor de online Bijbelscholen. De bestuursleden ontvangen geen enkele vergoeding voor hun werk en bijdragen, integendeel. Bestuursleden dragen hun eigen kosten en declareren niets bij de stichting.

Namens de Stichting Yarah,
R. Brinkman
(Voorzitter)
Donate

Donations (3)

 • Anonymous
  • €40 
  • 2 mos
 • Anonymous
  • €10 
  • 3 mos
 • Anonymous
  • €50 
  • 6 mos
Become an early supporter

Your donation matters

Donate

Organizer

Yarah Bijbel College
Organizer

Your easy, powerful, and trusted home for help

 • Easy

  Donate quickly and easily.

 • Powerful

  Send help right to the people and causes you care about.

 • Trusted

  Your donation is protected by the  GoFundMe Giving Guarantee.