Voor wie op het werk te maken krijgt met kanker

Ons doel: een kennisbank voor iedereen die op het werk te maken krijgt met kanker

“Was deze kennisbank er maar geweest toen ik ziek was!” Dat horen we veel van mensen die op de werkvloer te maken hebben gehad met kanker.

We hebben een kennisbank ontwikkeld met daarin de kennis en ervaringen van heel veel verschillende mensen die allemaal met kanker te maken hebben (gehad): mensen met kanker, hun familie, collega's, werkgevers, jobcoaches, ARBO-artsen, HR-medewerkers, bedrijfsartsen, oncologen, oncologisch verpleegkundigen, en vele anderen. In uitgebreide co-creatiesessies is er door hen veel met ons gedeeld. Ook kregen zij tussenfases van de kennisbank te zien waar ze weer feedback op konden geven. Dat alles is verzameld in een kennisbank in wikivorm die nu klaar is voor de pilotfase. De manier waarop we informatie verzamelen voor de kennisbank klopt al – aan de techniek en het toegankelijk maken van de informatie gaan we de komende tijd nog hard werken en daar hebben we financiering voor nodig.

Help ons deze kennisbank ontwikkelen zodat mensen met kanker er minder alleen voorstaan op de werkvloer en direct toegang hebben tot waardevolle informatie. Doe je mee, dan krijg je ook toegang tot onze pilotversie van de kennisbank. Je krijgt inzicht in de onderzoeksmethode en het ontwikkelingsproces, en, het meest spannende gedeelte: je kan deelnemen aan co-creatie sessies waarin we de kennisbank verder ontwikkelen.
Illustration of helping hands

Give 20 € and be a founding donor

Your donation is the start of Martien Luteijn's journey to success. Your early support inspires others to donate.

Make a donation
Make a donation

Donations

Become the first supporter

Your donation matters

GoFundMe protects your donation

We guarantee you a full refund for up to a year in the rare case that fraud occurs. See our GoFundMe Giving Guarantee.

Illustration of helping hands

Give 20 € and be a founding donor

Your donation is the start of Martien Luteijn's journey to success. Your early support inspires others to donate.

Make a donation
Make a donation

Organizer

Martien Luteijn
Organizer

Your easy, powerful, and trusted home for help

  • Easy

    Donate quickly and easily.

  • Powerful

    Send help right to the people and causes you care about.

  • Trusted

    Your donation is protected by the  GoFundMe Giving Guarantee.