Main fundraiser photo

Help me fulfill my wish

Donation protected
Apel za pomoc, svima koji mogu i žele donirati pomoć

Moja tetka Emina Jašarević  živi u Širokoj Rijeci u Hrvatskoj sa svojim suprugom Fikretom i gotovo 20-godišnjim sinom Belminom, koji je od rodjenja nepokretan sa cerebralnom paralizom i sljepoćom. 

Moja tetka i tetak su vrlo marljivi ljudi, koji su svoj život posvetili brizi za bolesnog sina, jednog od preživjelih blizanaca. Njihova ljubav jedni prema drugima i prema njihovom jedinom sinu im dozvoljavaju da život žive sa osmijehom na licu. Sve dok je nasmejan sinček Belmin i bez dodatnih bolova, srećni su!

Oni su skromni i zadovoljni sa onim što imaju, onim što nabave golim rukama i to im je dostatno za življenje. Ne traže ništa posebno niti više. Kada im je potrebna financijska pomoć, podižu samo bankovne kredite, koje uvijek uspijevaju uz kamatu vratiti. Nikome ništa ne duguju. Njihova etika nadilazi mnoge poznate u mom životu. Uzgajaju vlastito povrće i voće na svojoj okućnici, čak prave i konzerve da imaju za zimu. Kad ima dodatnog, trguje se sadnicama za sljedeću sezonu ili prodaju višak, kako bi se pokrili dodatni troškovi koji se povremeno pojave. 

Srećom, sve troje imaju zdravstvenu zaštitu i osiguranje koje je toliko bitno, posebno koje treba njihovom sinu Belminu.  Moja tetka sada treba da izvrši operaciju, na produženoj zamjeni koljena. Jaka je osoba, tako da znam da će operaciju dobro izdržati i oporaviti se.

Međutim, postoperativni oporavak će biti vrlo važan za njenu dobrobit. U ovom iščekivanju i zabrinutosti, njihov život će se popraviti ove godine, jer je im odobrena obnova kuće koju su financirale vlada Hrvatske. Obnova uključuje: novi krov, prozore, vrata, korekcije zidova i poda i obnove kupatila koje će omogućiti lakši pristup invalidskim kolicima. Zahvalni su vladi, agencijama i pojedincima koji su omogućili ovo.

Zamolila bi svoju obitelj, prijatelje, komšije, poznanike, zajednicu, pojedince, organizacije, da mi pomognu u tome da život ove obitelji dragih ljudi učinimo malo boljim, sretnijim, toplijim i zdravijim. Ono što tražim je pomoć, kako bi svojoj tetki i njezinoj obitelji omogućila nabaviti novu kuhinju, tepison, rampu za invalidska kolica i put do ulaznih vrata koji će omogućiti lakši pristup invalidskim kolicima (trenutno je to zemljani put). Ako je moguće, tražim financijsku pomoć za pokrivanje bilo kojeg izvan zdravstvenog osiguranja koji pokriva medicinske troškove potrebne operacije nakon operacije, uključujući bez ograničenja za previjanje rana, troškove prevoza u bolnicu i iz bolnice, na post operativnu njegu i pomoć za kućnu njegu.

Onima koji ne mogu finansijski pomoći, molila bi da ostavite riječi ohrabrenja. 

HVALA VAM SVIMA!

Zahvaljujuci, 

Anela i porodica
——————————-

A plea to those who can and are willing...

My aunt lives in Croatia with her husband and almost 20-year old son with cerebral palsy and blindness.  My aunt and uncle are very hard working people who have devoted their life together to caring for their son, one of surviving twins. Their love towards each other and their son keeps them going, and going with smiles on their faces. As long as he is smiling and without additional aches, they are happy!  

They get by with what they have, what they acquire with their bare hands and it works for them. They do not ask for more.  When they need financial help they only accept loans, which they always manage to pay back.  They do not owe anything to anyone.  Their ethics are beyond that of many I have known in my life.  They grow their own vegetables and fruits, even make their own preservatives for winter.  When there is extra, it is traded for seedlings for next season or sold to cover extra expenses that every once in a while pop up.  Fortunately, all three have healthcare that is so important, especially for the much needed care their son needs.

My aunt is to have a surgery, an overdue knee replacement. She is a strong person, so I know she will recover. However, the recovery will be very important to her well-being.  In this anticipation and worry, their life is going to get better this year because they have been granted government-funded renovations to their home that withstood the war.  The renovations include: new roof, windows, doors, corrections to walls and floors, and renovations to the bathroom that will allow easier wheelchair access. They are grateful to the agencies and individuals that have made this happen.

I am looking to my family, friends and the community to help me out in making these three very dear to my heart people’s lives a bit better, happier, warmer and overall healthier.  This is my plea.  What I ask is for help to allow my aunt and her family the convenience of new kitchen cabinets, carpeted home, wheel chair ramp and path to the entry door that will allow easier wheel chair access (currently it is a dirt path). If possible, I ask for financial help to cover any outside of healthcare coverage medical costs needed post surgery, including but not limited to, wound dressing, transportation costs to/from hospital for post-op treatments, and paid assistance for home care.

To those who cannot help financially, please leave words of encouragement.  To ALL, THANK YOU!


Love,

Anela & Family

Donate

Donations 

 • Izeta Sabic
  • $50 
  • 4 yrs
Donate

Organizer

Anela Dizdarevic Ahmetovic
Organizer
San Antonio, TX

Your easy, powerful, and trusted home for help

 • Easy

  Donate quickly and easily.

 • Powerful

  Send help right to the people and causes you care about.

 • Trusted

  Your donation is protected by the  GoFundMe Giving Guarantee.