Tafels en stoelen voor basisschool in India!

Tafels en stoelen voor scholen in India!
Goed onderwijs is een must, maar een belangrijke voorwaarde daarbij is dat alle elementaire middelen op school aanwezig zijn. Leerlingen hebben namelijk een goede leeromgeving nodig om goed te kunnen studeren en goede onderwijsprestaties te behalen. Helaas zijn deze basiscondities voor veel kinderen in India een luxe. In sommige delen van dat land ontbreken de nodige schoolmiddelen; kinderen hebben geen tafels of stoelen, alleen een muur met daarop een schoolbord en posters. De kinderen zijn genoodzaakt om op een koude betonnen vloer te zitten.

Doel:
Stichting ShivShakti wil door middel van crowdfunding geld ophalen om tafels en stoelen te doneren aan deze scholen. Wij hebben uw steun nodig om dit allemaal te kunnen realiseren. Al het geld gaat naar het goede doel.

Hoe gaan wij te werk?
Voor het verschepen van de tafels en stoelen is er een 40ft container nodig. Hieraan zijn – evenals voor de aanschaf van tafels en stoelen – kosten verbonden.  Stichting ShivShakti bekostigt uit eigen budget een bedrag van € 750,00 voor dit goede doel. Verder heeft dhr. H. Sewmangal uit eigen middelen een donatie van € 1000,00 gedaan.

Wat hebben wij nodig?
Voor transportkosten en eventuele extra bijkomende diensten is er een budget van € 3500,00 nodig. We hopen van harte dat ook andere organisaties, particulieren, bedrijven en vrijwilligers willen doneren. 

Kosten overzicht:
Container: € 2000,00
Handelingskosten: 800,00
Ophalen stoelen en tafels: € 200,00
Papier werkzaamheden: € 300,00
Onvoorziene kosten: € 200,00

Totaal; € 3500,00

Hoe kunt u ons helpen?
Wilt u ook een bijdrage leveren om deze scholen te steunen? We zijn u voor elke  donatie – groot of klein – dankbaar!

Met uw donatie kunnen de kinderen eindelijk op een stoel aan een tafel zitten zoals het hoort.

Namens Stichting ShivShakti, alle betrokkenen en de kinderen; Bedankt!

Organizer and beneficiary

Stichting ShivShakti
Organizer
Sumin Debipersad
Beneficiary

Your easy, powerful, and trusted home for help

  • Easy

    Donate quickly and easily.

  • Powerful

    Send help right to the people and causes you care about.

  • Trusted

    Your donation is protected by the  GoFundMe Giving Guarantee.