Main fundraiser photo

Support a badly burned woman Sunset Explosion SF

Donation protected
In the morning of Feb 10th, Lisa’s life forever changed in the most horrific way. The explosion at 1734 22nd Ave in the Sunset district of San Francisco, which shook the whole neighborhood and shocked the city, burned Lisa’s entire body. Despite the deafening sound of an explosion and the extreme heat she felt, Lisa was still conscious enough to tell people that someone, her disabled employer, was still inside the house and needed help. She has cared for this person for many years. This trauma was most tragic and unimaginable, and we hope that the community will help Lisa recover from her serious injury of the body and no doubt, of the mind.

Lisa emigrated to San Francisco from Thailand eight years ago. She became a caregiver to support herself as well as her parents and siblings back in Thailand. Lisa is an excellent caregiver not only because she is skilled, attentive, and dedicated; but also, because she genuinely loves and cares for her employers in the most sincere and respectful way. Last year, she slipped in the early morning rainfall while waiting for the bus to go to work. She broke her kneecaps, which resulted in a surgery and a long rehabilitation. Lisa worked hard to get herself back on her feet as soon as possible, in the system that was not so fast if you don’t have a high premium insurance. As soon as she was able to walk, Lisa went back to work. The long-awaited employer welcomed her back because there wasn’t quite anyone like her when it comes to quality caregiving they trust.

For all of us that know Lisa, we are very fond of her. She is a very humble, considerate, and kind person. She never wants to bother anyone and always puts everyone’s needs above hers. We are heartbreaking to see her in this state and to yet face another trauma in her life.

With the hard earn money, Lisa has been supporting her family, including her niece’s education. Now, that money will not be there as she faces a long road to recovery. Plus, her long-time employer is no longer there. A loss so tragic to Lisa and to everyone in our San Francisco community. With the level of her injury, Lisa will have a high amount of medical bills for years to come. We hope to raise enough funds for her to cover all the medical and living expenses. Lisa is the sole beneficiary of the campaign fund.

With our deepest gratitude to your kindness and generosity. May you all be well, safe, and happy. And may our community be strong and positive. Thank you!


Lisa's interview :-

ในเช้าวันที่ 10 ก.พ. ชีวิตของคุณลิซ่า เปลี่ยนไปตลอดกาล อย่างน่าสะพรึงกลัวที่สุด การระเบิดที่บ้านเลขที่ 1734 22nd Ave ในย่าน Sunset ของซานฟรานซิสโก ทำให้บ้านเรือนทั้งละแวกสั่นสะเทือน และคนทั้งเมืองตระหนกตกใจ ร่างของคุณลิซ่าถูกเผาไหม้ทั่วตัว แม้ในขณะที่หูเธออื้อจากเสียงระเบิดที่ดังสนั่น และเนื้อตัวของเธอร้อนผ่าว แต่คุณลิซ่ายังมีสติพอที่จะบอกคนอื่นว่ายังมีคนอยู่ในบ้านและต้องการความช่วยเหลือ บุคคลนั้นคือนายจ้างที่ช่วยเหลือตัวเองไม่ได้ ที่คุณลิซ่าดูแลมาหลายปี การบาดเจ็บครั้งนี้เป็นเรื่องน่าสลดใจและเหนือจินตนาการที่สุด และเราหวังว่าชุมชนจะช่วยเหลือให้คุณลิซ่าฟื้นตัวจากอาการบาดเจ็บสาหัสทั้งร่างกายและจิตใจ

คุณลิซ่าเดินทางมาซานฟรานซิสโกจากประเทศไทยเมื่อแปดปีที่แล้ว เธอทำงานเป็นผู้ดูแลคนแก่และคนป่วยที่บ้าน เธอเลี้ยงดูตัวเองรวมถึงพ่อแม่และญาติพี่น้องของเธอในประเทศไทย คุณลิซ่าเป็นผู้ดูแลที่ยอดเยี่ยม ไม่เพียงเพราะเธอมีทักษะ เอาใจใส่ และทุ่มเทเท่านั้น แต่ยังเป็นเพราะเธอรักและห่วงใยนายจ้างของเธออย่างจริงใจและให้ความเคารพอย่างที่สุดแก่พวกเขา เมื่อปีที่แล้ว เธอลื่นไถลท่ามกลางสายฝนยามเช้าตรู่ ขณะรอรถประจำทางเพื่อไปทำงาน กระดูกสะบ้าหัวเข่าของเธอหัก ส่งผลให้ต้องเข้ารับการผ่าตัดและพักฟื้นเป็นเวลานาน คุณลิซ่าอดทนและพยายามเต็มที่เพื่อให้ตัวเองกลับมายืนได้เร็วที่สุด แม้ระบบประกันสุขภาพจะทำงานไม่เร็วนักเพราะเธอไม่ได้มีประกันส่วนตัว เมื่อสามารถก้าวเดินได้ คุณลิซ่าก็กลับไปทำงาน นายจ้างที่รอคอยเธออยู่ ยินดีให้เธอกลับมาเพราะหาใครที่ดีเหมือนเธอไม่ได้ ในเรื่องการดูแลที่มีคุณภาพที่พวกเขาไว้วางใจ

สำหรับพวกเราทุกคนที่รู้จักคุณลิซ่าเรารักเธอมาก เธอเป็นคนที่อ่อนน้อมถ่อมตนและมีจิตใจงดงาม เธอไม่เคยต้องการรบกวนใคร และจะคิดถึงคนอื่นอยู่เสมอ พวกเราเสียใจมากที่เห็นเธอในสภาพนี้ และที่เธอต้องเผชิญกับความเจ็บปวดอีกครั้งในชีวิตของเธอ

ด้วยเงินที่หามาได้อย่างยากลำบาก คุณลิซ่าช่วยเหลือเลี้ยงดูครอบครัวรวมถึงการศึกษาของหลานด้วย ต่อแต่นี้ไป เธอจะไม่มีรายได้เป็นเวลานาน เพราะเธอต้องเผชิญกับหนทางอีกยาวไกลในการฟื้นตัว นอกจากนี้นายจ้างที่เธอทำงานด้วยมานาน เสียชีวิตจากการระเบิดนี้ด้วย มันเป็นการสูญเสียที่น่าสลดใจสำหรับคุณลิซ่า และสำหรับทุกคนในชุมชนซานฟรานซิสโกของเรา ด้วยอาการบาดเจ็บของเธอ คุณลิซ่าจะมีค่ารักษาพยาบาลที่สูงลิ่วไปอีกหลายปี เราหวังที่จะระดมทุนให้ได้เพียงพอ เพื่อครอบคลุมค่ารักษาพยาบาลและค่าครองชีพของเธอ คุณลิซ่าเป็นผู้รับผลประโยชน์แต่เพียงผู้เดียวจากกองทุนนี้

ด้วยความขอบคุณอย่างสุดซึ้งต่อความเมตตาและความเอื้ออาทรของทุกท่าน ขอให้ทุกท่านมีสุขภาพดี ปลอดภัย มีความสุข และขอให้ชุมชนของเราเข้มแข็งและมีพลังบวก ขอขอบพระคุณ!

Organizer and beneficiary

Anchalee Kurutach
Organizer
San Francisco, CA
Maliwan Thunyapoo
Beneficiary

Your easy, powerful, and trusted home for help

  • Easy

    Donate quickly and easily

  • Powerful

    Send help right to the people and causes you care about

  • Trusted

    Your donation is protected by the GoFundMe Giving Guarantee