Show Milena that she is not alone in this fight ✨


Helping one person might not change the whole world, but it could change the world for one person...
Be the reason someone smiles today!  ✨


On December 4th, it became known that our little 3 years old Milena has acute leukemia. I don’t want to tell how bad she feels right now. Just look at her pictures and you can understand how much she needs our  help. It is very  heartbreaking to see the pain in her eyes. For the treatment, Milena needs a large amount of donor blood and expensive medications.
Financial help is needed for Milena’s treatments and medications. 

I personally don’t know our little Milena. When I saw her pictures and read her story on social media, I just could not be indifferent. After talking to her family, I decided to do something  small that can help Milena to get back to her normal life . I believe that each and everyone of you can’t be indifferent too. Please stand next to Milena and support her by donating today! 

Let’s all together put a smile on this little miracle’s face by donating and showing her that she is not alone in this fight. She is only 3 years old but already fighting for her life. Little Milena needs our financial support.  Please, everyone donate as much as you can. Every dollar counts. Every  dollar can help our little Milena to start the upcoming new year healthy and happy. Every donation is very important and appreciated. The whole donation untill the last penny will be transferred to Milena’s parents.  Little Milena needs kind people like you!

❗️❗️PLEASE DONATE AND SHARE THIS LINK:
gf.me/u/n7xzsr❗️❗️


Thank YOU for being the reason  Milena smiles today ✨


Դեկտեմբերի 4-ին, 3-ամյա Միլենա Ճուղուրյանի մոտ սուր լեյկոզ է ախտորոշվել: Բուժման ընթացքում աղջիկը մեծ քանակությամբ դոնորական արյան կարիք ունի, ինչպես նաեւ մեծ թվով թանկարժեք դեղերի: Միլենայի բուժման համար հարկավոր է ֆինանսական օգնություն։

Ես անձամբ չեմ ճանաչում Միլենային, սակայն տեսնելով փոքրիկի նկարները և կարդալով իր պատմությունը չէի կարող անտարբել անցնել: Միլենայի ընտանիքի հետ խոսելուց հետո որոշեցի մի փոքրիկ բանով օգնել այս հրաշք փոքրիկին:Համոզված եմ որ դուք էլ անտարբեր չեք լինի և կփորձեք օգնել ինչով որ կարող եք


Եկեք բոլորս միասին ետ վերադարձնենք ժպիտը այս փոքրիկ հրաշքի դեմքին: Այս հրաշք փոքրիկը ընդամենը 3 տարեկան է բայց արդեն պայքարում է այդ սարսափելի հիվանդության դեմ։ Միլենան այժմ մեր բոլորի կարիքը ունի։ Խնդրում եմ նվիրաբերեք որքան կարող եք։ Ամեն մի դոլլարը կարող է օգնել այս փոքրիկին սկսել Նոր Տարին առողջ և անհոգ։Ամբողջ գումարը մինչև վերջին սենթը կփոխանցվի փոքրիկի ծնողներին։ Միլենան ունի ձեր նման բարի մարդկանց կարիքը։

 ❗️❗️Խնդրուն եմ նվիրաբերել եւ տարածել այս հղումը։
gf.me/u/n7xzsr❗️❗️

Շնորհակալ եմ փոքրիկ Միլենային ժպիտ պարգեւելու համար ✨

Donations (0)

 • Liyana Zakarian  
  • $100 
  • 10 mos
 • Anna Martirsoyan  
  • $140 
  • 10 mos
 • ed an 
  • $25 
  • 10 mos
 • Anahit Zarifyan 
  • $25 
  • 10 mos
 • Esther Oganyan  
  • $50 
  • 10 mos

Organizer 

Kristina Sayadyan 
Organizer
Glendale, CA
 • #1 fundraising platform

  People have raised more money on GoFundMe than anywhere else. Learn more

 • GoFundMe Guarantee

  In the rare case that something isn’t right, we will refund your donation. Learn more

 • Expert advice, 24/7

  Contact us with your questions and we’ll answer, day or night. Learn more