Sergel's stamcelbehandeling in Panama

In 2016 ben ik gediagnosticeerd met multiple sclerose. Ik was aan het werk, werd onwel en belandde met mijn werkbusje in het water. Na een lange periode van vele onderzoeken, kwam ik er achter dat ik leed aan MS.

In 2016, I was diagnosed with multiple sclerosis.  I was working, became unwell and ended up in the water with my work van.  After a long period of many physical exams, I discovered that I had MS.

Destijds zat ik nog in een revalidatiecentrum en was ik rolstoelafhankelijk. In de afgelopen jaren heb ik meerdere veranderingen in mijn leven aangebracht waardoor ik een betere grip heb op de ziekte.

 At the time I was still in a rehabilitation center and I was wheelchair dependent.  In recent years, I have made several changes in my life that give me a better grip on the disease.

Door voldoende te rusten en gezond(plantaardig) te eten kon ik mijn MS de afgelopen 4 jaar aardig onder controle houden. Door al deze veranderingen heb ik toch een beetje kunnen genieten van mijn opgroeiende zoon. Helaas is vermoeidheid en moeite met mijn grove motoriek nog altijd een probleem.

By resting sufficiently and eating healthy (plant based) I was able to keep my MS under control for the past 4 years.  All these changes have allowed me to enjoy my growing son a bit.  Unfortunately, fatigue and difficulty with my gross motor skills is still a problem.

In Nederland wordt MS behandeld met remmende medicatie die op langere termijn minder effect heeft. De aanbevolen behandeling tegen deze ziekte (RRMS) is een stamcel-behandeling.

In the Netherlands, MS is treated with inhibiting medication that has less effect in the long term.  The recommended treatment for this disease (RRMS) is stem cell treatment.

Voor deze behandeling zal ik naar Panama moeten afreizen. De artsen in Panama hebben voor mij een behandelplan gemaakt dat helemaal is afgestemd op mijn situatie en ziektebeeld. Helaas wordt deze behandeling niet vergoed door mijn zorgverzekeraar. Ik wil daarom het geld inzamelen om deze behandeling te kunnen bekostigen. Dit hoeft niet overmorgen al voor elkaar te zijn (reizen is ook lastig tijdens de corona-periode) maar het liefst wel met enige spoed, aangezien ik lichamelijk achteruit blijf gaan.

 I will have to travel to Panama for this treatment.  The doctors in Panama have made a treatment plan for me that is completely tailored to my situation and clinical picture.  Unfortunately, this treatment is not reimbursed by my health insurer.  I therefore want to collect the money to pay for this treatment.  This does not have to be done the day after tomorrow (travel is also difficult during the corona period), but preferably with some urgency, since I continue to deteriorate physically.

Zonder deze behandeling zal ik in een korte tijd slecht ter been raken, weer rolstoelafhankelijk worden en uiteindelijk komen te overlijden aan de gevolgen van MS. Dit kan ik moeilijk accepteren. Ik wil er zijn voor mijn zoontje, mijn ouders en vrienden. Ik ben nog niet klaar met het leven en heb nog een heel veel in petto. Mocht iemand niet de financiële middelen hebben om mij te helpen dan zou ik ontzettend blij zijn als u dit bericht kunt delen met uw naasten of mij kunt helpen bij het opzetten van inzamelingsacties.

Without this treatment I will have difficulty walking in a short time, become wheelchair dependent again and eventually die from the consequences of MS.  I can hardly accept this.  I want to be there for my son, my parents and friends.  I'm not done with life yet and still have a lot in store.  If someone does not have the financial resources to help me, I would be very happy if you can share this message with your loved ones or help me set up fundraisers.

Elke euro komt goed terecht. Help mij deze ziekte te verslaan!

 Every euro ends up well.  Help me beat this disease!

Organizer and beneficiary

Sergel Bernadina 
Organizer
Agniesebuurt, NL
Raphael Nurmohamed 
Beneficiary
  • #1 fundraising platform

    More people start fundraisers on GoFundMe than on any other platform. Learn more

  • GoFundMe Guarantee

    In the rare case something isn’t right, we will work with you to determine if misuse occurred. Learn more

  • Expert advice, 24/7

    Contact us with your questions and we’ll answer, day or night. Learn more