Ricky Douglas Memorial Fund

We are a group of friends with special needs children who are organizing a collection for our fellow mum and dear friend, Lenka Douglas, a single mother of 2 who recently and very suddenly lost her first child, Ricky who was 11 years old.

 

We hope to raise funds towards a fitting funeral for this wonderful boy. As a family carer with no income and no family support in the UK, Lenka cannot afford anything special for her boy’s funeral above the bare basics that are offered to children for free. We believe her beautiful little angel Ricky deserves better and want to help to give him more than that.

 

Lenka’s 2 boys, Ricky and younger brother Jonathan were both diagnosed with lifelong disabilities. Lenka was always trying to give them the best, never giving up on them even though life at times has been very tough.

Unfortunately her beautiful boy Ricky, grew his wings far too early on the 31st of October 2017. He had ADHD and a rare genetic disorder called Charge syndrome which made his life much more challenging than most children his age.

Throughout his short life, he underwent multiple heart surgeries and countless medical appointments and therapies, yet he was always full of energy and loving life. He was very brave boy, full of joy and living his life to the full despite all his health challenges and special needs.

 

Lenka is a very strong woman and amazing mother who cared for both her boys single handed and without complaining. She struggled to find Ricky a school that could meet his very complex educational and medical needs, so she was not only his mum and carer but also his teacher and his best advocate. At the same time, Lenka also cared for her other son Jonathan, who has severe autism. The boys always managed to keep her busy with very little time to rest. Lenka’s selfless attitude and heart full of love kept her going through tough times. Her two special boys have been her life and her full time job for the last decade.

We know Lenka would never ask for help, because she is too heartbroken and too proud. We want her and Jonathan to be able say their last goodbyes without having financial worries to deal with on top of their grief and most importantly for their little angel Ricky to have the celebration of his life worthy of a special little star he really was.

If we raise more than the target we would like the money to go towards a deserved couple of days away for Lenka and Jonathan.

Sme skupina priateľov s deťmi so zdravotným postihnutím, ktorí organizujú zbierku pre našu blízku a drahú priateľku Lenku Douglas, matku dvoch chlapcov, ktorá nedávno a veľmi náhle stratila svoje prvé dieťa, Rickyho, ktorý mal 11 rokov.


Dúfame, že získame finančné prostriedky na pokrytie nakladov spojených s pohrebom tohto úžasného chlapca. Ako opatrovateľka bez príjmu a bez podpory rodiny vo Veľkej Británii si Lenka nemôže dovoliť nič zvláštne pre svojho syna len základný obrad, ktorý je zadarmo pre všetky deti. Veríme, že jej krásny malý anjel Ricky si zaslúži niečo lepšie a chceme Lenke pomôcť dať mu o niečo viac.


Lenkini dvaja chlapci, Ricky a mladší brat Jonathan boli obaja diagnostikovaní s celoživotným postihnutím. Lenka sa vždy snažila dať im to najlepšie, nikdy sa ich nevzdala, aj keď život bol občas veľmi tvrdý.

Bohužiaľ, jej krásny Ricky ju opustil príliš skoro 31. Októbra 2017. Mal poruchu pozornosti spojenú s hyperaktivitou a vzácnu genetickú poruchu nazývanú Charge syndróm, ktorá spôsobila, že jeho život bol oveľa náročnejší ako u väčšiny jeho rovesníkov.

Počas svojho krátkeho života absolvoval viaceré operácie srdca a nespočetné vyšetrenia a terapie, no napriek tomu bol vždy plný energie a života. Bol to veľmi statočný chlapec, plný radosti, ktorý žil celý svoj život napriek všetkým zdravotným výzvam a osobitným potrebám naplno.


Lenka je veľmi silná žena a úžasná matka, ktorá sa sama starala o svojich chlapcov bez sťažovania sa. Usilovala sa nájsť Rickymu školu, ktorá by dokázala akceptovať jeho zdravotný stav a zároveň ho aj vzdelávala , takže nebola len jeho maminkou a opatrovateľom, ale aj jeho učiteľom a jeho najlepším advokátom. Zároveň sa Lenka starala o svojho ďalšieho syna Jonathana, ktorý má ťažký autizmus. Starostlivosť o chlapcov bola veľmi náročná s veľmi malým časom na odpočinok. Lenkina nesebeckosť a srdce plné lásky jej pomohli v ťažkých časoch. Jej dvaja špeciálni chlapci boli v poslednom desaťročí jej životom a jej prácou na plný úväzok.

Vieme, že Lenka nikdy nepožiada o pomoc, pretože je príliš zlomená a hrdá. Chceme, aby ona a Jonathan mohli povedať svoje posledné zbohom, bez finančných starostí, aby sa vyrovnali so svojim žiaľom a čo je najdôležitejšie pre ich malého anjela Rickyho, aby jeho posledná rozlúčka bola oslavou jeho života.

Ak množstvo vyzberaných peňazí prekročí náklady spojene s pohrebom budú použité pre Lenku a Jonathana na pár dni oddychu.
 • Czech&Slovak Family Club 
  • £200 
  • 43 mos
 • anna kusynova 
  • £50 
  • 45 mos
 • Veronika Pearce  
  • £15 
  • 45 mos
 • Jitka Mears  
  • £20 
  • 45 mos
 • Emilia Simia 
  • £10 
  • 45 mos
See all

Organizer and beneficiary

Jana Roberts 
Organizer
Twickenham, Greater London, United Kingdom
Lenka Douglas 
Beneficiary
 • #1 fundraising platform

  More people start fundraisers on GoFundMe than on any other platform. Learn more

 • GoFundMe Guarantee

  In the rare case something isn’t right, we will work with you to determine if misuse occurred. Learn more

 • Expert advice, 24/7

  Contact us with your questions and we’ll answer, day or night. Learn more