Hulpheld Xip

(English below)

Beste lezer,

Bedankt dat je dit wil lezen!

Hoewel ik het lastig vind om hulp te vragen, ben ik er achter gekomen dat ik het niet alleen kan.

Ik heet Yaëla en ben 17 jaar oud. Ik heb PTSS en een angststoornis en vind daardoor de wereld heel erg eng.

Ik doe een opleiding in diermanagement, maar loop daar vast vanwege mijn psychische klachten. Het vervoer ernaar toe (met bus en trein) is heel moeilijk voor me. Ook in het dagelijks leven loop ik vaak vast vanwege angsten en paniekaanvallen.

 

Toen ik acht was is er een angststoornis bij me geconstateerd. Toen ik tien was is iemand door een arrestatieteam met veel geweld in ons huis opgepakt. Ik was daarbij en probeerde te vluchten. Wij zijn door meerdere agenten tegen gehouden en iedereen moest tegen de muur staan. Dit was erg traumatisch voor me en heeft mijn angststoornis verergerd. 

Verder ben ik slechthorend en heb hiervoor als kind meerdere operaties aan mijn oren gehad. De operaties, opnames in het ziekenhuis en pijn hebben ook mijn angsten en paniekaanvallen versterkt.

Op de basisschool werd ik altijd buiten gesloten omdat ik anders was dan anderen, ik werd gepest omdat ze vonden dat ik dik was en daar heb ik een eetstoornis aan over gehouden.

 

Door al deze nare dingen uit mijn jeugd zit ik nog steeds vast aan de gevolgen hiervan. In het dagelijks leven merk ik hierdoor dat ik bang ben voor mensen, weinig vertrouwen heb en daardoor geen sociale contacten durf aan te gaan. In Ik raak snel in paniek op plekken met veel mensen, zoals winkels, openbaar vervoer en op school. Vaak krijg ik onverwacht een paniekaanval, dat uit zich in dat ik blokkeer of in rare tics. (ongecontroleerde bewegingen met mijn nek of armen) waardoor ik extra bang wordt om de deur uit te gaan.

Hierdoor is naar school gaan en daarnaast werken voor mij bijna onmogelijk.

Ik heb al een hele tijd therapie, maar dat helpt niet voldoende om dit allemaal te overwinnen.

 

Nu heb ik gemerkt dat mijn hondje Xip mij heel erg goed aanvoelt. Hij kan mij daardoor helpen weer uit mijn paniekaanvallen te komen. Hij helpt mij daardoor weer de deur uit te durven.

 

Graag wil ik Xip officieel laten opleiden tot psychosociale hulphond, zodat hij met mij naar school kan en mij in het dagelijks leven kan helpen functioneren.

Deze opleiding kost €4000,- Helaas wordt dit niet vergoed door de zorgverzekeraar of de gemeente.


Daarom ben ik deze crowdfunding gestart. Ik hoop dat je iets wil bijdragen aan ons traject en ben dankbaar voor alle donaties.

 

Als je dit bericht zou willen delen op je sociale media of met familie zou ik dat erg op prijs stellen!

 

Let op:

Bij donaties staat de fooi standaard op 10%. De fooi is voor het platform van gofundme. Dit kan je zelf wijzigen door op “anders” te klikken.

 

Informatie over hoe een psychosociale hulphond mij kan helpen:

- Naar buiten gaan: de hond moet uitgelaten en getraind worden. Een hulphond leidt me af van mijn angsten, omdat ik me op hem moet focussen.

- Paniekaanval voorkomen: een hulphond spiegelt mij en laat het zien en merken als mijn spanning oploopt, waardoor ik weet dat ik rust/afleiding moet zoeken.

- Als ik in het openbaar in paniek raak, zoekt mijn hulphond een rustige plek en brengt mij ernaartoe.

- Voorkomen van destructief/zelfbeschadigend gedrag door te blaffen/voor me te gaan liggen.

- Sociale contacten: met een hulphond maken mensen vaker een praatje met je. Zo wordt het steeds minder moeilijk en durf ik uiteindelijk zelf ook het contact aan te gaan.

- Grenzen stellen: voor mijn hulphond en voor mezelf.

- Leven en zelfredzaamheid: een hulphond mag mee naar school en werk, waardoor ik daar naartoe kan.

52555640_1605363295332513_r.jpegDear reader,

 

Thank you for reading this! Even though I find it difficult to ask for help, I realised that I can’t do this alone. My name is Yaëla and I’m 17 years old. I have PTSD and an anxiety disorder, and this makes the world a very scary place for me. I’m studying animal management, but  because of my psychological issues I’m getting stuck there. Getting to school (by train and bus) is very difficult for me. In everyday life I’m also stuck because of my anxiety and my panic attacks.

 

When I was 8 years old, they diagnosed me with anxiety disorder. When I was ten, someone was arrested in my house. The police used excessive force. I was there when it happened and tried to run away. I was stopped by police officers and we all had to face a wall. This was very traumatic to me and it made my anxiety worse.

I am also hearing impaired and had to have multiple surgeries as a child. These surgeries, staying at the hospital and the pain also added to my anxiety and panic attacks.

In primary school they always shut me out because I was different. I was bullied because they found me fat. This resulted in an eating disorder.

 

I now still live with the consequences of these experiences in my youth. In everyday life I find that I am scared of people, I find it hard to trust anyone, so I am afraid to interact with anyone. I often panic in crowded places like shops, public transport and school. This often results in a panic attack, where I completely block or have strange tics (uncontrollable movements of my neck or arms) making me extra afraid to go out. This makes going to school and work next to impossible. I’ve been in therapy for a long time already, but it doesn’t help enough to conquer all of this.

 

I have noticed that my dog, Xip, is very much in tune with me. Because of that, he can help me recover from panic attacks. He’s helping me get out more again.

 

So, I’d like to officially have Xip trained as a psycho-social service dog, meaning he would be able to accompany me to school and he’d be able to help me in everyday life.

 

 This training costs €4400,- Unfortunately, this isn’t covered by health insurance of the city council. That’s why I started this Crowdfunder. I hope that you are willing to contribute to our cause and am grateful for all donations. If you would be so kind to share this post on social media or share it with your family, I would much appreciate it!

 

Be aware: For donations there is a default setting of a 10% tip. That tip is for the GoFundMe platform. You can change it yourself by clicking ‘other’.

 

Information on how a psychosocial service dog can help me:

- Going outside: The dog needs to be walked and trained. A service dog will distract me from my fears because I will have to focus on the dog.

- Preventing anxiety attacks: A service dog mirrors me and shows me when I’m starting to tense-up so I know I need to calm down/find distraction.

- When I start to panic in public my dog will find a quite spot and lead me to it.

- Preventing destructive/self-harming behaviour by barking/laying in front of me.

- Social contacts: When you have a service dog, people approach you more often for a chat. This makes social activities a little easier every time and will help me to eventually start interactions myself.

Donations

 See top
 • Anonymous 
  • €10 
  • 1 d
 • Wanda Dijkstra 
  • €10 
  • 1 d
 • Anonymous 
  • €50 
  • 2 d
 • Anne Zohlandt 
  • €10 
  • 2 d
 • Anonymous 
  • €15 
  • 3 d
See all

Organizer

Yaëla te Braak 
Organizer
Schothorst, NL
 • #1 fundraising platform

  People have raised more money on GoFundMe than anywhere else. Learn more

 • GoFundMe Guarantee

  In the rare case that something isn’t right, we will refund your donation. Learn more

 • Expert advice, 24/7

  Contact us with your questions and we’ll answer, day or night. Learn more