Ostatnia droga do Polski

Dziękujemy wszystkim darczyńcom w uzbieraniu pieniędzy,na ostatnią podróż Łukasza do Polski.Zbiórka będzie otwarta dopóki ciało Śp.Łukasza pozostanie w Londynie.Nie zależy to od nas.Czekamy na decyzję Coronera o terminie wydania ciała.Po opłaceniu przewozu,reszta kwoty zostanie przekazana Żonie,aby mogła pochować Męża w Polsce.

Nasz Ukochany Syn Łukasz jadąc rowerem do pracy w dniu 30.10.2019 r. o godz.6.30 w Londynie na Catford Bridge zginął śmiercią tragiczną,mając zaledwie 40 lat ,potrącony przez samochód ciężarowy.Następnego dnia tj.31.10.2019r.miał przylecieć do Polski na Święto Zmarłych.Niestety spotkała go okrutna śmierć.Pogrążeni w żałobie:Żona,Rodzice,Bracia wraz z Żonami i Dziećmi oraz Rodzina i Znajomi.

Do ludzi Dobrej woli prosimy o pomoc w zbiórce pieniędzy na ostatnia podróż do Ojczyzny Naszego Syna Męża Brata Przyjaciela Kolegi.

https://www.standard.co.uk/news/london/catford-crash-wife-passed-bike-death-scene-without-knowing-victim-was-husband-a4278806.html 

https://www.standard.co.uk/news/transport/catford-crash-cyclist-dies-outside-station-after-collision-with-lorry-a4273921.html 

Thank you to all donors in raising money for Łukasz's last trip to Poland. The collection will be open as long as the body of late Łukasz stays in London. It does not depend on us. We are waiting for Coroner's decision on the date of release of the body. After paying the transport, the rest of the amount will be transferred to his wife that she could bury her husband in Poland.


Our Beloved Son Łukasz riding a bicycle to work on 30.10.2019 at 6.30 in London on Catford Bridge died tragically, at the age of 40, hit by a truck. Unfortunately, he met with a cruel death. Grieved: Wife, Parents, Brothers together with Wives and Children as well as Family and Friends.

To people of good will, we ask for help in collecting money for the last trip to the homeland of our son, husband, brother, friend of a colleague.

 

 • Anna Tabor 
  • £10 
  • 31 mos
 • Lukasz Wesolowski 
  • £10 
  • 31 mos
 • Kamil Zygarowski 
  • £100 
  • 31 mos
 • 0Marion&Connelll Gleeson-Gough 
  • £150 
  • 31 mos
 • Cindy Fernandes 
  • £100 
  • 31 mos
See all

Organizer and beneficiary

Kamila Binkowska 
Organizer
London, Greater London, United Kingdom
Joanna Binkowska 
Beneficiary