Oromo Political Prisoners Medical Fund


                                                                               Oromo Political Prisoners Medical Fund

Committee:
Dr. Ahmed Gelchu
Leyla Abawari
Abdulaziz Datu
Ahmed Ibrosh
Shubbee Ahmed
Faayoo Ahmed
Mohammed Bulo
Jemal Seid

Following the political assassination of the Oromo artist Hacaaluu Hundeessaa on June 29, 2020, the Ethiopian regime unlawfully imprisoned prominent Oromo political leaders, including Jawar Mohammed, Bekele Gerba, Colonel Gemmechu Ayana, Abdi Regasa, Micheal Boren, Gemmechu Kenasa , Dejene Tafa, Hamza Borena, Shamsuddin Xaahaa and many others - on a politically motivated trumped-up bogus charges.  The Oromo political prisoners have been on hunger strike since January 28, 2021 to protest the wholesale violation of their fundamental rights, including the right to the presumption of innocence, the worsening of political condition for the Oromo people and the derailement of the promissed transition to democracy. 

The health of these political prisoners on hunger strike has been deteriorating fast over the last two weeks. Recent reports confirm the health condition of  six political prisoners on hunger strikehas  rapidly detoriarated and they were transferred to hospitals for medical treatment. Medical professionals monitoring the health condition of prisoners on hunger strike confirmed that the health condition of prominent leaders such as Jawar Mohammed and Bekele Gerba has got to a critical stage where these leaders are facing realistic risks of Kidney failure and cardiac arrest respectively. 

Unfortunately, the health condition of our leaders is expected to rapidly deteriorate further in the next few days with a likelihood of prolonged hospitalization and costly treatment regime over an extended period of time to try to reverse the damages caused by their starvation for justice.

The funds will be used to cover medical and other costs needed to assist these leaders who are unlawfully imprisoned so that they receive proper medical attention.

The funds will cover: 
- Logistics
- prescriptions and other medicine
-Labs
- other fees

There’s an established committee in charge of the dispersing the funds. The committee is comprised of reputable community members, family and friends of the political detainees. The committee will ensure that the funds will be dispersed properly with proper checks and balances.

We call up on the Oromo public and friends of Oromo to help pay for the medical treatment of our political leaders who are illegally imprisoned by the Ethiopian government for no fault of their own other than resisting tyranny through a non-violent method of resistance against this regime's brutalities.

Let's stand for justice by saving the lives of these leaders who have been starving themselves to seek justice for our people.

Thank you in Advance

                                                                  Gargaarsa tajaajilla Fayyaa Hidhamtoota Oromoo

Koree Qindeessituu:
Dr. Ahmed Gelchu
Leyla Abawari
Abdulaziz Datu
Ahmed Ibrosh
Shubbee Ahmed
Faayoo Ahmed
Mohammed Bulo
Jemal Seid

Ajjeechaa siyaasaa kan artisti Oromo Hacaaluu Hundeessaa irratti gaafa Waxabajjii 29, 2021 raawwatameen walqabatee moottummaan Ethiopia hogganoota qabsoo Oromoo kan akka Jawar Mohammed, Baqqalaa  Garbaa, Kolonel Gammachuu Ayaanaa, Abdii Ragaasaa, Mikaa'el Booran, Gammachuu Kennaasaa , Dajanee Xaafaa, Hamzaa Boranaa fi qabsaawoota  biroo hedduu yakka kijibaa irratti banuudhan heeraa ala  hidhuun isaa ni yaadatama. 

Hoggantoonni kun gaafa Ammajji 28, 2021 irraa eegalee sarbamuu mirga isaanii, hidhaa fii ajjeechaa Oromiyaa keessatti deemaa jiruu fi walumaagallatti jijjiiramni abdatamee ture daandii irra maquu isaa balaalleffachuun laggannaa nyaata godhaa jiru. 

Torbee lamaan dabree keessaa fayyaan hoggantoota laggannaa nyaata godhaa jiranii kun gadi bu'aa dhufee yeroo ammaa kana haala yaadchisaa keessa jira. Gabaasni biyya keessaa dhufu akka mirkanessetti hogantoota lagganna nyaata godhan keessa nami 6 haalli fayyaan isaanii kan lubbuu isaanii gaaga'u malu waan ta'ef gara hospitaalaa geeffamanii wallaansi godhamaafii jira. Tuutnni haakimoota kan fayyaa hidhamoota laggannaa nyaataa gubbaa jiranii to'achaa ture akka gabaasetti haalli fayyaa hoggantoota keenyaa kan akka Jawar Mohammed fi Baqqalaa Garbaa haala yaadchisaa irra kan gahe yammuu ta'u midhaan gurguddaan Kalee fi Onnee isaani gaaga'uu dandahu isaan muddachuu akka danda'u mirkaneessanii jiru. 

Haalli fayyaa hogganoota keenyaa guyoota as deeman kana keessa daranuu hamaataa akka deemu eegama. Miidhaa fayyaa kan isaan irra gahe kana danddammachifne lubbuu isaanii baraaruuf tajaajjila wallaansa fayyaa kan yeroo dheeraa fi kan baasii hedduu  gaaffatu akka ta'e mamiin hinjiru. Ummatni Oromoo fi firoonni Oromoo hogganoota keenya kan karaa nagayaatin mirga ummata keenyaa waan gaaffataniif qofa badii tokko malee mana hidhaatti dararamaa jiran kana lubbuu isaanii baraaruuf baasii wallaansa fayyaa isaaniif  barbaachisuuf gummacha gochuudhan akka cinaa dhaabbannu yaamicha isiiniif goona. 

Hoggantoota Oromoof jecha lubbuu isaanii laatan kana cinaa haadhabbannuu.

Koree wallaansa fayyaa hidhamtoota Oromoo
 • Cece Atkinson 
  • $50 
  • 11 mos
 • Nik Zanter 
  • $20 
  • 13 mos
 • Anonymous 
  • $15 
  • 13 mos
 • Kevin Kansas 
  • $25 
  • 14 mos
 • Kubra Lami 
  • $496 
  • 14 mos
See all

Organizer

Oromo Medical Fund 
Organizer
Blaine, MN