Online Liberation Concert Heart4music events

Actie (Action)

Online liberation concert voor daklozen Den Haag en omstreken


Bezoek het online liberation concert op 25 juli tussen 20.00 en 21.00 uur door de link hieronder:
(Visit the online liberation concert on the 25 of juli between 20.00 and 21.00 through this link:)

Online Liberation Concert 

Live bezoeken (Live visitors)

Er is ook een mogelijkheid het concert te bezoeken door een donatie te doen van 15 euro. Bezoekadres: Oud Katholieke Kerk
Juffrouw Idastraat 7 te Den Haag op zaterdag 25 juli van 20.00 tot 21.00 uur

Stuur voor het reserveren van een plek een mail naar [email redacted] 
(To reserve a ticket for a seat in the church send an email to: [email redacted])


Doel en achtergrondinformatie (Goal and background information (translation in English below))

Wij willen geld inzamelen voor Stichting Achterban Werkt, een lokaal initiatief in Den Haag die zich richt op het vergroten van participatie en welzijn in de wijk Mariahoeve en zich inzetten voor de kwetsbaren in Den Haag en omstreken. Juist in deze tijd is het erg van belang dat er geld wordt ingezameld voor deze groep mensen, omdat door de coronacrisis deze groep alleen maar groter wordt. Stichting Achterban Werkt helpt door mensen op te vangen vóór problemen kunnen ontstaan en buurtevenementen te organiseren om welzijn en sociale cohesie te bevorderen. Organisaties als Stichting Achterban Werkt zetten zich voor de volle 100 procent in om deze mensen te steunen.

Met deze campagne hebben wij als doel om de aandacht te vestigen op deze organisatie en tevens geld in te zamelen, zodat deze organisatie kan
blijven bestaan en hun goede werkzaamheden kunnen voortzetten. We doen dit middels een online concert dat ook live kan worden bezocht in de
Oud Katholieke kerk in Den Haag op zaterdag 25 juli tussen 20.00 en 21.00 uur.

De artiesten die hier aan meedoen zijn zangeres Susanne de Rooij en haar muzikale vrienden:

Ron Baggerman - Tap Guitarist

Febby Tasiran - Gitarist

Nen Milan Percussie - zangeres en gitariste

Het concert live bezoeken is € 15,- entree. Er zijn 25 zitplaatsen beschikbaar dus wees er snel bij! Het concert is ook online te bekijken voor een
minimale donatie van € 5,-.

Ps: Mocht je het concert live willen bezoeken geef dat dan aan bij je donatie door 15 euro te storten. Alvast dank

Al het geld zal naar Stichting Achterban Werkt gaan. Deze steun zal een hoop mensen die deze hulp nu hard nodig hebben heel erg blij maken. Er zijn mensen binnen Nederland die uw steun hard nodig hebben en ik zal u eeuwig dankbaar zijn als u bereid bent om deze mensen te helpen.  
Wij hopen onze target van € 1.000,- te kunnen behalen. 

Alvast bedankt voor uw steun!

Hartelijke groet,

Susanne de Rooij

Heart4Music events 

Translation in English:

We want to raise money for Stichting Achterban Werkt a local initiative in The Hague. They are dedicated to increase participation and well-being in the district of Mariahoeve and committed to the vulnerable in The Hague and surroundings. It is particularly important at this time that money is collected for this group of people, because there is a good chance that the corona crisis will only increase this group. Organizations like Stichting Achterban Werkt are fully committed to supporting these people. Stichting Achterban Werkt helps by accommodating people before problems can arise and organize neighborhood events to promote well-being and social cohesion. 

With this campaign, we aim to draw attention to this organization and also raise money, so they can continue to exist and carry on with their good work. We do this through an online concert that can also be visited live in the Old Catholic Church in The Hague on Saturday, July 25 between 8 pm and 9 pm.

The artists who participate are singer Susanne de Rooij and her musical friends:

Ron Baggerman - Tap Guitarist

Febby Tasiran - Guitarist

Nen Milan - Percussion, singer and guitarist

Entrance to visit the concert live costs € 15,-. There are 25 seats available so be quick! The concert can also be watched online for a minimum donation of € 5,-.

All money will go to Stichting Achterban Werkt. This support will make a lot of people who really need this help very happy. There are people in the Netherlands who really need your support and I will be eternally grateful if you are willing to help. We hope to achieve our goal of € 1.000,-.

Thank you in advance for your support! 

Kind regards,

Susanne de Rooij

Heart4Music events 

49670882_1594934747736214_r.jpeg

Donations

 See top
 • Kelly Zuiderwijk  
  • €20 
  • 3 mos
 • Pierre Cafe 
  • €70 
  • 3 mos
 • Casper de Weerd 
  • €20 
  • 3 mos
 • Anonymous 
  • €10 
  • 3 mos
 • Carla Dos Santos Mendonça  
  • €30 
  • 3 mos
See all

Fundraising team: Inzamelingsactieteam (2)

Susanne de Rooij 
Organizer
Raised €300 from 15 donations
Rustenburg/Oostbroek, NL
Pierre Cafe 
Team member
Raised €75 from 2 donations
 • #1 fundraising platform

  People have raised more money on GoFundMe than anywhere else. Learn more

 • GoFundMe Guarantee

  In the rare case that something isn’t right, we will refund your donation. Learn more

 • Expert advice, 24/7

  Contact us with your questions and we’ll answer, day or night. Learn more