NOODKREET Trudi Verstegen: Mamma vs de Maffia

Noodkreet & Fundraiser www.trudiverstegen.nl

De opname van
Trudy Crowd Funding 2 werd 14 februari jl. gemaakt door een professioneel productieteam wat meer materiaal filmde en getuigenverklaringen vastlegde. Zij durfden niet uit te zenden uit angst voor represailles door de Rabobank of instanties. Unamien wordt in mijn "case" bevestigd -ook door sommige instanties- dat er sprake is van corruptie en mensenrechtenschending.
Er heerst een georganiseerd schrikbewind jegens moeders in Nederland, waar overheidsfunctionarissen aan meewerken. En een lokale bank wie pretendeert "maatschappelijk betrokken" te zijn.
Mag dit? Ik vind van niet. Tientallen vrouwen benaderden mij in herkenning van mijn "break the silence". Vertrapt.  Met behulp van Jeugdzorg door een ex wie het licht in de ogen niet meer gunt uit represaille van hun kinderen, dak boven het hoofd en toekomst ontnomen terwijl zij moesten kiezen voor veiligheid.

Inmiddels rest mij geen ander middel dan de publiciteit te zoeken en NU om jullie hulp te vragen.
Ik wens een halt te roepen aan narcistische mishandeling uit machtswellust en het doelbewust frustreren van bestaan en moederschap. Met behulp van Jeugd"zorg". Om voorts allen wie mij benaderden als politica te kunnen helpen. Uit een hel van terreur, vergelijkbaar met razzia's ten tijden van WOII: het scheiden van kinderen van hun ouders is desastreus voor onze natie. Velen, voornamelijk vrouwen, -MAMA's- overleefden het niet. Waaronder twee mama's van vriendjes van mijn zoon. 

Ik vraag tien minuten van jullie tijd te lezen, in welke hel ik terecht kwam sinds ik hulp zocht wegens onophoudelijk huiselijk geweld waarbij het onmogelijk maken van mijn groei in elk opzicht en frustreren van het veilig kunnen opvoeden van mijn kinderen orde van de dag was. En nog steeds is.

Door Jeugdzorg beloofde hulp bleek anti-hulp en inmiddels wordt mij elke vorm van rechtshulp onthouden. Onder andere middels (zakelijke) chantage en sabotage van mijn bestaan en kunnen verzorgen van mijn drie kinderen.
Ik toonde nalatigheid en liegen door een jeugdzorgwerker voor de Rechtbank aan. De overheid accepteerde dat niet en ging voor vergelding.
Ik toonde frauduleus handelen, sabotage en belangenverstregeling door WMO, Rabobank en gecontracteerde zorg aan. Ook in dezen koos men niet voor mijn kinderen maar voor vergelding. 
Van mij als mama. Terwijl ik moest kiezen voor veiligheid van mijn kinderen en mijzelf.


Help mij alsjeblieft om:

        1. Te voorkomen dat een frauduleus handelende Rabobank mijn huis afneemt
        2. Waarheidsvinding bij Jeugdzorg te forceren en mijn kinderen te kunnen verzorgen
        3. Een precedent te creëren dat narcistische mishandeling strafbaar stelt

Ik ben Trudi Verstegen en sta met mijn rug tegen de muur. Op meerdere fronten. Tot op heden heb nooit in de publiciteit willen treden of durven treden maar ik heb simpelweg geen enkele andere uitweg meer. De terreur en gepaardgaande stress is een regelrechte aanslag op mijn lichamelijke gezondheid.

Na jarenlang toenemend huiselijk geweld en terreur door mijn als narcistisch gediagnosticeerde ex-man heb ik in 2013 gekozen voor de veiligheid van mijn drie kinderen en me gemeld bij Steunpunt Huiselijk Geweld. Sinds mijn ex-man verplicht gesteld werd door Jeugdzorg de woning te verlaten doet hij er letterlijk alles aan om mij ten gronde te richten. Met hulp van zijn vader en diens netwerk. Geen wetteloos middel wordt geschuwd om mij financieel, sociaal en maatschappelijk steeds verder klem te zetten, om uiteindelijk mijn moederrol en waardigheid te kunnen ontnemen. Van beïnvloeding van politie, WMO, Jeugdzorg, de Rechtbank, de advocatuur, het bankapparaat en fysieke bedreiging van mijzelf en de kinderen, tot zakelijke sabotage van vrienden die mij financieel willen steunen met juridische bijstand. Inmiddels betekent dit concreet dat er een verzoek is ingediend om mij uit het ouderlijk gezag te ontzetten en tevens te eisen dat het huis waarin ik woon, nu verkocht dient te worden. Daarnaast is mijn ex-man er op basis van onophoudelijke manipulatie, bedrog én de volledige medewerking van Jeugdzorg Brabant (JBB) in juni 2018 uiteindelijk in geslaagd mijn kinderen bij mij weg te halen. Het betreft slechts één onvoorstelbare ingreep in een reeks van van velen. De schade die bij mijn kinderen en mijzelf veroorzaakt is door de bemoeienis van Jeugdzorg is absurd. Dit moet niet alleen NU stoppen, dit moet worden bestraft.

Welke hulp heb ik nodig
1. Voorkomen dat een frauduleus handelende Rabobank mijn dak boven mijn hoofd afneemt 
Overname tenaamstelling hypotheek: deadline!
In een beschikking BIJLAGE BESCHIKKING die ik 18 juni heb mogen ontvangen wordt aangekondigd dat Rabobank Waalwijk mijn huis zal afnemen tbv executieve verkoop, tenzij ik kan aantonen de gehele hypotheek en de daarbijbehorende schulden over te nemen.

Mijn ex-man blijkt, buiten mijn medeweten en schriftelijke toestemming om, een zakelijke lening bij de bank te hebben afgesloten, met het huis als onderpand. Het feit dat de Rabobank deze lening aan mijn ex-man heeft verstrekt zonder mijn handtekening is overigens strafbaar. 

De maandelijkse aflossing voor deze lening wordt echter al enige tijd bewust niet meer betaalt door mijn ex-man. Hij heeft er namelijk met hulp van zijn vader (oud-bestuursvoorzitter Rabobank Waalwijk) voor gezorgd dat hij technisch gezien amper inkomen heeft -waardoor hij overigens ook is vrijgesteld van alimentatie en ik nu hem alimemtatie moet betalen sinds hij beloond werd voor zijn terreur onze kinderen twee jaar lang stelselmatig van alimentatiebetalingen te onthouden en onophoudelijke stalking . Mijn ex-man woont sinds juli 2016 in een nieuwe woning die zijn vader hypotheekvrij voor hem heeft gekocht en waarvoor hij ‘huur’ betaalt. Dat zijn ingebrekestelling betreffende de extra lening als indirect gevolg heeft dat de Rabobank beslag zal leggen op de woning, en ik daarmee op straat kom te staan is uiteraard exact de bedoeling. De afgelopen twee jaar heb ik Rabobank Waalwijk meermaals tevergeefs verzocht om informatie en een afspraak betreffende overname van de hypotheek. Tot op heden werd dit consequent geweigerd. Ik kan werkelijk geen enkele andere reden verzinnen voor de rol van kantoor Rabobank dan het feit dat mijn ex-schoonvader hier oprichter en bestuursvoorzitter is geweest en de fusie realiseerde van de huidige bank achter de schermen de regie voert inzake (onder andere) dit dossier.

Momenteel vecht ik bovenstaand- en ander aantoonbaar strafbaar handelen van de bank aan, ondersteund door een advocaat vergoed vanuit rechtsbijstand. De relatief lage maandlasten kan ik vanuit mijn inkomen dragen. Het probleem is echter dat de Rabobank een borgstelling van EUR 150.000 eist om de hypotheek over te kunnen nemen. Dit geld heb ik niet. Als een derde echter garant zou kunnen en willen staan voor dit bedrag dan kan ik hiermee het dak boven mijn hoofd houden. Uiteraard kan ik alle details rondom dit dossier verstrekken.

Veel liever nog zou ik de volledige hypotheek van 320 K willen oversluiten naar een andere financiele instelling, omdat de Rabobank Waalwijk op meerdere vlakken aantoonbaar betrokken is (geweest) bij de missie van mijn ex-man: mij levenslang blijven dicteren en gijzelen ofwel mijn leven kapot maken. Zoals bovenaan aangegeven heb ik nog maar enkele dagen om dit te voorkomen.

2. Waarheidsvinding bij Jeugdzorg te forceren en mijn kinderen te kunnen verzorgen.
Het aanvechten van laakbaar en frauduleus optreden door Jeugdzorg Brabant

Sinds 2016 voer ik noodgedwongen een nog minstens zo complex ander gevecht. Ironisch genoeg tegen Jeugdbescherming Brabant (JBB); een volledig falende –en zelfs laakbaar gebleken- ‘hulporganisatie’.  JBB heeft het leven van de kinderen en mij tot een regelrechte hel gemaakt door een incapabele gezinsvoogd op ons dossier te zetten. De officiële –en gegrond verklaarde- klachten tegen JBB die ik daarover heb ingediend, hebben de situatie echter nog veel erger gemaakt. Het gehele verhaal met alle details, feiten en bewijslast tot op heden staat  HIER Website TV . Zoals gezegd staan mijn twee jongsten vandaag de dag nog steeds onder toezicht van Jeugdzorg en zijn zij uit huis geplaatst, bij notabene mijn ex-man. Hetgeen absurd is gezien het feit JBB op de hoogte is van zijn meervoudige gedragsstoornissen en handelingswijzen. Mijn kinderen zijn doodongelukkig, presteren ondermaats op school, willen terug bij mij komen wonen en missen mij enorm. Mijn ex-man maakt de kinderen -samen met zijn vader- onderhuids wijs dat ik hen niet zou kunnen of willen verzorgen. En dat ik te lui zou zijn te werken. Ieder –volledig gedocumenteerd- argument om de foutieve beslissingen van JBB in dit dossier aan te tonen of te herzien, wordt door JBB structureel genegeerd of ontkend. Er zijn -in samenspraak met gecontracteerde zorginstellingen- pure lastercampagnes opgesteld dat ik geestelijk niet in staat zou zijn voor mijn kinderen te zorgen en niet mee zou willen werken aan professionele begeleiding voor de kinderen. Blijkbaar acht JBB het volledig verdraaien van feiten door eigen medewerkers niet relevant. Mogelijk instrueert het management. Haar motief hierachter is vrij eenvoudig: hun evidente eerdere falen wensen zij zo snel mogelijk onder het vloerkleed te vegen. De Rechtbank lijkt hierin geen rechtvaardig oordeel te willen vellen, ondanks stapels bewijslast. Inmiddels ben ik in cassatie tegen het besluit van verlenging Onder Toezichtstelling Staat (OTS) en Uithuisplaatsing (UHP) van mijn twee jongsten.

De meervoudig criminele praktijken waarmee bovenstaande heeft kunnen plaatsvinden zijn haast met geen pen te beschrijven, maar ik weiger te geloven dat Nederland een dergelijk verhaal ongestraft kan laten voorbijgaan. Dus ik zal blijven vechten. Voor mijn kinderen, voor gerechtigheid en voor een juridisch precedent dat een ommekeer inzet voor vele lotgenoten. Tot dusverre heb ik liefst NEGENTIEN rechtszaken moeten doorstaan met tijdens elke zitting bedrog van JBB en/of mijn ex-man en zijn advocaten, betaald door zijn vader. Deze ongelijke juridische strijd is mij –met slechts een te korte studie Recht vanuit het verleden – inmiddels echter ver boven de pet gegroeid. En daarom heb ik NU professionele juridische hulp nodig. Om belastende documenten te combineren en feiten te verwoorden naar het Hof van Justitie en de Hoge Raad. Totdat de pers of de politiek hier uiteindelijk op duikt, want ik heb een hele sterke zaak.

Maar die juridische bijstand kan ik zelf niet meer betalen. Mijn rechtsbijstandsverzekering dekt deze niet meer. In dit stadium opgeven zou echter betekenen dat men hier ongestraft mee wegkomt. Dit weiger ik te accepteren, noch te geloven. Iedere donatie voor juridische hulp is dus bijzonder bruikbaar, welkom en eigenlijk pure noodzaak om deze strijd uiteindelijk te winnen. De speciale site die ik hiervoor heb gelanceerd staat HIER www.trudiverstegen.nl . Donaties bij GoFundme kunnen alleen met creditcard, HIER https://www.doneeractie.nl/noodkreet-trudi-help-mij-mama-mogen-zijn/-37221  kan zonder.

3. Een precedent creëren dat (meewerken aan) narcistische mishandeling strafbaar stelt
Het blootleggen van tegenwerking, fraude en corruptie op grote schaal

Tegelijkertijd ben ik dus genoodzaakt strijd te voeren tegen structurele bureaucratische terreur en intimidatie, mede mogelijk gemaakt door mijn ex-schoonvaders connecties, waarbij kennelijk geen enkele wetteloze handelswijze wordt geschuwd. Dat er daarbij sprake is van belangenverstrengeling, is overduidelijk.

Mijn ex-man zet zijn treiterpraktijken ongestoord door, gesteund door zijn vaders netwerk in Waalwijk waaronder Rotary Club leden, (ex-) Rabobank (ex-) leidinggevenden bij Gemeente- en Politie Waalwijk. Meerdere aangiften en meldingen van huiselijk geweld werden geweigerd en het doen ervan werd gefrustreerd. Bewijslast werd niet nagetrokken, getuigen(-verklaringen) niet gehoord. De Rabobank Waalwijk heeft haar handen ook aantoonbaar vuil gemaakt, door mee te werken aan illegale constructies om financiele handel en wandel van mijn ex-man in samenspraak met zijn vader te verdoezelen. Concreet gaat het hier over het ontduiken van belasting en alimentatie.

Inzake deze narcistische terreur met behulp van een notabelen-netwerk beschik ik over een enorme dropbox vol ongelooflijke doch feitelijke bewijslast, zowel schriftelijk als in audio. Deze passages geven al een indicatie over de feiten die ik kan aantonen, maar er is meer. Ik wil hetgeen ik als moeder van drie kinderen meemaakte openbaar maken en juridisch aanvechten. Daarbij heb ik vooral hulp nodig met het maken van transcripties, het opnieuw indienen van alle strafbare feiten bij meld.nl, Follow the Money en bij een Officier van Justitie wie deze terreur buiten de wèl wenst op te pakken. Dit met de juiste juridische grondslag. Verder vraag ik hulp mij te ondersteunen bij de schadevergoedingen waarover hun meerderen zeggen recht op te hebben doch ik zover geen reactie kreeg van de managers in kwestie wie ik aanschreef, het ordenen en in volgorde zetten van mails, bestanden, Whatsapp-berichten en andere communicatie. Geen geld dus, maar gezond verstand, scherpte en nauwkeurigheid. En de drive om onrecht te stoppen. Als jij deel zou willen uitmaken van mijn Team Dropbox, stuur me dan een persoonlijk bericht via deze website.

Laatste kans

Het onophoudelijk getreiter, gedreig en het tegen mij opstoken van de kinderen, instanties en justitie is al afschuwelijk genoeg, het bedreigen van vrienden en bekenden en het mij in een volstrekt onjuist daglicht plaatsen bij derden eveneens. Maar het gemis en niet kunnen beschermen van mijn kinderen is met geen pen te beschrijven ondraaglijk. Ik heb jullie financiële hulp nodig om juridisch te kunnen worden bijgestaan in twee gevechten van David tegen Goliath. Het is nu of nooit.

Bedankt om mij te helpen. Ik wens (het meewerken aan) narcistische mishandeling strafbaar te laten stellen. En dat voortaan alle zittingen familie- en jeugdrecht, gesprekken met jeugdzorg en gecontracteerde zorg getapet mogen worden om bedrog en manipulatie een halt aan te roepen.

Bedankt om mij te helpen. Ik wens (het meewerken aan) narcistische mishandeling strafbaar te laten stellen. En dat voortaan alle zittingen familie- en jeugdrecht, gesprekken met jeugdzorg en gecontracteerde zorg getapet mogen worden om bedrog en manipulatie een halt aan te roepen.

Tenslotte moet de Overheid gebonden worden aan haar eigen wetten en strafbaar kunnen gesteld opdat zij zichzelf niet boven de wet acht en STOPT met liegen en bedriegen.

Partere legem quam ipse fecisti!

Trudi Verstegen

NB alle bewijslast waar in onderstaande tekst naar verwezen wordt in de vorm van bijlagen is -behoudens juiste intenties en voor relevante doeleinden- uiteraard op aanvraag beschikbaar bij mij middels een persoonlijk bericht via deze website. Aan anonimiseren is aandacht besteed.

DE FEITEN OP EEN RIJ

Mijn ex-man

Bij mijn ex-man zijn aan een aantal persoonsstoornissen vastgesteld. Hij is -onder andere- als narcistisch gediagnosticeerd. (BIJLAGE_PSYGOLOGISCHE_ANALYSE_1/2) 

In de eerste jaren van onze relatie heb ik geregeld beseft dat hij afwijkend- en extreem gedrag kon vertonen. Maar zoals dat meestal gebeurt in dergelijke relaties, wilde -en kon- ik de structuur in zijn gedrag simpelweg niet volledig onder ogen zien. Naast zijn opvliegende buien, waarin hij mensen ronduit schofferen kon, kon hij namelijk ook geweldig energiek en charismatisch zijn. Daarmee pakte hij vaak eigenlijk iedereen in, mijzelf incluis. Bovendien was hij onvoorstelbaar getalenteerd om aan allerlei zaken een dusdanig geloofwaardige draai te geven, dat men al heel snel met zijn versie van het gebeurde meeging. Mijn ex-man heeft gefortuneerde ouders, die hem van kindsaf aan eigenlijk altijd de hand boven het hoofd hebben gehouden na eventuele misstappen. Bij hen bleek ik -achteraf gezien- dus duidelijk aan het verkeerde adres voor hulp. Eventuele schade die bij derden ontstond als gevolg van zijn handelen, werd altijd opgelost met geld of invloed. Het moet er mede voor gezorgd hebben dat hij zich ergens onaantastbaar voelde. En dienovereenkomstig gedroeg: manisch gedrag naar mijzelf, de kinderen en naar derden. Agressie, depressiviteit, bedreigingen, chantage en fysieke geweldsuitingen. Machtswellust zonder enige vorm van empathie.(BIJLAGE_ES)

Inderdaad, ik heb het veel te ver laten komen, maar ik schaamde me, en wist simpelweg niet wat te doen. 

2013: Ingrijpen Steunpunt Huiselijk Geweld

Na een traject van jarenlange manipulatie, bedreiging en geestelijke mishandeling van mijzelf en de kinderen (BIJLAGE_TRANSCRIPTIES_GELUIDSBESTANDEN_) zocht ik in 2013 hulp bij Steunpunt Huiselijk Geweld, mede op advies en aandringen van de huisarts en een GZ-psycholoog wie ons beide leerde kennen tijdens relatietherapie, op initiatief van mijn ex-man om de boel te sussen. (BIJLAGE Ir. Drs. KS). Deze professional dwong mij voor veiligheid van mijn kinderen te kiezen. Mijn ex volgde haar advies een onderzoek te laten afnemen, om absurde gedragingen te 'monitoren' -welke hij zelf erkende om mij te lijmen- bij Tilburg Mentaal. Aldus geschiedde. Een traject van ‘hulpverlening’ startte maar er veranderde niets. Bij gesprekken met hulpverleners wist mijn ex-man dusdanig mooi weer te spelen dat het deed lijken alsof ik alle aantijgingen maar verzon. Met elke inzet van hulp nam zijn agressie achter de schermen juist toe. Elke uitlating van angst en onderdrukking zorgde voor represailles.

2016: Jeugdzorg Brabant (JBB)

JBB erkende in 2016 de manipulatie van mijn ex-man en zijn vader en onderstreepte het gevaar voor de kinderen en mij. Zij gaven mij aan het als plicht te zien mij te helpen aan voogdij over de kinderen en alles te zullen doen om mij in deze te ondersteunen: BIJLAGE_TRANSCRIPTIES_JEUGDZORG. “Wij zijn klaar met het proberen hem duidelijk maken, wij kiezen nu voor jouw veiligheid en de kinderen”, “Hij zal zich aan heel duidelijke afspraken niet houden. Hij zal zich nooit aan gedane afspraken houden”. BIJLAGE UHP 2016.

JBB forceerde mij de kinderen en mijzelf in veiligheid te brengen. In maart 2016 begeleidde JBB en politie de uithuisplaatsing en mocht ik kiezen. Een Blijf-van-mijn-lijf Huis of een netwerkvriendenpleeggezin bij vrienden in Breda. Ik koos voor het laatste. Zij werden tijdelijk pleegouders. Mijn ex-man en zijn vader forceerden mij te kiezen voor gezamenlijke advocaten. De gedragswetenschapper en GZ-psycholoog van JBB adviseerden mij met klem te kiezen voor een eigen advocaat, welke ik op advies van JBB met naam en toenaam opvolgde.

Zij had het forceren van een gezamenlijk advocaat opgemerkt en hun wegwuiven van kindermishandeling in samenspraak met mijn ex-schoonvader. Ondanks dat ik bang was voelde ik me toch gesteund. Een kapitale vergissing, zo bleek al snel.

De eerste ‘gezinsvoogd’

Mijn ex-man werd eind maart 2016 door JBB verzocht de woning te verlaten ten behoeven van de veiligheid voor mijzelf en de kinderen.

Hij ging hiermee akkoord en ging bij zijn ouders wonen. JBB achtte fysiek contact tussen mijn ex-man en de kinderen alleen mogelijk onder begeleiding van zijn ouders. Daarnaast eiste JBB dat mijn ex-man een traject van forensische psychiatrie zou volgen om inzicht te krijgen in zijn handelen. Tevens initieerde JBB in het veiligheidsplan dat mijn ex-man niet bij de woning mocht komen en er een extra beveiliging op de woning door politie stond. (BIJLAGE_VEILIGHEIDSPLAN-JBB)

Onder druk van mijn ex-man en zijn vader resulteerde het initiatief van JBB om de kinderen en mij te beschermen in het tegendeel. De door hen aangestelde eerste ‘gezinsvoogd’ bleek een onzekere jong volwassene en bijzonder vatbaar voor de manipulatieve indoctrinatie van mijn ex-man. Hij liet zich kinderlijk gedwee steeds verder beïnvloeden, en koos feitelijk definitief partij. Mijn ex-man bleek alle door Jeugdzorg opgestelde regels in het veiligheidsplan te mogen overtreden van de gezinsvoogd. 

Er werd gedoogd dat hij ongehinderd het huis insloop, huis- autosleutels en inboedel kon wegnemen, ondanks de opnames die ik hiervan kon voorleggen aan JBB. Hij mocht mijn vrienden en buren bedreigen, vervoer afnemen, faciliteiten, abonnementen, verzorging en opvang stopzetten, de kinderen omkopen en mijn gezag ondermijnen, schelden en dagelijks intimideren en stalken. Hij mocht aanbevolen diagnostiek om ontwikkelingsproblematiek voor de kinderen te voorkomen weigeren, hij liet medicijnen die door de behandelend professor en de huisarts waren voorgeschreven voor de kinderen opzettelijk onbetaald, waarop de apotheek de medicatie niet meer leverde en de behandeling daarmee in het gedrang kwam. Daarnaast werd toegestaan dat mijn ex-man het verplichte traject forensische psychiatrie zelfstandig beëindigde. Hij verzocht daarop een bevriend psycholoog om een analyse over hem op te stellen die volledig in strijd is met de realiteit. (BIJLAGE_STOPZETTEN_FORENSISCHE_BEHANDELING)  Ondanks dat de gezinsvoogd -en daarmee JBB- volledig op de hoogte was van al het bovenstaande, was er in hun optiek weinig noemenswaardigs aan de hand.

Mijn ex-schoonfamilie (1)

Terwijl ik in mijn eentje drie getraumatiseerde kinderen zo adequaat en liefdevol mogelijk probeerde te verzorgen, weigerde mijn ex-man uit wraakzucht in hun levensonderhoud te voorzien. Samen met zijn vader – gefortuneerd en gepensioneerd directeur-eigenaar en bestuursvoorzitter van Rabobank Waalwijk- initieerden zij een plan van aanpak om gezinsinkomsten weg te sluizen, inkomsten uit bedrijf als niet bestaand te houden (BIJLAGE_FINANCIEN_E_S), schulden aan te tekenen buiten mijn weten om (BIJLAGE_BORGSTELLING_WONING) , (BIJLAGE_OVERZICHT_DEURWAARDER), alimentatieplicht te ontduiken (BIJLAGE_GEEN_ALIMENTATIE) , en mij het huis uit te laten zetten.

Het gijzelingsplan bleek door mijn ex-schoonvader tot in detail te zijn voorbereid(BIJLAGE_VERZOEK_ALLEENGEZAG_ALIMENTATIE_WONING) en de medewerkers van de Rabobank voerden keurig uit. Toen ik details opvroeg over het wegsluizen van inkomsten van mijn ex-man, onder andere op de rekening van mijn oudste dochter, weigerde men mij deze te verstrekken. Ook informatie over tegenrekeningen van hypotheekbetalingen en advies hoe de hypotheek eventueel over te nemen werd mij geweigerd. Tot op heden weigert men mij van informatie te voorzien.

In de tussentijd ging mijn ex-man onvermoeibaar door met zijn getreiter, vaak gedoogd door derden. Een fraai voorbeeld hiervan is dat hij mijn oppas kon laten overvallen door het halve Waalwijks politiekorps, door mij op te geven als vermist bij de hulpdiensten terwijl hij aantoonbaar wist waar ik was. (BIJLAGE_AANGIFTE & KLACHT “VERMIST”) . Ook wist hij de vrouw van de penningmeester van de lokale hockeyclub (wiens man hem hielp met het verleggen van inkomsten als hockeytrainer) dusdanig tegen mij op te stoken met valse informatie dat zij mij thuis kwam molesteren. (BIJLAGE_AANGIFTE MOLEST)

Los van dit fysieke incident vond dergelijke manipulatie eigenlijk structureel plaats. Bij vele anderen in Waalwijk startten zowel mijn ex-man als en zijn vader persoonlijke hetzes op met het doel mij belachelijk te maken en in een onjuist daglicht te plaatsen.

De klachtencommissie van Jeugdzorg Brabant

Tegen de rol van de -door mijn ex-man gecorrumpeerde- incapabele eerste gezinsvoogd zijn namens mij twee meervoudige klachten ingediend bij JBB.

De eerste klacht “nalatigheid door de voogd” (BIJLAGE_KLACHT_1_KLACHTENCOMMISSIE_JBB) werd als gegrond verklaard. Concreet leverde dit echter niets op. De daarop ingediende tweede –en meer belastende- klacht “liegen voor de Rechtbank door een jeugdzorgwerker”(BIJLAGE_KLACHT_2_KLACHTENCOMMISSIE_JBB) werd vervolgens tweemaal als niet-ontvankelijk verklaard door de eigen klachtencommissie van JBB. (BIJLAGE_NIETONTVANKELIJKHEIDSVERKLARING_JBB_1/2) 

Na mijn aanschrijven over deze absurde gang van zaken bij de Nationale Ombudsman volgde tweemaal interventie door hem (BIJLAGE_KLACHT_OMBUDSMAN) . Hierop werd deze tweede klacht uiteindelijk alsnog ontvankelijk verklaard en gegrond op de meest evidente punten.

Voorafgaand aan dit besluit echter heeft JBB de behandeling van de klachten meervoudig uitgesteld en het afgeven van dossiers gesaboteerd. De beklaagde gezinsvoogd -over wie JBB aangaf dat deze in mei 2017 vervangen zou worden- bleef echter effectief aan tot oktober 2017. In die laatste periode heeft hij de Rechtbank opnieuw voorgelogen: voor mij als moeder zou diagnostiek plotseling wenselijk zijn. Een klacht hierover werd d.d. januari 2018 gegrond verklaard en er werden excuses aangeboden door de regiodirecteuren van JBB (BIJLAGE_GEGRONDVERKLARING_2017_KLACHTEN_JBB),(BIJLAGE_GEGRONDVERKLARING_2018_KLACHTEN_JBB). 

De directie van JBB erkende tweemaal dat er fouten waren gemaakt (BIJLAGE_EXCUSES_REGIODIRECTIE) en de betrokken tweede ‘gezinsvoogd’ verliet de organisatie.

Eindelijk..een nieuw begin, zou je denken. Dat klopte inderdaad. Alleen bleek dit niets anders dan het begin van nog meer ellende veroorzaakt door JBB. JBB startte haar represailles. Tegenspraak wordt niet geduld door een overheidsinstantie.

Een nieuwe gezinsvoogd: de ‘reddende engel’ van WMO

Vanaf dag één nadat mijn klachten bij JBB werden ingediend, ben ik onder leiding en druk van de verantwoordelijk vestigingsmanager van Jeugdzorg Tilburg bewust tegengewerkt. Het feit dat ik in een recent verleden als kandidaat Commissielid Ruimte voor de Gemeente Waalwijk diverse misstanden over het functioneren van WMO en JBB publiekelijk aan de kaak heb gesteld, zal mij vast niet populairder hebben gemaakt.

Een nieuwe jeugdzorgwerkster van JBB werd door de vestigingsmanager in-house bij WMO Waalwijk gedetacheerd als nieuwe –derde- gezinsvoogd. Deze jongedame gaf allerminst uitzicht op een professionelere gang van zaken. Ze bleek gespecialiseerd in meervoudige uithuisplaatsingen, deze inzet van teneur werd ook direct gezet. Zij verklaarde mij bijvoorbeeld niet te weten waarom haar voorganger de organisatie moest verlaten, en gaf aan niet op de hoogte te zijn van de terreur die deze had toegestaan of de schade die hij achtergelaten had en hierin ook niet geïnteresseerd te zijn.

Zij bleek daarentegen wel bijzonder vatbaar voor de manipulatieve vermogens van mijn ex-man, net als haar voorganger. Het leek er vooral op dat zij expliciet opdracht had gekregen mij tegen te werken waar mogelijk. Ze schreef een lasterrapportage -als zodanig benoemd door raadsleden, zorgprofessionals en de kinderen zelf-, en manipuleerde in Word een eindrapportage in van een gecontracteerde zorgaanbieder. Nadat deze zorgaanbieder hiervan op de hoogte werd gesteld –en de rapportage eveneens als vals benoemde- weigerde deze nog een verdere rol in dit dossier te spelen. De –overigens zeer bruikbare- zorg werd daarop stopgezet.

Het raadslid dat mij eerder bijstond diende bij JBB een klacht in over het functioneren van de nieuwe gezinsvoogd. Hierop werd door de regiodirectie van JBB inhoudelijk niet ingegaan en tevens aangegeven dat op verdere ondersteuning en correspondentie door hem niet meer zou worden gereageerd vanuit JBB.

Deze klacht werd overigens ondersteund en onderschreven door een tiental mensen uit mijn netwerk.

(BIJLAGE Aangifte SvP, klacht SvP/JBB).

Aangifte tegen de derde gezinsvoogd werd evenals een meervoudige aangifte tegen mijn ex-man (beide aangiften werden onderstreept met aanvullende bewijslast ondertekend door meerdere getuigen) geweigerd door Politie Waalwijk. Aangiften werden geweigerd tot herhaling van interventie door de Nationale Ombudsman. Voorts werden ze gebagatelliseerd. Aangiften met de inhoudelijke stukken heb ik nimmer ontvangen.

Uiteindelijk werd door politie medegedeeld dat tegen een overheidsinstantie geen aangifte kan worden gedaan. Ik kon dus geen kant meer op. En juist ik kreeg een waarschuwing van laster, terwijl er notabene laster was geuit door JBB laster over mij en de Rechtbank dus opnieuw werd voorgelogen!

Plotselinge Uithuisplaatsing van M en MF

Niet lang na de aanstelling van de nieuwe gezinsvoogd kreeg ik enkele uren na een tandartsbezoek last van flauwheidsverschijnselen. Op advies van mijn huisarts ben ik door de ambulance meegenomen naar het ziekenhuis voor een medische check-up. Daar is door de behandelend specialist verklaard dat er niets aan de hand was: “het zou heel goed een allergische reactie kunnen zijn geweest op de dubbele verdoving tijdens de tandartsbehandeling.” (BIJLAGE_NEUROLOOG) 

Maar toch ging het mis. Mijn ex-man kreeg via mijn zoon weet van dit incident en informeerde meteen de nieuwe gezinsvoogd. Zij zocht direct contact bij de Eerste Hulp van het ziekenhuis met één van de ambulancebroeders. Op basis van hun info regelde zij binnen anderhalf uur een officiële uithuisplaatsing (UHP) via Jeugdzorg. Dit ondanks dat de behandeld neuroloog achteraf verklaard heeft dat een ambulancebroeder niets relevants over mijn toestand kon zeggen. (BIJLAGE_TRANSCRIPTIES_ARTSEN)  Toen ik drie uur later weer thuiskwam, bleken mijn twee jongsten, M en MF, reeds bij mij weggehaald en op bevel van de Rechtbank bij mijn ex-man geplaatst. Terwijl ik thuis back-up had voor M en MF het naar haar zin had op de BSO.

De verklaring van de nieuwe gezinsvoogd hierover naar mij en mijn advocaat luidde: “mevrouw heeft een inzinking en is niet meer in staat voor de kinderen te zorgen”(BIJLAGE_MOTIVATIE_UITHUISPLAATSING_SVP) In dat verzoek werd ook gesteld dat ik mijn kinderen per direct tijdelijk niet meer onbegeleid mocht zien omdat ik “een gevaar” zou vormen voor hen.

Dit zou van kracht zijn tot na de vakantie van de voogd of tot aan de naderende zitting inzake de status van de Onder Toezichtstelling Staat (OTS). OTS wil feitelijk zeggen dat JBB de regie voert over de problematiek van de kinderen, eventuele behandelingsmethodiek en hun thuissituatie. De huisarts bevestigde tussentijds echter dat hij geen enkel gevaar kon verzinnen waardoor ik mijn kinderen niet zou kunnen verzorgen, en gaf aan niet te begrijpen waarom JBB een medische check up als motivatie kok geven voor de uithuisplaatsing.

Het schriftelijke verzoek van JBB richting de Rechtbank was vergelijkbaar maar ging tevens nog een stap verder. JBB pleitte voor een rechtvaardiging van haar UHP maar op de dag voorafgaand aan de zitting werd verzocht om een verlenging OTS van M en MF. Gebaseerd op onder meer de eerder genoemde lasterrapportage. Bovendien loog de voogd voor de Rechtbank dat de huisarts zou hebben gesteld dat hij zorgen had over mijn kunnen verzorgen van de kinderen.

Inmiddels kan ik niet anders concluderen dat bovenstaand incident bewust is misbruikt om verlenging OTS van M en MF te forceren en een uithuisplaatsing te rechtvaardigen teneinde mij monddood te maken. (BIJLAGE_MOTIVATIE_UITHUISPLAATSING_EN_VERLENGING_OTS_M_DOOR_JBB), (BIJLAGE_MOTIVATIE_UITHUISPLAATSING_EN_VERLENGING_OTS_MF_DOOR_JBB)

2 jaar uitstel diagnostiek kinderen door JBB

Sinds april 2016 heb ik mij al hard gemaakt voor (her)diagnostiek van mijn drie kinderen op advies van de huisarts en een professor in kinderpsychologie die mijn twee oudste kinderen heeft onderzocht. Zij stelden dat er ontwikkelingsproblematiek dreigde voor de kinderen. Mijn ex-man weigerde hieraan mee te werken want zag absoluut geen noodzaak. De –inmiddels ontslagen- gezinsvoogd ging destijds mee in zijn betoog.

(BIJLAGE_VERZOEK_TOESTEMMING_DIAGNOSTIEK_AAN_JBB_2017) 

In de gegrond verklaarde klacht richting deze gezinsvoogd werd dit overigens ook erkend door JBB: onthouden van diagnostiek en gerichte hulpverlening. De nieuwe -derde- gezinsvoogd die eerder aangaf dat zij niets te maken wilde hebben met het verleden, achtte herdiagnostiek van de kinderen verrassend genoeg ineens wel zinnig.

Ten tijde van bovenstaand beschreven uithuisplaatsing liep een reeks –door mij geïnitieerde- zeer moeizame gesprekken tussen JBB (in de persoon van de nieuwe gezinsvoogd) en mijzelf, waarin ik werd bijgestaan door ‘het sociale wijkteam’. Dit sociale wijkteam is een samenstelling van de organisatie Politie, huisarts, jeugdbescherming, en bovengenoemde professor in kinderpsychologie die mijn kinderen eerder heeft gediagnosticeerd. Inzet van deze gesprekken was om zsm accurate herdiagnostiek van de kinderen te laten uitvoeren tbv een passende begeleiding en behandeling. Dit bleek een gevecht tegen de bierkaai.

Allereerst weigerde de nieuwegezinsvoogd, evenals haar voorgangermee te werken aan herdiagnostiek bij Pontifix(ondanks dat de Rechtbank in de beschikking verlenging OTS-januari stelde dat hulpverlening niet gediskwalificeerd mocht worden). Dit is de psychologenpraktijk o.l.v. bovengenoemd professor waar mijn twee oudsten bekend zijn vanaf 2009 (vaststelling van o.m. dyslexie) en uitermate bekwaam werden begeleid met hun scholen,welbevinden en ontwikkeling.

Ook weigerde deze voogd in te stemmen met twee alternatieve instellingen die ik aandroeg waar eveneens diagnostiek afgenomen kon worden en welke mijn verzekering zou vergoeden. Haar argument was dat dit geen door JBB gecontracteerde zorginstellingen betreffen.

Het door mijn begeleidster, een raadslid en mij geopperd initiatief tijdens een gesprek met de gezinsvoogd om diagnostiek af te laten nemen bij Buro JIJ manipuleerde zij direct al in extremen. Zo verzon ze dat ik niet zou willen meewerken aan Buro JIJ, hetgeen direct ontkracht werd door de huisarts, de GZ-psycholoog van Pontifix en het raadslid. Allen aanwezig tijdens het intakegesprek. (BIJLAGEN IR, LO, HvdV, BuJ). Twee raadsleden en de griffier van Gemeente Waalwijk stelden over deze gang van zaken dat de toenmalig wethouder door de voogd werd voorgelogen (BIJLAGEN GK, Wh.HB). De griffier sprak van onwenselijke inrichting van WMO Waalwijk en belangenverstrengeling van WMO en JBB. Ondanks dat de voogd naderhand stelde dat Buro JIJ ongeschikt was voor wenselijke systeemtherapie werd dit instituut in eerste instantie wel door haar voorgesteld richting de Rechtbank om OTS te kunnen verlengen. Navraag bij Buro Jij leerde overigens dat er bij hen niets bekend was over mijn kinderen en dat mijn mail gelezen was en om privacy-redenen verwijderd.

Ondanks dat drie academici ontkrachtten wat zij over mij opschreef, weigerde mijn toenmalig advocaat op toevoeging deze stukken in te zenden. Omdat het “meningen” zouden zijn. “Meningen”, in dezen wederom leugens van een voogd-zonder kinderen- tellen blijkbaar wel, die van artsen, professoren, politici niet. Mijn mening als moeder zijnde sinds 1999 was al helemaal van ondergeschikt belang.

Gecontracteerde zorgaanbieders doen namelijk precies wat de voogd en haar organisatie zegt, inclusief het in een gemanipuleerd daglicht zetten van rapportages. Deze worden over en weer opgesteld in WORD in samenspraak ten gunste van het kunnen verlengen van OTS. (BIJLAGE ontv. Dossier in Word) en het manipuleren van de omschrijving van mij als moeder bij Juzt (BIJLAGE_MvR) . Gelukkig erkenden sommigen van de gecontracteerde zorgaanbieders na hiermee geconfronteerd te zijn, deze bedrieglijke gang van zaken door voogd 3. Waaronder de Gezinsmanager, die haar eindrapportage introk. BIJLAGE_GM

De huisarts liet ik contactjournaals van JBB zien -welke ik ongetwijfeld niet geheel toevallig pas twee werkdagen voorafgaand aan de Hoger Beroepszitting ontving- waar gesprekken met hem waren geregistreerd, waarover hij uitte: “Dat heb ik helemaal niet gezegd!” en “Dat hebben ze gewoon geknipt, dat zijn niet mijn woorden zo!”.

De gezinsvoogdschoof uiteindelijk in juli 2018 instituut J&K naar voren, waar wel een inkooprelatie mee bestaat. Door wachtlijsten was er op dat moment echter geen plaats bij J&K voor diagnostiek. De gezinsvoogd wist wel een ambulant medewerker van J&K in te zetten op ons dossier, die zowel mij als mijn ex-man bezocht. Haar motief hierachter was om deze medewerker te manipuleren, en zo haar beslissing om mijn twee jongste kinderen bij mij weg te laten halen, door hem te laten vergoelijken.

Hij echter, onderstreepte mijn goed moederschap en gaf aan, eigenlijk niet te weten wat hij moest doen binnen ons gezin, gezien er geen hulpvraag lag en de kinderen goed verzorgd werden. Wel adviseerde hij parallelle oudercommunicatie. Dat wil zeggen dat er geen directe communicatie tussen beide ouders wordt toegestaan. Dit zou een verademing zijn geweest gezien ik ruim tweeënhalf jaar gestalkt was met ontelbare mails van mijn ex met het poneren van zijn agenda, treiterijen, dictaten, dreigementen, leugens, bedrog etc.

Al in juni 2018 echter had de derde gezinsvoogd via een Schriftelijke Aanwijzing* gesteld dat ik directe communicatie met mijn ex-man moest hervatten, en daarmee binnen 48 uur op elke mail diende te reageren. (BIJLAGE SA SvP)

Als onderdeel van haar rechtvaardiging UHP en verlenging OTS werd directe communicatie tussen mij en mijn ex-man dus juist verplicht gesteld. Zij stelde dat diagnostiek zou moeten gaan uitwijzen of parallelle oudercommunicatie wenselijk was en liet mij daarmee opnieuw over aan de mailterreur van mijn ex-man.

Haar visie stond daarmee volledig haaks op eerdere professionele adviezen van:

-Een Professor dr. in kinderpsychologie (BIJLAGE BRIEF PONTIFIX okt 2016)

-De huisarts,

-Haar eigen inkooprelatie J&K (BIJLAGE transc. MvR par. Com)

Daarnaast heeft deze derde voogd -op eigen initiatief en tegen advies van artsen- tot in november 2018 gewacht om diagnostiek laten uitvoeren om vast te stellen welke noden en hulp de kinderen exact nodig hebben. (BIJLAGE_ONDERTOEZICHTSTELLING_2018) . Concreet was er dus al twee jaar lang geen enkele door specialisten genode gerichte “hulp” gestart dankzij JBB.

In december 2018 werd deze derde gezinsvoogd, Mevrouw SvP, ironisch genoeg gepromoveerd tot Hoofd WMO Waalwijk, alwaar zij tot op dat moment slechts gedetacheerd was door JBB. Vanaf dat moment had zij dus nog meer bevoegdheden betreffende ons dossier, aangezien WMO de zorgadviezen van JBB beoordeelt, en de bijbehorende dienstverlening inkoopt.

Net voor haar vertrek stelde Mevr Svp nog een aantal onderzoeksvragen op ten behoeve van diagnostiek bij J&K, waarvan de helft als “gekleurd, bepalend en dwingend” werden afgekeurd door haar opvolger, voogd nr. 4 en twee GZ-psychologen van J&K. (BIJLAGE 6 AFGEKEURDE VRAGEN SvP JBB). Dit betrof onder meer de vraag: “Hoe kan ouderschap vormgegeven worden in het belang van de kinderen (co-ouderschap/parallel ouderschap)?” Men gaf aan dat hiervoor geen onderzoek nodig was. In feite kon parallel ouderschap gestart, hetgeen al eerder onderstreept werd door J&K.

J&K was bij haar entree enthousiast te starten met diagnostiek, ook ik was blij. Ondanks het feit dat dyslexieonderzoek niet kon plaatsvinden bij dit instituut. (i.t.t. bij Pontifix). Vanaf het moment echter dat mijn ex-man ook met hen om tafel ging veranderde de houding bij J&K. Hij wenste niet dat mensen bij Pontifix werden bevraagd en hij wees mijn buren aan als te bevragen referenties. Navraag leerde overigens dat zij hiervan geenszins op de hoogte waren en het belachelijk vonden dat hij hen aangedragen had. Het hele circus van dwaling zette weer in en jawel hoor: toen ik kritische vragen stelde over het onderzoek werd dit gekwalificeerd door JBB als “moeder frustreert de gang van zaken”.

Concreet kwam het er uiteindelijk op neer dat de door JBB gecontracteerde zorgaanbieder J&K aangaf geen diagnostiek voor de kinderen te kunnen afnemen. Tijdens een gesprek op kantoor verklaarde de manager dat deze om budgettaire redenen niet kon plaatsvinden.

Feitelijk komt het er wederom op neer dat zodra een ouder serieuze kritische betrokkenheid toont inzake een behandelplan, deze als “lastig” wordt aangeduid. Vergelijkbaar met de situatie waarbij JBB aan de Rechtbank had verklaard dat ik niet zou meewerken, terwijl ik louter vragen stelde. Uiteindelijk kreeg ik mijn klacht hierover “liegen voor de Rechtbank door de GI” overigens als gegrond verklaard destijds. Het heeft er toch alle schijn van dat Jeugdzorg een structureel list- en bedrogprotocol voert om inkomsten uit uithuisplaatsingen en OTS te genereren. Dergelijke praktijken heb ik al eerder aangetoond als kandidaat raadslid.

Van de sabotage door opdrachtgever JBB middels de manipulatieve vermogens van de derde gezinsvoogd richting Buro Jij, De Gezinsmanager en J&K heb ik inmiddels ruimvoldoende bewijslast. Alles is gedocumenteerd. Elke zinssnede uit de conclusie is naar feitelijke bewijslast te duiden met woorden en geluiden. Toen een onderzoeksjournalist aanbood om gezamenlijk met de directie van J&K en de camera erbij om tafel te gaan en de hele geschiedenis te bespreken werd dit geweigerd.

De ervaren voogd

In tegensteling tot zijn voormalig collegae gaf deze nieuwe voogd duidelijk aan niet zomaar mee te gaan in de stellingname van zijn organisatie JBB. Hij heeft veel ervaring en gaf aan er te zijn voor de kinderen. Ik was verheugd. Zeker ook omdat hij de eerste is die zelf kinderen heeft. Bij J&K werd hem januari jl. gezegd dat ondanks het feit dat er nog geen diagnostiek van de kinderen had plaatsgevonden, dit een directe start van parallelle oudercommunicatie absoluut niet in de weg stond.

De huidige vierde voogd gaf voor zijn vakantie aan helemaal niet meer bezig te zijn met diagnostiek en dat hij verder wilde. Hij wenste exact datgene wat in feite in oktober 2016 al werd geadviseerd door de begeleidende professor in kinderpsychologie: zo min mogelijk contact tussen beide ouders, zeker waar de kinderen bij zijn: ofwel de inzet van parallelle oudercommunicatie en -ouderschap. Zijn kinderloze voorgangers zagen dit anders (in opdracht van hun management zegt mijn intuïtie) en forceerden om in onmogelijke communicatie te gaan met een narcist.

De ervaren voogd volgt hiermee in feite het advies van een allerhoogste entiteit op het gebied van kinderneurologie. Wiens laatste levenswerk: -Pontifix psychologie- mijn ex-man benoemt als een kantoor met een meer dan dubieuze status. (BIJLAGE-verzoekschrift alleengezag vader)

De voogd maakte een plan wat direct in zou gaan net voor de meivakantie. Dit behelsde een uitbreiding omgang met mijn kinderen bij mij als moeder, dat de kinderen bij mij zouden komen vanaf dinsdagtijdens de meivakantie, en dat ik zou mijn jongste dochter voortaan zou begeleiden naar het RID, een instituut waar zij met haar dyslexie wordt ondersteund.

Daar stak mijn ex-man echter een stokje voor: hij ging niet akkoord met het parallel ouderschapsplan om de reden dat ik de weekenden dat de kinderen bij mij zijn pas in september (voor de vierde keer wilde hij deze weekenden omdraaien) kon laten ingaan.

Tevens besloot last-minute om hij de kinderen niet te laten komen op dinsdag in de meivakantie en onthield hij onze jongste van haar eerste dyslexiebegeleiding in Den Bosch -waar hij drie verschillende verklaringen voor gaf (Bijlage moeder mag niet mee naar RID).

Vanuit New York deelde hij tussendoor ook nog even mee dat ik de kinderen een dag eerder naar zijn hoogbejaarde ouders moest brengen.

Daarnaast wenste hij niet mee te werken aan het door mij geadviseerde huisartsbezoek in april jl., hetgeen JBB gedoogde. Mijn ex bagatelliseerde zoals gewoonlijk gezondheidsklachten bij mijn jongste dochter. (BIJLAGE ik herken jouw beeldvorming niet) maar uiteindelijk ben ik met haar naar de huisartsenpost gegaan waar werd vastgesteld dat zij een flinke acute amandelontsteking bleek te hebben ontwikkeld. (BIJLAGE_diagnose huisartsenpost Waalwijk) Dit verklaarde waarom zij door haar klasgenootjes werd gepest dat ze uit haar mond stonk. Een ontsteking van centimeters van haar amandelen en geel pus bleek toch te beantwoorden aan mijn zorgen over haar hoesten, keelpijn en niet lekker in haar vel zitten een maand daarvoor uitgesproken richting mijn ex-man en de gezinsvoogd. Mijn ex liet mij dus niet gaan, terwijl ik aanbood te gaan als het hem niet uitkwam.

Anti-hulp JBB: van kwaad tot erger

JBB heeft het leven van de kinderen en mij tot een regelrechte hel gemaakt vanaf het moment dat haar nalatigheid bleek. Doch weigert zij haar eigen fouten te herstellen. Hun motief lijkt vrij evident: hun aantoonbare falen wensen zij liever zo snel mogelijk onder het vloerkleed te vegen.

Mijn kinderen zijn vandaag de dag nog steeds onder toezicht van Jeugdzorg en uit huis geplaatst, bij notabene mijn ex-man. Hetgeen absurd is gezien het feit dat JBB op de hoogte is van zijn meervoudige gedragsstoornissen en – handelingswijze. (BIJLAGE_ADVIES_GEEN_DIRECTE_OMGANG)  (BIJLAGE_GESPREK_JBB_2016_PSYGOLOGISCH_ONDERZOEK) 

Mijn kinderen zijn doodongelukkig, presteren ondermaats op school, willen terug bij mij komen en missen mij enorm. Mijn ex-man maakt de kinderen -samen met zijn vader- onderhuids wijs dat ik hen niet zou kunnen of willen verzorgen. Daarnaast gaan M en MF structureel achteruit sinds zij bij hun vader zijn geplaatst. Qua persoonlijke verzorging en gedrag. MF doubleert nu, M is twee schoolniveaus achteruit gegaan. Ik begeleidde mijn kinderen vanaf de kleuterschooltijd intensief op hun scholen, maar alle effort in hun groei is feitelijk ongedaan gemaakt door mijn ex-man. Vanuit zijn pedagogisch volledige ongeschiktheid als opvoeder, maar zeer zeker ook door zijn karakter. Om mij te treiteren -als ik ja zegt hij nee en omgekeerd- weigerde hij herdiagnostiek en onthield hij de kinderen van voorgeschreven medicatie.

Concreet stelde hij voor de rechter “ik heb een cursus trainer/coach hockey gevolgd. Ik weet beter hoe om te gaan met kinderen en ik adviseer ouders van pupillen ook geen medicatie te geven”. Jeugdbescherming ging hierin mee. Ondanks dat de rechter vroeg “meneer, onthoudt u uw kinderen ook van voorgeschreven antibiotica?”. De nieuwe gezinsvoogd geloofde mijn charismatische ex-man op zijn woord toen hij beloofde dit wel weer te zullen doen. Ondanks dat mijn zoon zich steeds misselijk voelde en uit school thuiskwam of zich ziek meldde. Onregelmatige inname medicatie kaartte ik, naast raadsleden, artsen en bevriend specialisten meerdere keren aan. De nieuwe gezinsvoogd acht zichzelf echter verheven boven de visie van medici en die van mij als hun moeder. Mijn moederschap en alle effort die ik gestoken heb in mijn kinderen zijn sinds de bemoeienis van kinderloze jeugdzorgmedewerkers in haast onvoorstelbaar grote mate tenietgedaan.

JBB is van dit alles op de hoogte doch negeert alle feiten en stuurt aan op een verlenging van Onder Toezicht Stelling (OTS) en verlenging Uithuisplaatsing (UHP). Hun argumentatie daartoe is dat ik geestelijk niet in staat zou zijn voor mijn kinderen te zorgen en dat IK niet mee zou willen werken aan diagnostiek van de kinderen voor adequate professionele psychologische begeleiding. Beide aantijgingen echter zijn aantoonbaar onjuist, en daarnaast schadelijk voor de verdere persoonlijke ontwikkeling van mijn kinderen. Blijkbaar acht JBB het volledig verdraaien van feiten door eigen medewerkers niet relevant. Wellicht beredeneerd vanuit hun eigen belang? De derde gezinsvoogd stelde – in samenspraak met gecontracteerde zorginstellingen- rapportages op die in mijn nadeel waren en verzon een pure lasterrapportage. De onjuistheid hiervan werd door meerdere politieke functionarissen in Waalwijk bevestigd alsook schriftelijk aan JBB gemeld. Ook deze meldingen werden volledig genegeerd. Ambtenarenposities en directe lijnen met griffie wegen blijkbaar zwaarder dan de belangen van kinderen. Uiteraard kan zal ik het nooit kunnen bewijzen; maar het feit dat ik vanuit mijn eigen voormalige politieke rol al goed op de hoogte was van misstanden bij WMO Waalwijk -waar ik destijds de “anti-hulp” aankaartte die daar op grote schaal plaatsvindt, alsook absurde privacy schendingen ten gunste van het systeem- zal zeker een rol spelen in hun opstelling naar mij.

Mijn verzet tegen hun aantoonbaar laakbare – en schadelijke handelen wordt niet op prijs gesteld door JBB, en feitelijk probeert men mij monddood te maken. (BIJLAGE_AANGIFTE_LASTER) 

Om die reden vecht ik juridisch dus TEGEN verdere OTS en UHP. De ‘anti-hulp’ van JBB is namelijk ALLERMINST in het voordeel van mijn kinderen en mijzelf gebleken. Tot dusverre heb ik liefst NEGENTIEN rechtszaken moeten doorstaan met tijdens elke zitting bedrog van JBB en/of mijn ex-man en zijn advocaten, betaald door zijn vader. Zelf werd ik bijgestaan door toegewezen Brabantse advocaten die unaniem mijn belangen benadeelden.

Een ongelijk gevecht, waarbij de Rechtbank de andere kant op lijkt te kijken. (BIJLAGE_VERZOEK_STOPZETTING_OTS) 

Mijn ex-schoonfamilie (2)

Tegelijkertijd ben ik genoodzaakt strijd te voeren tegen structurele bureaucratische terreur en intimidatie, mede mogelijk gemaakt door mijn ex-schoonvaders connecties bij de Rabobank, Rotary Club en politie, waarbij kennelijk geen enkele wetteloze handelswijze wordt geschuwd.

Dat er daarbij sprake is van belangenverstrengeling, is overduidelijk.

Mijn netwerk spreekt van omkoping. Het zou mij niets verbazen. Steeds opnieuw handelden mijn advocaten op toevoeging in mijn nadeel, werden opgevraagde Processen Verbaal van de zittingen niet verstrekt -ondanks vraag hierom door mijn meest recente advocaten die WEL voor mijn belangen willen opkomen. (BIJLAGEN OPVRAAG PV’S)

Jeugdzorg frustreerde en vertraagde het verstrekken van dossiers eveneens. Datzelfde geldt voor WMO Waalwijk Hier werden WOB en AVG om moverende redenen geweigerd, nadat deze in beginsel werden beloofd te worden verstrekt. De betreffend jurist wie mij beloofde bleek niet meer werkzaam te zijn. (BIJLAGE WOB en AVG geweigerd)

Mijn ex-man zette zijn treiterpraktijken (BIJLAGE_ONVERZEKERD_RONDRIJDEN) (BIJLAGE_AANGIFTE_AANNEMER), ondertussen ongestoord door, gesteund door zijn vaders netwerk in Waalwijk waaronder Rotary Club leden (BIJLAGE_ROTARY_WAALWIJK) , (ex-) Rabobank medewerkers (BIJLAGE_AANSPRAKELIJKHEID_BORGSTELLING_RABOBANK) (BIJLAGE_AANKLACHT_RABOBANK_KLACHTENINSTITUUT) (ex-) leidinggevenden bij Politie Waalwijk (BIJLAGE_POLITIEBUREAU_SPRANG_CAPELLE) Meerdere aangiften en meldingen van huiselijk geweld werden geweigerd en het doen ervan werd gefrustreerd. (BIJLAGE_OPVRAAG_DOSSIER_POLITIE_WAALWIJK) 

Toegestaan werd ook dat hij mij vorig jaar opgaf als vermist -terwijl hij aantoonbaar wist waar ik was- en dat mijn oppas -waarvan hij eveneens weet had wie het was- werd overvallen door Politie Waalwijk. (BIJLAGE_POLITIE_WAALWIJK_NAV_OPGEVEN_ALS_VERMIST) 

Naast aantoonbaar illegaal en structureel ontduiken van alimentatie gaat de manipulatie zelfs zo onvoorstelbaar ver, dat een vriend zijn recent aangeboden financiële hulp voor juridische ondersteuning noodgedwongen heeft ingetrokken, onder dreiging van grootschalige zakelijke chantage jegens hem vanuit mijn ex-schoonvader en diens invloed bij Rabobank Waalwijk (BIJLAGE_CHANTAGE_DF). Naar zijn zeggen wordt zijn naam te grabbel gegooid omdat hij mij hielp. Bovendien is hij bedreigd dat hij nog meer schade zal ondervinden wanneer hij mij zou blijven helpen!

Inmiddels is deze dreiging overigens effectief ten uitvoer gebracht: de zakelijke rekening courant van 250.000,- van deze vriend werd stopgezet door diezelfde Rabobank, omdat hij mij wilde helpen aan een advocaat. Hem is inmiddels ook te kennen gegeven dat een reeds mondeling toegezegd achtjarig handelscontract als toeleverancier catering bij RKC en en Willem II, NIET zal doorgaan. Bij beide clubs is de Rabobank sinds jaar en dag een zeer invloedrijke sponsor. Dit contract is inmiddels ook effectief geannuleerd. Deze vriend uit mijn studententijd geeft aan hiermee een schade te hebben geleden van EUR 350.000,-

Daarnaast tracht mijn ex in samenspraak Rabobank Waalwijk mij nu op straat te zetten door de verkoop van mijn huis te eisen –op door mijn ex-schoonvader geïnitieerde aantoonbaar frauduleuze gronden. Dit verzoek, alsook dat om mij uit het ouderlijk gezag te zetten, is eind maart door het advocatenkantoor dat mijn ex-man vertegenwoordigt, aan de rechtbank verstuurd. De eigenaar van dit advocatenkantoor is naast lid Raad van Comissarissen Rabobank Waalwijk, ook een goede Rotary-vriendin van mijn ex-schoonvader.

Laatste kans

Tot op heden heb ik echter niet in de publiciteit durven treden. Jeugdzorg waarschuwde mij dat dit niet in het belang was van mijn kinderen. Wat is wèl in het belang van mijn kinderen? Dat zij geen moeder meer hebben? Dat mij met behulp van corruptief geld en absurd misbruik van macht het moederschap ontnomen wordt, ik op straat kom te staan en naar de (door de Rabobank geinitieerde ideële instelling) voedselbank mag? Hetgeen mijn ex-man mij sinds jaar en dag “beloofde” wanneer ik bij hem weg durfde te gaan. (BIJLAGE_GEEN_ALIMENTATIE) BIJLAGE_JIJ_MAG_LEKKER_NAAR VIER-HOOGACHTER_MET_DRIE_KINDEREN_EN_KAN_JE_LEKKER_NAAR_DE_VOEDSELBANK)

Hoger Beroep en in cassatie gaan betreft de énige manier om uit de gecorrumpeerde juridische gijzeling van Jeugdzorg te kunnen ontsnappen, mijn kinderen te kunnen beschermen en hen alsnog veilig te mogen opvoeden. En, niet in de laatste plaats, om jurisprudentie te realiseren tegen een organisatie die door haar ronduit malafide handelswijzen -helaas dagelijks- verschillende moeders in dit land doet bezwijken. Geluidsopnames in de rechtbank vinden NIET plaats en zijn zelfs niet toegestaan. Die wet moet om!

Mijn tweede juridische gevecht, om te kunnen ontsnappen aan de narcistische mishandeling door mijn ex-schoonfamilie – met medewerking van Rotary en/of de Rabobank, vindt ook nu plaats. Om als alleenstaande moeder in dit stadium nog overeind te kunnen blijven is het cruciaal is dat de reeks van aantoonbaar gepleegde wetsovertredingen eindelijk gewoon strafbaar wordt gesteld. NU. Hiervoor heb ik acuut rechtshulp nodig welke mij dus moedwillig wordt onthouden.

Gun mij alsjeblieft mama te mogen zijn en uit deze narcistische terreur te ontsnappen. 

Rechtstreekse donaties (KNAB werd aanbevolen; deze account kan niet geblokkeerd zoals bij Rabobank wel kan en deed genoemde vriend van mij wie mij hielp) NL59KNAB0258835486 - GWE Verstegen. 

Of: https://www.doneeractie.nl/noodkreet-trudi-help-mij-mama-mogen-zijn/-37221

Dankjewel mij te helpen.
Ik wens een einde te maken aan absurde benadeling van kinderen door Jeugdzorg, geld en macht!


Trudi Verstegen
 • Anonymous 
  • €50 
  • 14 mos
 • Anonymous 
  • €25 
  • 16 mos
 • Anonymous 
  • €25 
  • 16 mos
 • Bert Vissers 
  • €25 
  • 19 mos
 • Anonymous 
  • €10 
  • 22 mos
See all

Fundraising team: Inzamelingsactieteam (4)

Trudi Verstegen 
Organizer
Waalwijk, NL
Feraaz Jahangier 
Team member
Joris De Van Der Schueren 
Team member
Vincent Zegel 
Team member