Main fundraiser photo

Justice for Mitch Henriquez

Donation protected
Op 27 juni 2015 maakt Mitch Henriquez een ‘dom’ grapje die hij met de dood moest bekopen.

Mitch Henriquez was een Arubaanse man die op vakantie in Nederland het muziekfestival Night at the Park bezocht. Bij het vertrek van het festival werd hij door 5 agenten gearresteerd waarbij 1 agent hem ruim 2 minuten in de nekklem hield. 

Alles wijst op een racistisch motief.  

Al vanaf het eerste moment werd er gelogen. Hij zou onwel zijn geworden in het busje. En dankzij filmende omstanders kwam de waarheid naar boven. Maar alsnog wordt alles in het werk gesteld om de agenten vrij te pleiten. Mede door de duurste advocaten wordt de familie uitgerookt. Het zwijgen opgelegd en wordt het onrecht in de doofpot gestopt. Alsmede de racistische motieven van de agenten. 

De familie wil gerechtigheid maar is financieel uitgeput. Om advocaatkosten, proceskosten, detectivekosten, onkosten voor het bijwonen en onderhoud van zijn zoon te bekostigen heeft de familie nu grote schulden. 

Om door te kunnen vechten voor gerechtigheid voor Mitch en voor anderen zoals hij is er financiële steun nodig. En zeker ook om door te kunnen vechten om een herhaling van dit onrecht te voorkomen. 

De familie heeft nu hulp nodig en is iedereen die via deze weg steun geeft dankbaar. Wij zullen vechten voor gerechtigheid en vechten voor gelijkheid.

Onze brief aan het Openbaar ministerie, onze noodkreet

Wij hebben geen goed gevoel over de gang van zaken tot nu toe. Wij zijn in eerste aanleg weggelopen en hebben gezegd dat wij het een spookproces vinden.
Dit is niet alleen gebaseerd op vreemde gebeurtenissen maar vooral op feiten.

Onze zoon en broer Michel (Mitch) maakte een paar keer een 'dom' grapje. Dat hij door zijn grapjes een lesje moest leren was voor de agenten duidelijk en dit deden ze.
Zonder plan en met z'n alle tegelijk doken ze bovenop Michel en hebben hem veel te hard aangepakt. Zo hard dat hij waarschijnlijk al dood was voor ze hem in de zithouding zette.

Dat bij de arrestatie veel teveel geweld is gebruikt is beaamt door het OM in eerste aanleg en in het hoger beroep. Ook uit het interne onderzoek is dit gebleken.

Na de arrestatie meldt de Politie aan het OM dat Michel onwel zou zijn geworden in het politiebusje en het OM neemt dat klakkeloos aan en brengt dat vervolgens naar buiten in een persbericht. Dit is gebleken n.a.v. gemaakte beelden onjuist en het OM moet persbericht intrekken en persbericht bijstellen.

Niet alleen naar het OM liegt de Politie maar ook aan de artsen welke Michel behandelen verstrekt de Politie verkeerde informatie. Cruciale informatie!

Na het feit heeft er een debriefing plaatsgevonden. Agenten zaten samen in een WhatsAppgroep. Er heeft in ieder geval afstemming kúnnen plaatsvinden. Dit heeft ertoe geleid dat het onderzoek niet voldoet aan de daaraan te stellen eisen.

Tijdens een van de eerste gesprekken bij het OM hebben wij ervaren dat het OM vooral bezig was met het onderzoeken waarom de agenten NIET aansprakelijk zouden zijn voor de dood van Michel. Dat zij de agenten alleen voor de te hardhandige arrestatie wilde vervolgen en niet voor het achterlaten in hulpeloze toestand hebben wij ervaren als een voorbedacht spel.

In ditzelfde gesprek heeft het OM heeft gezegd dat de verdediging het sectierapport ook niet in het bezit had, dus verdediging van de nabestaanden kreeg het ook niet. Kort na dat gesprek bleek de verdediging het rapport wel te hebben.

Al heel vroeg hebben wij minister verzocht in te grijpen omdat de rijksrecherche amateuristisch te werk ging. Niemand leek het serieus te nemen en het lijkt erop dat dit proces enkel is gestart om de onrust te laten wederkeren (na de rellen). Er is absoluut onvoldoende onderzoek gedaan naar wat er gebeurd is en om de waarheid boven tafel te krijgen.
Dit allemaal met zwartgemaakte dossiers en geanonimiseerde verdachten. Het onderzoek is nagenoeg alleen gedaan op de verklaringen van de agenten, terwijl dit juist de agenten waren die vanaf het eerste moment hebben gelogen.
Het OM sluit zich aan bij de onderzoeken van de agenten voor wat betreft de doodsoorzaak en laat het NFI rapport aan de kant. Ze onderzoeken niet naar aanleiding van de heldere beelden en doen al helemaal geen onderzoek naar alles wat het spraakafzienteam gezien heeft.


In de politiewet staat heel duidelijk dat er zorg verleend dien te worden indien dit nodig blijkt. Schakelen tussen arrestant en slachtoffer. Het slachtoffer welke de agenten slachtoffer hebben gemaakt.
Een bewusteloos persoon mag niet worden vervoerd in een politievoertuig. Duidelijk was dat Michel op het moment van vervoeren in levensnood was en wellicht al niet meer ademde of een hartslag had. Hij kon immers zelf niet meer zitten en staan of lopen was niet mogelijk.
Verder is het erg ongeloofwaardig dat politie niet wist dat er geen ambulance op het terrein was. Van te voren is er een briefing geweest, bovendien in Den Haag standaard aanwezig op het festivalterrein.

Het bevreemd ons tevens dat de Agenten zeggen wel geattendeerd te zijn op het mogelijke risico van een aanslag maar niet op de hoogte waren van ambulances welke op dat moment op het terrein waren.

Het is te verwachten dat er uiterst professioneel te werk wordt gegaan op het moment dat een burger overlijdt door het toedoen van een politieagent in tegenstelling tot deze verwachting is het onderzoek uitermate onzorgvuldig en zelfs amateuristisch gedaan.
De PSG, ingehuurd door de familie, heeft de films met de juiste kwaliteit weten op te sporen en overhandigd in eerste aanleg. Hoe kan het dat de rijksrecherche dit niet kon. Hoe kon het toch dat bewerkte filmpjes werden gebruikt voor het onderzoek.
Dit heeft ons vertrouwen nog meer geschaad.
Het spraakafzienteam heeft zeer verontrustende feiten gezien. Waarom wil niemand dit zien? Waarom wil het OM de ogen dicht houden en er alles aan doen dat de agenten er vanaf komen met een tik op de vingers?
En dat het OM op het moment dat deze beelden boven water kwamen nog steeds niet het nut inzagen om meer onderzoek te doen en ook de nalatigheid te vervolgen was voor ons een bevestiging voor ons vermoeden dat het gewoon een groot spel is waarbij er geen wil is voor een eerlijk proces.
Tot op heden is er geen onderzoek gedaan naar alle nieuwe feiten, feiten welke allang onderzocht hadden moeten worden als de rijksrecherche zijn werk had gedaan.

Zonder onderzoek is het OM, voor de vorm, een strafzaak gestart tegen twee spoken. DH01 en DH02. Spoken, omdat wij niet weten of het wel echt de agenten zijn. Spoken, omdat zij daar zijn in hun uniform. Echter is het niet het uniform wat fout zat, maar de persoon zelf. De persoon zelf heeft besloten om tegen alle regels in te ver te gaan tijdens de arrestatie, de persoon zelf heeft besloten hem geen hulp te verlenen en de persoon zelf heeft minimaal het gezonde verstand om een dood(ziek) persoon niet op de buik het busje in te slepen en pas kort voor aankomst een ambulance te contacten.
Maar het was toch maar een proces voor de schijn want straf werd er niet gevraagd, de korpschef garandeerde werk en zo konden deze personen verder.
Waarom vind je als OM dat na alles wat er boven water is gekomen geen straf gevraagd dient te worden?

Het spel werd wel steeds vreemder en was dit voorbedacht omdat wij de taal niet 100% machtig zijn? De Rechtstreekse communicatie met ons in plaats van via mr. Korver vinden wij erg verdacht. Slachtofferhulp heeft, in opdracht van hoger hand, wij vermoeden het OM, geprobeerd om een bespreking met ons (moeder, zussen en neef) en het OM te arrangeren buiten de aanwezigheid van onze raadsman om.


Het wordt echter bizarder op het moment dat er een mail naar Deken gaat omdat mr. Korver de enige was die opkwam voor rechten voor ons als nabestaanden of juist het recht om te leven voor Michel.
Zaaksofficiëren sturen met goedkeuring van Hoofdofficier een brief aan de Deken over het handelen mr. Korver: "U heeft vanaf het begin voor de weg van het wantrouwen gekozen. Wij twijfelen er ernstig aan of uw cliënten daar bij gebaat zijn."
Waarom wordt onze advocaat zo tegengewerkt. Zonder hem was de waarheid nooit boven water gekomen.  

Het interne onderzoek en de belofte van korpschef Bouman maakt alles nog completer. In een persconferentie kijken wij gespannen naar de resultaten, want een baas moet dit toch niet 'Okay' vinden? Hij moet hier toch wat van vinden? Dat zijn medewerkers tegen hem liegen, de wet niet volgen en een burger zo hard arresteren dat hij niet meer leeft? En dat hij wellicht nog had kunnen leven als ze hun werk hadden gedaan en hem hulp hadden verleend toen het nodig was?
Een 'foei' was hetgeen wat de baas zei.

Korpschef Bouman zei verder: agenten behouden hun baan, wat de rechter er ook van vindt. Politie stelt zich hiermee boven de wet, handelt niet langer namens de maatschappij, stelt eigen belangen veilig c.q. dekt foutief handelen af. Verwijtbaar handelen/nalaten biedt grond voor ontslag op staande voet.

Tot dat moment en zelfs tot nu toe hebben wij als familie geen excuus mogen ontvangen. Geen moment van berouw. Niets. Wij zijn zelfs afgeschilderd als de boosdoeners. Het lijkt de omgekeerde wereld wel.

Al het bovenstaande geeft het vermoeden van een spookproces veel kracht. En ook onderstaande punten;
- Gebruik van minder scherpe beelden in het strafdossier.
- Over deze minder scherpe beelden verklaren het OM en de Rijksrecherche anders. Binnen het OM verschilt deze verklaring ook nog eens.
- 'Manipulatie' met geluid door plakken van portofoonverkeer onder beeld waar een ander geluid bij hoort. Geluid is niet alleen weggelaten, maar bovendien ook niet (geheel) geverbaliseerd.
- Het OM vindt het ondanks nadrukkelijke bezwaren goed dat zowel politieverdachten als politiegetuigen worden bijgestaan door hetzelfde advocaten kantoor. Nota bene in sommige gevallen zelfs door dezelfde advocaat.
- Neerzetten en neersabelen van het spraakafzienteam als niet wetenschappelijk etc., terwijl OM hen normaal gesproken zelf inschakelt. Het is veelzeggend dat het team na lang aarzelen heeft besloten mee te werken, dat is vanwege dat wat ze hebben gezien. Zij waren ontzet over de moraliteit van de politiemensen en vonden dat dusdanig belangrijk dat zij vóór het eerst hebben besloten te werken voor de verdediging (van de nabestaanden).
- Nadat de nabestaanden de scherpere beelden en het rapport van het spraakafzienteam hebben gezien heeft het OM nog steeds geen reden gezien om de nalatigheid te onderzoeken en vervolgen.

Tijdens het slachtoffergesprek met de AG heeft het OM aangegeven niets meer te kunnen in dit proces. Of wil het OM niet meer dat dit.
Wil het OM niet weten hoe het zat? Wil het OM niet, dat ondanks door de duidelijkere beelden alles te zien is, de agenten terecht staan voor wat ze hebben gedaan?
Hoewel de AG er duidelijk anders in stonden dan het OM in eerste aanleg hebben wij een aantal zaken als storend ervaren.
Zoals de vraag van de AG tijdens een slachtoffergesprek: "wat zou Mitch ervan hebben gevonden dat hij nu beroemd is." Hoewel AG ook zei: "Misschien vindt u de vraag misplaatst." De vraag was desalniettemin misplaatst.
En de "Berenknuffel" van AG na afloop van de laatste zittingsdag.    De anonimiteit van de verdachten blijft een issue.
Namen van de verdachten worden anoniem gehouden + anoniem dossier. Verdediging van de nabestaanden wordt o.a. de kans ontnomen zelfstandig onderzoek te doen. Anonieme verdachte is in strijd met de wet.
Agenten worden niet of nauwelijks (effectief) geconfronteerd met wisselende verklaringen (bijv. debriefing, moment onwel worden, anders verklarende burgergetuigen).
Ook kan er geen achtergrond onderzoek worden gedaan (m.b.t. klachten over, betrokkenheid bij geweldsincidenten, uitlatingen social media) naar de desbetreffende agenten althans niet gevoegd aan het dossier. Ook niet in hoger beroep.
Verder onderzoek wordt onmogelijk gemaakt. DH02 zei zelf nog dat ze wel vaker een bewusteloze in een cel gooien en deze na 5 minuten vraagt om een kop koffie. Het is meer dan duidelijk dat zij niet kunnen schakelen van arrestant naar slachtoffer, dat zij hun taak als agent niet kennen en vooral nergens verantwoordelijkheid voor willen dragen. Op het moment dat ze verantwoordelijk worden gehouden voor hetgeen zij wel geleerd hebben en niet hebben toegepast, wijzen ze naar een ander. Hierbij vergeten zij dat er altijd meer vingers terugwijzen!
Het Korps Den Haag is vaker onderzocht op overmatig geweld gebruik en discriminatie. Of deze agenten hierbij betrokken waren kan niemand onderzoeken en zoals de politie zich opstelt en het OM eigenlijk nergens onderzoek naar doet vertrouwen wij er niet op dat er hier wel onderzoek naar is gedaan. Door de anonimiteit kunnen wij in ieder geval geen onderzoek hiernaar doen.

Wij voelen ons zeer gekwetst door het feit dat wij zo behandeld zijn door iedereen die eigenlijk staat voor wat goed en waar is.
Donate

Donations 

 • A La
  • €10 
  • 3 yrs
 • Anonymous
  • €5 
  • 3 yrs
 • Anonymous
  • €5 
  • 3 yrs
Donate

Organizer and beneficiary

Familie Henriquez
Organizer
Heerhugowaard, NL
Jaella Joanne Farro
Beneficiary

Your easy, powerful, and trusted home for help

 • Easy

  Donate quickly and easily.

 • Powerful

  Send help right to the people and causes you care about.

 • Trusted

  Your donation is protected by the  GoFundMe Giving Guarantee.