Projecte de Bigotis

La Mallerenga de bigotis (Panurus biarmicus) és un petit ocell, únic representant a Europa de la família a la que pertany. Tots dos sexes mostren una cua llarga que sobresurt clarament a la seva silueta, però el que crida l’atenció són els vius colors del mascle i en especial, els llargs bigotis negre que li dona el seu nom en varis idiomes.  
Aquest ocell viu en canyissars madurs i en bon estat de conservació, malauradament la destrucció del seu hàbitat, excés d’us de plaguicides i altres factors, ha portat a la seva extinció a tot el territori català, i pràcticament al 100 % de la població del llevant peninsular.

Però als darrers anys se’ns va obrir un bri d’esperança al detectar un nucli, molt localitzat, de mallerengues de bigotis a la Plana de Lleida, en concret, als extensos canyissar de l’Embassament d’Utxesa. Els primers indicis de la seva presencia es va donar cap l’any 2000, però de forma molt reduïda i no estable, i no va ser fins l’any 2008, on a partir dels seguiments engegats des del Departament de Medi Ambient de la Generalitat, es va poder anar controlant aquesta incipient població i la seva dinàmica. Des del 2010 la població d’Utxesa ha estat incrementant tot i presentar variacions interanuals, assolint en aquests moment al voltant de 50 nuclis reproductors, cal tindre en compte les peculiaritats reproductives de la espècie, on cada mascle s’aparella amb un nombre divers de femelles, quedant un gran contingent de mascles sense parella reconeguda. Aquest fet, comporta sovint agrupacions semi colonials per niar.
Des de l’any 2011 es va detectant mallerengues de bigotis a l’estany d’Ivars-Vila-sana, de forma regular en els mesos de tardor/hivern, però, un primavera que van trobar les condicions adequades, una parella va nidificar amb èxit. Aquests ocells, com ha quedat demostrat amb l’anellament científic d’ocells, provenen del nucli d’Utxesa, el qual també té un intercanvi d’ocells amb la propera llacuna aragonesa de Sariñena.
Projecte d'estudi, conservació i difusió de l’única població catalana de mallerengues de bigotis amb el propòsit d'ajudar a l’establiment de nous nuclis a la Plana de Lleida, com seria l’estany d’Ivars-Vila-sana.

En aquest projecte pel qual necessitem la vostra ajuda, es vol estudiar, conservar i donar a conèixer l’única població catalana de mallerengues de bigotis, i ajudar a l’establiment de nous nuclis a la Plana de Lleida, com seria l’estany d’Ivars-Vila-sana.

El projecte treballaria en varies vessants:

·         Estudi i gestió de l’hàbitat

·         Estudis genètics

·         Construcció i col·locació de nius artificials adequats per la espècie

·         Col·locació de càmeres de seguiment

 Per poder ajudar i conservar el darrer nucli que ens queda de mallerengues de bigotis necessitem el teu ajut, col·labora fent una aportació a aquest projecte!

La Fundació Plegadis és un centre d’educació ambiental multidisciplinari que s'especialitza en tres gran àrees: Aula de la Mar, Escola d'Ornitologia i Educació Ambiental.


Aquesta campanya de micromecenatge, juntament amb el Mecenatge Pleta de les Pallargues  , s'emmarquen en la contribució de conservació dels espais naturals de Ponent.

Les propostes de descoberta  que s'ofereixen en el marc del projecte Espais Naturals de Ponent  són gratuïtes per als assistents però com a novetat, es plantegen aquestes dues campanyes de micromecenatge per conservar la biodiversitat i el patrimoni dels espais naturals. 

Organizer

Espais Naturals de Ponent
Organizer
Mollerussa

Your easy, powerful, and trusted home for help

  • Easy

    Donate quickly and easily.

  • Powerful

    Send help right to the people and causes you care about.

  • Trusted

    Your donation is protected by the  GoFundMe Giving Guarantee.