Main fundraiser photo

Inzamelingsactie (Corona) Suriname

Donation protected
Door de Covid-19 en de economische crisis zijn veel mensen in Suriname getroffen die onder de armoedegrens leven. Met hulp van uw donatie willen wij ons steentje bijdragen om het leed van deze getroffenen te verzachten. Daarvoor hebben we jullie hulp nodig. Met de donaties willen we voedsel, kleding en diverse eerste levensbehoeften naar de mensen in Suriname toe sturen. Elk donatie is welkom.

Organizer

Bryan Vinisi
Organizer
Linschoten, NL

Your easy, powerful, and trusted home for help

  • Easy

    Donate quickly and easily

  • Powerful

    Send help right to the people and causes you care about

  • Trusted

    Your donation is protected by the GoFundMe Giving Guarantee