II Volta Solidària a Mallorca en bicicleta

Els dies 24 i 25 de setembre tornarem a donar la volta a Mallorca en bicicleta organitzada per el Club Ciclista Raonets. Aquest any hem passat de ser tres a ser onze participants, i ens fa il.lusió que ja que repetim i som més, intentar ajudar a una altra causa com varem fer l'any passat. MOLTES GRÀCIES A TOTS ELS QUE VAU DONAR.

Aquest any us volem presentar a l'ASSOCIACIÓ BALEAR DE LA MALALTIA D’ANDRADE (ABEA).

L’Amiloïdosi hereditària per Transtirretina, coneguda també com malaltia d’Andrade, és una afectació poc freqüent, genètica, hereditària, progressiva i multisistèmica. Es transmet de pares/mares a fills/filles amb un 50% de probabilitat en cada embaràs.

Es manifesta sempre a l’edat adulta i es caracteritza per l’alteració d’una proteïna, la Transtirretina, que es va depositant en diferents teixits i òrgans del cos deteriorant el seu corresponent funcionament.

Afecta principalment als nervis, aparell digestiu, ronyons, cor, ulls i cervell.

A dia de vull la malaltia no te cura, però disposa de diferents tractaments farmacològics que enlenteixen la seva progressió.

Mallorca es considera un dels principals focus endèmics mundials.

Ens ajudes?

----------------------------------------

Los días 24 y 25 de septiembre volveremos a dar la vuelta a Mallorca en bicicleta y nos hace ilusión que ya que repetimos, intentar ayudar a otra causa como hicimos el pasado año. MUCHAS GRACIAS A TODOS LOS QUE DONASTÉIS.

Este año queremos presentaros a la ASOCIACIÓN BALEAR DE LA ENFERMEDAD DE ANDRADE (ABEA).

La Amiloidosis hereditaria por Transtirretina, conocida también como enfermedad de Andrade, es una afectación poco frecuente, genética, hereditaria, progresiva y multisistémica. Se transmite de padres/mardas a hijos/hijas con un 50% de probabilidad en cada embarazo.

Se manifiesta siempre en la edad adulta y se caracteriza por la alteración de una proteína, la Transtirretina, que se va depositando en diferentes tejidos y órganos del cuerpo deteriorando su correspondiente funcionamiento.

Afecta principalmente a los nervios, aparato digestivo, riñones, corazón, ojos y cerebro.

A día de hoy la enfermedad no tiene cura, pero dispone de diferentes tratamientos farmacológicos que ralentizan su desarrollo.

Mallorca se considera uno de los principales focos endémicos mundiales.

¿Nos ayudas?

------------------------------------

For the second year in a row, on the 24th and 25th of September we will go around Mallorca in bicycle. We have gone from three to eleven participants, and we are excited that since we are repeating, we will try to help another cause as we did last year. THANK YOU SO MUCH TO ALL WHO DONATED.

This year we want to introduce you to the BALEAR ASSOCIATION OF THE ANDRADE DISEASE (ABEA). The Andrade's disease is a rare, genetic, hereditary, progressive and multisystemic affectation. It is transmitted from parents to their children with a 50% probability in each pregnancy.

It always manifests itself in adulthood and is characterized by the alteration of a protein, Transthyretin, which is gradually deposited in different tissues and organs of the body, deteriorating its functioning.

It mainly affects the nerves, digestive system, kidneys, heart, eyes and brain.

The disease does not have a cure, but it has different pharmacological treatments that slow down its progression.

Will you help us help?

Fundraising team (10)

Marc Torrecilla Vidal
Organizer
Raised 405 € from 11 donations
Palma
Catalina Elena Bibiloni Juan
Beneficiary
Juan Sabater
Team member
Raised 220 € from 2 donations
Elio Almazan
Team member
Raised 185 € from 8 donations
Miguel López López
Team member
Raised 130 € from 6 donations
Daniel Moreno Camps
Team member
Raised 115 € from 5 donations
See all

Your easy, powerful, and trusted home for help

  • Easy

    Donate quickly and easily.

  • Powerful

    Send help right to the people and causes you care about.

  • Trusted

    Your donation is protected by the  GoFundMe Giving Guarantee.