Kamil walczy o życie z rakiem mózgu

Kamil to 29 letni dzielny chłopak z Polski, który walczy z najbardziej złośliwym nowotworem mózgu- glejakiem, którego historię poznałam wśród Polonii w Chicago. W 2012 r. z dnia na dzień jego życie się zawaliło, a walka trwa do dziś. Kamila nie powinno już z nami być- tak mówili lekarze, po 2 bardzo ciężkich operacjach i naświetlaniach choroba jeszcze bardziej się rozwinęła. Jego nowotwór zajmował 25% obszaru mózgu, a prognozy dawały kilkanaście miesięcy życia. Rodzina Kamila bezskutecznie poszukiwała pomocy w całej Europie, na końcu słysząc w Niemczech, Belgii czy Szwajcarii, że Kamila uratować się nie da i powinien wykorzystać swój czas jak najlepiej. Jego rodzina nie poddała się- sprzedali mieszkanie, zaciągnęli kredyt, z pomocą przyszli też ludzie o dobrych sercach. Dzięki temu Kamil zdobył wymagane środki i rozpoczął eksperymentalne leczenie w Houston, które po 3 latach zmniejszyły jego guza aż o 93%. Po 3 latach jednak sytuacja finansowa Kamila i jego rodziny jest już bardzo zła, a kolejny terapii kosztuje $300.000. Brak środków na dalsze leczenie oznacza dla Kamila koniec marzeń o powrocie do zdrowia, bo najnowocześniejsze leki to ogromny wydatek. Kamil jest niesamowitym człowiekiem, który stawił czoła beznadziejnym prognozom, nie załamał się i ciągle wygrywa. Jest inspiracją dla wielu, którzy znaleźli się w podobnej sytuacji. Kamil bardzo chce żyć, a jego największym marzeniem jest.. założenie rodziny. To, co dla nas jest na wyciągnięcie ręki, dla niego jest szczytem marzeń. Proszę, pomóżmy temu dzielnemu człowiekowi pokonać śmiertelnego wroga.
------------------------------------

Kamil is a brave, 29-year-old Polish young man fighting against the most malignant brain cancer - Glioma, whose story I heard among the Polish community in Chicago. In 2012 his life fell into pieces from day to day and his struggle has been continuing until this day. Kamil shouldn’t be among us according to the doctors. The disease has developed even more after two extremely complicated surgeries and radiation therapy. The tumor occupied 25% of the brain area and the forecasts were just a few months of life. Kamil’s family unsuccessfully sought help in all Europe, finally finding out in Germany, Belgium, and Switzerland that Kamil couldn’t be saved and he should use remained time the best he could. Anyway, his family did not give up. They sold their apartment, took out a loan and good-hearted people came to the rescue. Thanks to them Kamil gathered the resources and began experimental treatment in Houston, which after 3 years reduced the tumor by as much as 93%. After 3 years, however, Kamil’s family’s financial situation is very bad and yet another therapy costs $ 300,000. Lack of funds to continue the treatment means the end of his dream of getting cured due to an extreme cost of the most advanced drugs. Kamil is an amazing man who’s faced the most hopeless forecasts, hasn’t broken down and he’s constantly winning his battle. He inspires many people who found themselves in a similar situation. Kamil wants to live and his biggest dream is to start his own family. What is within our reach is a climax of his dreams. Please, let’s help this brave man defeat the deadly enemy.

Donations

 • J M 
  • $5 
  • 21 mos
 • Anonymous 
  • $5 
  • 34 mos
 • Anna Kiel 
  • $10 
  • 38 mos
 • Justyna Kubinska 
  • $20 
  • 38 mos
 • Aneta Dudziński  
  • $150 
  • 39 mos
See all

Organizer

Aneta Jarocka Sienkiewicz 
Organizer
Chicago, IL
 • #1 fundraising platform

  People have raised more money on GoFundMe than anywhere else. Learn more

 • GoFundMe Guarantee

  In the rare case that something isn’t right, we will refund your donation. Learn more

 • Expert advice, 24/7

  Contact us with your questions and we’ll answer, day or night. Learn more