Main fundraiser photo

Hjälp mig åtala Joakim Lamotte för grovt förtal

Donation protected

Hjälp mig åtala Joakim Lamotte för grovt förtal mot mig. (Uppdatering 2020-11-21)

Joakim Lamotte har allt för länge fått hetsa och förtala på sociala medier. Det är därför dags att han får erfara att brott på sociala medier ger konsekvenser och att lagen gäller även Joakim Lamotte. 

Hur stödjer du åtalet mot Joakim lamotte?
Enklast görs det genom att bidra direkt till crowdfundingen. Ett annat alternativet är att swisha till 123 119 90 66. Det hamnar då på ett specifikt konto som har skapats för för just detta ändamål. Pengarna överförs sedan till advokatfirmans klientmedelskonto.

Skydda det demokratiska samtalet på sociala medier.
Sociala medier är idag en plats där mobbare och brottslingar kan agera nästan helt ostört.
Konsekvensen blir att brott allt oftare används för att tysta andras röster och allt fler skräms därmed bort från det demokratiska samtalet. Nätet blir till en följd av detta en polariserad plats där många viktiga röster tystnar.

Lamotte skapar rädsla och ilska i syfte att tjäna pengar.
Joakim Lamotte publicerar texter och videor på sociala medier för att göra människor upprörda, rädda och arga. Det är nog till och med så att just sanningen ofta står i vägen för Lamottes swish-inkomster varför han inte är så aktsam med sanningen..

Lamotte förtalar mig inte bara för att tjäna pengar.
Han gör det även för att misstänkliggöra den organisation jag arbetar för. Detta görs effektivt genom att utmåla mig som klandervärd, och därmed svartmåla Näthatsgranskarens arbete mot hat- och demokratibrott på nätet.

Stor sannolikhet till fällande dom.
Lamotte är inte dömd ännu och alltså oskyldig till motsatsen bevisats, vilket är viktigt att påpeka. Det finns flera civilrättsliga domar som bedömer flera påståenden i Lamottes text som just förtal, en av dessa finns beskriven i Magasinet Paragraf 

Inga insamlade pengar behålls av mig. 
Insamlade pengar är endast ett medel för att kunna stämma Joakim Lamotte.  En extern revisor kommer också granska insamlingen och skriva intyg om att alla pengarna går till ändamålen. 

Först går pengarna till advokatkostnader.

Vid förlust kommer pengarna gå till advokatkostnader och om det blir över pengar går det till Kvinna till Kvinna.

Kvinna till kvinna jobbar för kvinnors mänskliga rättigheter i 20 länder, och stödjer över 100 kvinnorättsorganisationer runtom i världen.

Vid vinst kommer kostnaderna hamna på motparten som får betala tillbaka pengarna till klientmedelskontot. Alla pengar upp till målet på 200 000 kr kommer då skänkas till Kvinna till Kvinna.  De medel som kommer in efter målet uppnåtts vilket gjordes 2020-11-21 går till Näthatsgranskarens verksamhet. Det betyder att alla ni som stödjer denna insamling efter den 21 november 2020 stödjer i första hand åtalet mot Lamotte och vid vinst kommer det stödet gå till Näthatsgranskaren och deras kamp för att göra sociala medier mer demokratiskt och mindre hatiskt.

Bakgrund till stämningen

2018 skrev Joakim Lamotte en text om mig som var full av förtalspåståenden i form av rena lögner. Det som händer när Lamotte hänger ut och förtalar mig eller andra, är att det genast sprids till hundratusentals människor. Hot och ytterligare förtal följer sedan i en strid ström mot den som Lamotte hänger ut. I mitt fall har förtalen lett till så pass många dödshot att jag delvis på grund av detta tvingats flytta och få skyddad folkbokföring.

Lögner blandas med små sanningar för att hela publiceringen ska verka vara sann.
Lamotte skriver förutom påståendet att jag är en djurplågare även att jag har fått djurförbud. Jag är inte en djurplågare, men jag fick faktiskt djurförbud för drygt 7 år sedan. För åtta år sedan var jag svårt sjuk och efter att det förvärrats under lång tid blev jag mer eller mindre sängliggande senhösten/vintern 2012. Under denna tid så skötte jag inte den boskap jag hade i min ägo på rätt sätt. Några av dem dog eftersom de inte fick mat och vattnet frusit. De led dessutom redan av infektioner i tarmarna, vilket jag jobbat länge att få bukt med. En annan person hade visserligen lovat att hjälpa mig med detta under min sjukdom, men det tar inte bort mitt ansvar. Att mina djur blev lidande på grund av mig har plågat mig djupt och kommer göra, så länge jag lever, det gör mig dock inte till en djurplågare då jag aldrig med vett och vilja plågat ett djur i mitt liv. Djurplågeri är för mig, precis som för de allra flesta, något jag tar starkt avstånd från.

Denna händelsen har sedan använts av Lamotte som grund för en text om mig där han lägger till och ljuger för att väcka känslor av hat mot mig och för att tjäna pengar. Texten är ett enda långt förtal i syfte att peka ut mig som vedervärdig. 

Den text som Lamotte har skrivit om mig består framförallt av lögner. Texten hade dock bedömts som förtal även om den hade varit helt och hållet sann. Juridiskt är det inte försvarligt att förtala någon på det här sättet även om påståendena skulle stämma. Detta sätt att utgå från en verklig händelse som medvetet förvrängs och byggs på med lögner gör att många människor drar sig för att försvara sig. Med min stämning vill jag visa att lagen finns som en hjälp mot den typ av psykisk och social misshandel som förtal kan utgöra. Jag vill också väcka debatt om att dessa brott inte ska behöva drivas av målsäganden utan bör drivas av polis och åklagare. Förtal är brott som skapar stor skada för den drabbade, ibland livslång skada och ofta en skada som även går ut över närstående. Det är också brott som hotar vår demokrati och det fria samtalet. Därför bör ansvaret för lagföringen inte överlåtas till brottsoffret, utan ses som hela samhällets ansvar på samma sätt som görs med andra typer av brott.

Donations 

 • Anonymous
  • kr500 
  • 2 yrs

Organizer

Tomas Åberg
Organizer
Högsjö, T, Sweden

Your easy, powerful, and trusted home for help

 • Easy

  Donate quickly and easily

 • Powerful

  Send help right to the people and causes you care about

 • Trusted

  Your donation is protected by the GoFundMe Giving Guarantee