Main fundraiser photo

Help Stichting INSED door te doneren.

Donation protected
Door te doneren ondersteunt u Stichting International Northern Search & Earthquake Dogs (INSED).
Op dit moment is teamlid Claire samen met de Samenwerkende Reddingshonden Organisaties (SRO) in het rampengebied in Turkije. Om een bijdrage te leveren aan de grootschalige inzet na de verwoestende aardbeving.

Om de gemaakte kosten te dekken vragen wij om een donatie. Voor nu is er een streefbedrag van €1000,- ingesteld. Geld wat over blijft wordt overgemaakt naar Giro 555.

Op de hoogte blijven van de inzet in Turkije:
Meer informatie over INSED:


Het leveren van goed zoekwerk naar vermiste personen* vraagt om een goede samenwerking van de geleider met hond als koppel en het volledige INSED-team.

Het INSED-team voert zoekwerk uit tijdens een inzet naar vermiste personen. Dit kunnen bijvoorbeeld verdwaalde kinderen, dementerenden ouderen of anders zieken zijn. Daarnaast de categorie slachtoffers die betrokken raken bij buitengewone gebeurtenissen, natuurgeweld, voornamelijk een aardbevingsscenario.

Het INSED-team verdiept zich in de risico’s van deze materie en bereidt zich voor om –in samenwerking met overige hulpdiensten- ondersteuning te kunnen bieden in geval van een krachtige aardbeving.

INSED stelt zich als missie vermiste personen op adequate wijze op te sporen. INSED waarborgt de samenwerking met andere hulpdiensten en instanties. INSED stimuleert in samenspraak de samenwerking met collegae reddingshondengroepen en overige hulpdiensten door;
 • uitwisselen van ervaringen.
 • organiseren van gezamenlijke oefen-inzetten.
 • deelname aan opleiding/cursus (geboden door onder meer overige hulpdiensten).

Door kennis te nemen van de actuele stand van zaken en de voortgang binnen het reddingshondenwerk, zowel regionaal als landelijk en grensoverschrijdend, optimaliseren wij voortdurend onze werkmethode. Onze aandacht gaat evenredig daaraan uit naar de bijbehorende risicofactoren en veiligheidszorg.

Organizer

Secretariaat INSED
Organizer

Your easy, powerful, and trusted home for help

 • Easy

  Donate quickly and easily

 • Powerful

  Send help right to the people and causes you care about

 • Trusted

  Your donation is protected by the GoFundMe Giving Guarantee