Help mee de Aziatische Hoornaar te bestrijden!

Steun deze actie en bescherm de bijen én mensen in Vlaanderen tegen deze gevaarlijke invasieve exoot!

De Vlaamse regering maakt bij monde van de bevoegde ministers Zuhal Demir (N-VA) en Jo Brouns (CD&V) immers géén extra budget vrij voor de bestrijding van de Aziatische Hoornaar.

Nochtans is deze invasieve exoot een echte bedreiging. Niet alleen voor onze inheemse bijenpopulatie, maar ook voor mensen! Het Vlaams Bijeninstituut waarschuwt zelfs voor mogelijke sterfgevallen deze zomer!

Het Vlaams Bijeninstituut, dat verantwoordelijk is voor het opsporen en verdelgen van de exotische wesp in Vlaanderen, kreeg in 2021 een budget van 60.000 euro, waarvan 30.000 overbleef voor dit jaar. Maar dat bedrag is al opgegaan aan de inzet van verdelgers.

Met deze gofundme willen we hen die 30.000 euro opnieuw in handen geven zodat zij het nodige kunnen doen om deze gevaarlijke indringer zo effectief mogelijk te bestrijden.

Het Vlaams Belang zal bovendien elke ingezamelde euro verdubbelen!

Als de Vlaamse regering zijn verantwoordelijkheid niet neemt, doen we dat zelf wel.

Organiser and beneficiary

Chris Janssens
Organiser
Bruxelles, BRU, Belgium
Rene De Backer
Beneficiary

Your easy, powerful and trusted home for help

  • Easy

    Donate quickly and easily.

  • Powerful

    Send help straight to the people and causes you care about.

  • Trusted

    Your donation is protected by the  GoFundMe Giving Guarantee.