Fietsen naar Marokko tbv Wally, Hersenstichting

(See below for English)

Update: Mijn broer Wally is op 2 april 2022 om 01:59 uur overleden. Moge God zijn ziel hebben.

Mijn broer Wally (1972) heeft schizofrenie en een partiele dwarslaesie. Sinds augustus 2021 is blaaskanker bij hem geconstateerd. De chirurgen verwachten dat Wally 2022 niet overleeft.
 
Met mijn fietstocht van Nederland naar Marokko, rond 3000 kilometers, wil ik geld inzamelen voor de Hersenstichting voor onderzoek naar schizofrenie. Ik hoop op een gemiddelde donatie van 1 euro voor elke gereden kilometer, en daarmee het streven van 3.000 euro te halen.
 
De fietstocht begint op 1 mei 2023 in Den Haag en eindigt naar verwachting op 7 juni 2023 in Tanger, Marokko.
 
Volg mijn reis op www.instagram.com/fietsenvannederlandnaarmarokko

Update: My brother Wally passed away on April 2, 2022 at 1:59 AM. May God have his soul.

My brother Wally (1972) has schizophrenia and partial spinal cord injury. He has been diagnosed with bladder cancer since August 2021. The surgeons expect Wally not to survive 2022.

With my bike ride from the Netherlands to Morocco, around 3000 kilometers, I want to raise money for the Brain Foundation for research into schizophrenia. I hope for an average donation of 1 euro for every kilometer, and thus achieve the goal of 3,000 euros.

The cycling tour starts on May 1st, 2023 in The Hague and is expected to end on June 5th, 2023 in Tangier, Morocco.

Follow my trip on www.instagram.com/fietsenvannederlandnaarmarokko
Donate

Donations 

 • Jolien Van Everdingen
  • €50 
  • 9 mos
 • Anonymous
  • €135 
  • 9 mos
 • Martin Voermans
  • €10 
  • 9 mos
 • Frederique van Zomeren
  • €20 
  • 9 mos
 • Zilla Kortleven
  • €10 
  • 9 mos
Donate

Organizer

Ali Al Hadaui
Organizer
The Hague

Your easy, powerful, and trusted home for help

 • Easy

  Donate quickly and easily.

 • Powerful

  Send help right to the people and causes you care about.

 • Trusted

  Your donation is protected by the  GoFundMe Giving Guarantee.