The story of the Dutch, Jewish "Walg" family

***  Scroll downwards for the English version ***Beste mensen,

 

Je kunt het mijn levenswerk noemen; het verhaal vertellen van de Joodse familie Walg en zowel kinderen als volwassenen onderwijzen over de holocaust.

 Een aantal jaren geleden was ik nieuwsgierig naar het “Joods verleden” van het dorp waar ik woon. Ik vulde “Ouderkerk” in op de Yad Vashem website, klikte op zoeken en tot mijn grote verrassing stonden er daarna een aantal namen op mijn scherm.
Eén van die namen was “Walg”. Ik besloot verder te onderzoeken en uiteindelijk heeft dat geleid tot mijn eigen website (www.familiewalg.nl ). Op deze website hoop ik, aan de hand van gevonden documenten, regelmatig wat te schrijven over de familie Walg; een familie die na de oorlog bijna in zijn geheel was weggevaagd. Van de ruim 30 mensen, die ik onderzoek overleefden er slechts 6 de verschrikkingen van de oorlog.

Daarnaast hoop ik in de toekomst lezingen te gaan geven en een boek te schrijven over deze familie.
Nu de generatie, die zelf nog ooggetuige zijn geweest van de holocaust langzaamaan verdwijnt, is het aan de volgende generaties om de geschiedenis en de herinnering aan deze families levend te houden.

 

Maar waarom deze fundraisingactie?

 

Ik wil graag mijn onderzoek voortzetten, maar stuit daarbij soms op wat problemen. Ik ben namelijk helaas chronisch ziek.

 In 2002 werd ik aan vergroeiingen in mijn rug geopereerd en dat ging helemaal mis. Ik belandde aan de beademingsapparatuur en in een kunstmatige coma op de Intensive Care, doordat mijn longen na de operatie verschrompelden. Een maand lang lag ik in levensgevaar op de Intensive Care. Een tweede rugoperatie kon daardoor niet meer doorgaan. Het gevolg; inmiddels lijd ik al bijna 20 jaar aan altijd aanwezige, ernstige zenuwpijnen en ben ik iedere dag extreem vermoeid. Restverschijnselen die mij op dagelijks niveau behoorlijk beperken.

Ik leef een omgekeerd leven. Gemiddeld lig ik 16 uur per dag en kan ik in totaal zo’n 8 uur actief zijn. In die 8 uur moet ik alles doen; douchen, het huishouden, vrijwilligerswerk, sport, boodschappen, contacten onderhouden, alles. Tussendoor moet ik dan ook nog vaak rusten. Ik kan daarnaast maar 2,5 uur achter elkaar zitten. En dat is best heel lastig als je stukken moet onderzoeken in de archieven.

Een oplossing voor mij zou zijn om reproducties via de mail naar mij te laten sturen, zodat ik ze al liggend kan onderzoeken en verwerken op mijn website. Maar dat kan behoorlijk in de kosten lopen. En helaas laat mijn inkomen dat, door mijn chronische ziekte,  vaak niet toe.

Wilt u mij hierbij helpen? Niet alleen steunt u daarmee mijn onderzoek, maar u draagt ook bij aan het behouden van mijn geestelijk welzijn.
Wanneer je chronisch ziek wordt, altijd pijn hebt, je wereld steeds kleiner wordt en je beseft dat de toekomstplannen die je had niet echt meer realiseerbaar zijn, is het soms moeilijk om positief te blijven. Je voelt je ook vaak buiten de maatschappij staan, omdat je niet voldoet aan het verwachtingspatroon dat mensen/de maatschappij van je hebben/heeft.

Mede dankzij dit project lukt het mij om negatieve gedachten en depressie op afstand te houden. Dit onderzoek zorgt ervoor dat ik mij nog enigszins nuttig voel en dat ik ondanks mijn beperkingen toch een bijdrage aan deze maatschappij kan leveren. En dat is erg fijn.

 

Ik wil u bij voorbaat alvast hartelijk danken voor u interesse in mijn project en (eventuele) donatie!

 

Voor meer informatie verwijs ik u naar mijn website "Het Leven En Lot Van De Familie Walg. (www.familiewalg.nl )

 

Hartelijke groet,


Marleen

Nb.

Het geld dat na het project overblijft, wordt geïnvesteerd in de aanvraag van "Stolpersteinen" of de adoptie van stenen in het nieuw te bouwen "Holocaust namenmonument" dat in Amsterdam wordt gebouwd.

Op mijn website zal een pagina komen waarop alle document aankopen geregistreerd zullen staan. Zo kan iedereen volgen wat er met het geld wordt gedaan.

============================================================================================
Hi everyone,

You could call it my life's work; telling the story of the Dutch, Jewish family Walg and teaching both children and adults about the Holocaust.

A few years ago, I was curious about the "Jewish past" of the village where I live. I filled in "Ouderkerk" on the Yad Vashem database website, clicked on search and to my big surprise there appeared a number of names on my screen.
One of those family names was "Walg".

I decided to investigate further and eventually that led to my own website (www.familiewalg.nl ). On this website I hope to , on the basis of archive records, regularly write something about the Walg family; a family that was almost completely wiped out after the war. Of the more than 30 people I investigate, only 6 survived the horrors of the war.

In the future I also hope to give lectures and to write a book about this family. 
Now that the generation, who have been eyewitnesses to the Holocaust themselves, is gradually disappearing, it is up to the next generations to keep the memory of the Holocaust victims alive and to preserve their history. I think
the duty of remembrance is a profound duty.


But why this funding campaign?

I would really want to run my research smoothly and successfully, but sometimes I encounter some problems.

Unfortunately, I am chronically ill. In 2002 I had a spinal reconstructive surgery. Shortly after the operation my lungs shriveled and I ended up on life-support and in a medically-induced coma. I remained in a critical condition on the ICU for over a month. As a result, a second back operation could no longer take place. The result: For almost 20 years now I have been suffering, 24/7,  from severe nerve pains and I am extremely tired every day. Residual effects that limits my daily activities significantly.

I live a sort of reversed life. On average I lie down 16 hours a day and I can only be active for approximately 8 hours in total. In those 8 hours I have to do everything: showering, domestic work, voluntary work, sports, everything. I have to rest in between activities and can only sit for 2.5 hours straight. And that's quite difficult when you have to examine documents in the archives.

The solution for me would be to order the reproductions of the archive records and let them be sent via e-mail . That way I can examine them while lying down. But unfortunately that costs a lot of money. And, due to my illness I can't afford that.  Would you like to help me with that?

Not only will you help me with my research, but you will also contribute to the preservation of my spiritual well-being.
When you are chronically ill, always in pain and you realize that your future plans fall apart, it is sometimes difficult to remain positive.

Partly due this project, I manage to keep negative thoughts and depression at bay. The project makes me feel somewhat useful and gives me hope that , despite my limitations, I can still make a contribution to society. And that is nice...Thank you very much in advance for your donation and your interest in my project.

For more information, please visit my website ( www.familiewalg.nl )

Warm greetings,

Marleen

Nb.  

The funds that will be left over after the project will be invested in the application of "Stolpersteinen" or the adoption of stones in the "Holocaust name monument" that is being built in Amsterdam.

On my website there will be a page on which all document purchases will be registered. This way everyone can follow what is done with the money.

Donations

 • Anneke Koun 
  • 100 € 
  • 5 mos
 • Anonymous 
  • 20 € 
  • 7 mos
 • Anonymous 
  • 15 € 
  • 10 mos
 • Anonymous 
  • 15 € 
  • 17 mos
 • Anonymous 
  • 25 € 
  • 17 mos
See all

Organizer

Marleen van Dieren 
Organizer
 • #1 fundraising platform

  More people start fundraisers on GoFundMe than on any other platform. Learn more

 • GoFundMe Guarantee

  In the rare case something isn’t right, we will work with you to determine if misuse occurred. Learn more

 • Expert advice, 24/7

  Contact us with your questions and we’ll answer, day or night. Learn more