דאס הארץ ווערט צוריסן

HEARTBREAKING!
Lonely mother struggling with cancer is
starting a new dose of treatments
with all the expenses falling on her 16 y/o son
URGENT HELP IS NEEDED BROTHER DON'T IGNORE PLEASE FWD

עס האנדעלט זיך פון א עלענדע גאר מיטגעמאכטע פרוי, וועלכע נאכן זיך שווער מיטשענען מיט געזונט פראבלעמען, איז דיאגנאזירט געווארן מיט די ביטערע מחלה ל"ע פאר העכער א יאר צוריק.

זי האט נישט קיין שום הכנסה, זי פלאגט זיך זייער אויפצוהאלטן איר שטוב, יעדעס ריר קאסט דאך געלט, ביז היינט פלעגט זי אליינס ארום רופן גוטע פריינט און שכנים שאפן אביסעל געלט אדורכצושטופן, יעצט האלט זי ביי א מצב וואס זי קען שוין נישט אליין ארום קאלן.

צוליב איהר שווערע געזונט צושטאנד, האט זי געמוזט נעבעך אריבערציען צו א נייע דירה, וואס האט אויך אפגעקאסט אסאך געלטער.

די קומענדיגע וואך הייבט זי אהן א פרישע דאזע פון די גאר שטארקע קימאו ל"ע, די דאקטוירים האבן איהר געזאגט אז אויב וויל זי האבן כח, דאס אדורכצומאכן, מוז זי נעמען א וואקאציע, זיך פארן אפריען פאר עטליכע טעג.

זי האט א זוהן א בחור'ל אונטער די אכצען יאר, ער פראבירט טאקע צו טון וואס ער קען ארויסהעלפן די צובראכענע מאמע, ער רעדט מיט די דאקטוירים, און ער פראבירט צו שאפן עפעס געלט, אבער עס קלעקט נישט.

ס'איז נישטא קיין געלט צו גיין א טריט ווייטער, עס מוז שוין געשאפן ווערן מינימום צוואנציג טויזענט דאללער.

מיר טארן נישט שטיין אין די זייט! מיר טארן נישט צולאזן אידישע שטוב זאל צוזאמפאלן!

מיר זענען מחויב ארויסצוהעלפן די צובראכענע קראנקע פרוי האבן א רפואה שלימה, און דער שטוב זאל ווייטער געפירט ווערן על מי מנוחות.

אין דעם זכות וואס אידישע קינדער בכל מקומות מושבותיהם וועלן זיך ביישטייערן מיט סכומים הגונים, כל המרחם על הבריות מרחמין עליו מן השמים, וועלן אלע משתתפים געהאלפן ווערן מיט אלע גוטע ברכות והשפעות טובות מן השמים.

מישט נישט אריבער אן זיך משתתף זיין, און האט די זכי' צו זיין א עושה ומעשה, שיקט דעם לינק צו אלע אייערע קאנטאקטס.

בזכות זה זאלט איר קיינמאל נישט דארפן אנקומען צו קיינעם.

Donations

 See top
 • Anonymous 
  • $5 
  • 38 mos
 • Simon Sebbag 
  • $180 
  • 39 mos
 • א ר 
  • $18 
  • 39 mos
 • Anonymous 
  • $10 
  • 39 mos
 • peretz herzog 
  • $25 
  • 39 mos
See all

Organizer

Shalom Zwiebel 
Organizer
Blainville, QC
 • #1 fundraising platform

  More people start fundraisers on GoFundMe than on any other platform. Learn more

 • GoFundMe Guarantee

  In the rare case something isn’t right, we will work with you to determine if misuse occurred. Learn more

 • Expert advice, 24/7

  Contact us with your questions and we’ll answer, day or night. Learn more