הצלת המשפחה

עס רעדט זיך פון אונזער נאטע קרוב משפחה פון אנווערפען, א טאטע פון א געבענטשטע שטוב מיט קינדער א איד א בעל פרנסה א שיינע פארדינער וואס אכט יאהר צוריק איז אויף איהם געפאלען די גורל אז איינע פון זיינע קינדער א געזונט קינד וואס האט איהם גארנישט געפעלט פארדעם האט זיך אנגעהויבן אויפצופירן נישט ווי געווענליך, נאך א לענגערע צייט ארומלויפן צו דאקטורים פאר אינטערזיכונגען האט מען פעסטגעשטעלט אז ער ליידט פין די שווערע גייסטישע מחלה Tourette syndrome
פאר קיין שום אידיש קינד געוואונטשן, עס איז געקומען צו א מצב אז מען האט איהם שוין נישט געקענט האלטן אינדערהיים אין האט געמיזט צוקומען צו פול טיים פראפעשענעל קעיר וואס האט אפגעקאסט שווערע טויזענטער דאלאר א חודש וואס האט אריינגעשלעפט דעם טאטען אין שווערע חובות.
עס איז ב״ה יעצט דא האפענונג אז א מוסד אין א״י וואס ווערט געדעקט דורך די גאווערמענט זאל אים אריינעמען. ביזדערווייל איז דורך די יארן אנגעזאמעלט געווארן קרוב צו 150,000 דאללער חובות וואס שטערט אים אנצוגיין מיטן טאג טעגליכן ווירטשאפט, ער האט שוין צוויי מאל אראפגענומען פון זיין צייט און זיין פרנסה א פאר וואכן צו גיין נאך געלט און באצאלן די חובות, ער האט שוין מצליח געווען צו שאפן א גרויס חלק פין די געלט אבער ער האלט שוין אט אט ביים אהיימפארן אין עס פעלט נאך א גרויסן סכום. נישט קענענדיג צוקוקן זיין צער האבן מיר זיך צוזאמגענימען צו שאפן די סכום פין 20,000 דאללער אין קוקן גאר שטארק ארויס אויף אייער ברייטהארציגע נתינה.
אין דעם זכות זאלט איר נישט וויסן פין קיין צער אין האבן נאר נחת אין שמחה.
ישר כח
 • S Breuer
  • $100 
  • 57 mos
 • A Friedman
  • $18 
  • 58 mos
 • josef epstein
  • $18 
  • 58 mos
 • Aron Schwartz
  • $36 
  • 58 mos
 • Lazer Blum
  • $36 
  • 58 mos
See all

Organizer and beneficiary

הצלת המשפחה
Organizer
Brooklyn, NY
Joshua Sander
Beneficiary

Your easy, powerful, and trusted home for help

 • Easy

  Donate quickly and easily.

 • Powerful

  Send help right to the people and causes you care about.

 • Trusted

  Your donation is protected by the  GoFundMe Giving Guarantee.