Main fundraiser photo

Help to create a Basque Surnames History Museum

Donation protected
*** ENGLISH VERSION BELOW ***
*** VERSIÓN EN ESPAÑOL DEBAJO ***

[EUSKARA]
Kaixo, Eneko naiz eta euskalnapar abizenak ikertzen dituen @apellidos_vasconavarros Instagram kontuaren eta bere web orriaren (https://apellidosvasconavarros.es) administratzailea naiz.

Museo fisiko bat sortzeko dirua biltzen ari naiz, erromatarren garaitik gaur egun arte euskalnapar lurraldeetan izen-abizenen jatorriari buruz. Era guztietako ikusleentzat bisitagarria izango den hezkuntza-museoa egin ahal izatea gustatuko litzaidake.

Denbora asko pasatzen dut honetan zaletasun hutsagatik eta ezin dut nire diru pertsonaletik inbertitu. Hala ere, jarraitzaileen komunitate osoaren eta gai hau gustuko duten pertsonen artean diru kopuru hori bil dezakegu ekarpen ekonomiko txiki bat eginez eta/edo crowfunding hau zabalduz.

Zenbateko osoa museoa sortzeko erabiliko da. Helburua 10.000 €-ra iristea da, ondoren 1.200 € Nafarroako Ogasunari ordaindu behar baitzaizkio dohaintzen gaineko zerga dela-eta. Gainerako 8.800 euroak urtebeteko proba egiteko inbertituko dira: museoko lokala alokatzea eta mantentzea, eta hortik eratorritako gastuak.

Argentinarra, mexikarra, estatubatuarra... euskaldunen edo nafarren ondorengoa zara? edo euskalnaparra zara? Lagundu proiektu eder honekin eta bisitatu etorkizunean Museoa zure abizenen historia ezagutzeko.

Proiektu hay aurrera ateratzea espero dut, eta auskalo, baliteke denbora pixka bat igarota Euskalnapar Abizenen Museoan elkar ezagutzea.

[SPANISH]
Hola, me llamo Eneko y soy el creador de la cuenta Instagram de investigación de apellidos vasconavarros @apellidos_vasconavarros y su correspondiente web https://apellidosvasconavarros.es

Estoy recaudando fondos para crear un museo físico sobre el origen de los nombres y apellidos en tierras vasconavarras desde la época romana hasta la actualidad. Se trata de poder hacer un museo educativo que sea visitable para todo tipo de público.

Estoy invirtiendo mucho tiempo en esto por pura afición y no puedo invertir de mi dinero personal. Sin embargo, entre toda la comunidad de seguidores y personas a las que le gusta este tema podemos recaudar esta cantidad colaborando con un pequeño aporte económico y/o divulgando este crowfunding.

El importe íntegro será utilizado para crear el museo. El objetivo es llegar a 10.000€ ya que posteriormente hay que pagar 1.200€ a Hacienda de Navarra por el Impuesto de Donaciones. Los restantes 8.800€ serán invertidos para hacer la prueba de un año: alquiler y mantenimiento del local para el museo además de gastos derivados.

¿Eres argentino, mexicano, americano… descendiente de vascos o navarros? ¿O eres vasco o navarro? Ayúdame con este hermoso proyecto y visita el Museo en el futuro para conocer la historia de tus apellidos.

Espero que salga adelante y quién sabe, puede que pasado algo de tiempo nos conozcamos en el Museo de Apellidos Vasconavarros.

[ENGLISH]
Hello, my name is Eneko and I am the administrator of this website and its corresponding Instagram account for researching Basque-Navarrese surnames @apellidos_vasconavarros.

I am raising funds to create a physical museum about the origin of names and surnames in Basque Country and Navarre from Roman times to the present. It is about being able to make an educational museum that can be visited by all types of audiences.

I am investing a lot of time in this out of pure hobby and I cannot invest my personal money. However, among the entire community of followers and people who like this topic we can raise this amount by collaborating with a small financial contribution and/or by disseminating this crowdfunding.

The entire amount will be used to create the museum. The objective is to reach €10,000 ($US 10962) since subsequently you have to pay €1,200 ($US 1315) to the Treasury of Navarre for the Donation Tax. The remaining €8,800 ($US 9647) will be invested to carry out the one-year test: rental and maintenance of the premises for the museum as well as derived expenses.

Are you Argentine, Mexican, American... descendant of Basque or Navarrese? Or are you Basque or Navarrese? Help me with this beautiful project and visit the Museum in the future to learn the history of your surnames.

I hope it goes ahead and who knows, maybe after some time we will meet at the Museum of Basque-Navarrese Surnames.

 GoFundMe Giving Guarantee

This fundraiser mentions donating through another platform, but please know that only donations made on GoFundMe are protected by the GoFundMe Giving Guarantee.

Donate

Donations 

 • Juan Felix Arejita Acordagoitia
  • €40 (Offline)
  • 5 d
 • Luis Fernando Etxeberria
  • €30 (Offline)
  • 7 d
 • Aimar Intxaurrondo Gonzalez
  • €20 (Offline)
  • 7 d
 • Iosu A. C.
  • €10 (Offline)
  • 10 d
 • Miel Joxe Lekuona
  • €50 (Offline)
  • 10 d
Donate

Organizer

Apellidos Vasconavarros
Organizer
Goizueta

Your easy, powerful, and trusted home for help

 • Easy

  Donate quickly and easily

 • Powerful

  Send help right to the people and causes you care about

 • Trusted

  Your donation is protected by the GoFundMe Giving Guarantee