Main fundraiser photo

Dhibiti Mlipuko: COVID-19 Tanzania

Donation protected
Dhibiti Mlipuko: COVID-19 Tanzania

*******Tarehe ya mwisho ya kuwakilisha michango ilikuwa 31 Mei, 2020.  Kwa muda huu, kampeni hii haipokei tena michango. Tunawashukuruni sana nyote kwa kushirikiana nasi kwenye campaign hii. Mlitusikiliza, mkatuamini, mkatupa dhamana ya michango yenu tuwafikishie msaada walengwa nyumbani. Asanteni sana..*****

Pokea nukuu hii ya video  ya msafara wetu nyumbani.


Tunaendelea kukusihi ujikinge na uwakinge wenzako: Kaa nyumbani, Osha mikono, Tumia barakoa, na Epuka mikusanyiko.

Umoja wetu, ndio nguvu yetu.

Asanteni!

N.B: Wasiliana nasi kwa barua pepe -- [email redacted]+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

******The last date to submit donations was May 31, 2020. At this time, this campaign is no longer receiving donations. We thank you all very much for collaborating with us in this campaign. You listened and heard us, you trusted us, and gave us the stewardship role to manage your donation and get it to the intended beneficiaries at home. Thank you all very much.*****

Click here for the video showing our journey at home.

We continue to urge you to protect yourself and others from infection. Stay at home, Wash your hands, Use a mask, and Avoid gatherings.

Our unity is our strength.

Thank You!

P.S: Please contact us via email at [email redacted]

Donations 

 • Phinehas Nyang'oro
  • $20 (Offline)
  • 4 yrs
 • Dr. Mishael Muze
  • $40 (Offline)
  • 4 yrs
 • Dorothea Eustace Kamugisha
  • $20 (Offline)
  • 4 yrs
 • Rok Cerne Jr
  • $20 (Offline)
  • 4 yrs
 • Anonymous
  • $200 (Offline)
  • 4 yrs

Organizer and beneficiary

Tanzanian Diaspora in USA
Organizer
Blaine, MN
Frank Minja
Beneficiary

Your easy, powerful, and trusted home for help

 • Easy

  Donate quickly and easily

 • Powerful

  Send help right to the people and causes you care about

 • Trusted

  Your donation is protected by the GoFundMe Giving Guarantee