36
36
2

Cycling against diabetes

€1,155 of €5,000 goal

Raised by 37 people in 4 months

(Below you can find the English version)  

Met een zogenaamde benefietstocht van Eindhoven naar Cagliari in Sardinië hoop ik de komende maanden zo veel mogelijk geld op te halen tegen de chronische ziekte diabetes. Aan deze ziekte lijden wereldwijd maar liefst 422 miljoen mensen en sterven er jaarlijks zelfs 1.6 miljoen (bron: World Health Organization).

Een dierbare vriend heeft al meer dan 20 jaar diabetes (Type 1) en ik zie vanaf de zijlijn wat dit met hem doet. Elke dag meerdere keren zijn suikerspiegel meten en geregeld insuline spuiten om in balans te blijven. Dit om hopelijk zo weinig mogelijk schade aan te richten aan zijn lichaam en toch een zo normaal mogelijk leven te leiden.  

Vandaar dat ik zo veel mogelijk geld in wil zamelen. Ten eerste voor internationaal onderzoek naar een medicijn. Ten tweede naar extra middelen om het leven van diabetes patiënten te vereenvoudigen (zoals de ontwikkeling van een kunstmatige alvleesklier).

Daarbij is het fietsen naar Sardinië niet toevallig. Sardinië is namelijk een gebied in de wereld waar de een na hoogste kans bestaat om diabetes te krijgen. Een twijfelachtige eer waarvan men de oorzaak jammer genoeg nog niet kent.

Mijn benefietstocht zal beginnen op 16 mei, ongeveer zes weken gaan duren en dagelijks te volgen zijn via mijn travelblog: https://www.polarsteps.com/JeroenWeenink/1649915-cycling-against-diabetes 

Elke donatie, hoe groot of klein ook, is bijzonder welkom om het leven van diabetes patiënten, nu en in de toekomst, te verbeteren. Donaties zijn welkom via deze fonds werving site. Mocht je geen credit card hebben, dan is een donatie ook welkom op NL81ASNB0635414694 op naam van J. Weenink. Mocht ook dit niet gaan, neem dan even contact op (weensma@gmail.com), dan regelen we het op een andere wijze.  

Belangrijk: De voorgestelde tip van 15% gaat NIET naar mijn Cycling Against Diabetes maar naar de site GoFundMe. Om zeker te zijn dat je gehele donatie naar Cycling Against Diabetes gaat : kies bij het tip selectie scherm gewoon "Other" en dan "0 euro's".


English version:

Via a cycling donation tour from Eindhoven to Cagliari in Sardinia I hope to raise as much money as possible against the chronic disease diabetes.
Worldwide more than 422 million people are affected by diabetes and on a yearly base even 1.6 million are killed (Source: World Health Organization).

A dear friend already suffers more than 20 years from diabetes (Type 1) and from the side I can see how it affects him. Several times a day he has to measure his sugar level and injects insulin to keep his balance. All to prevent himself from harming his body and living a live as normal as possible.

That is why I’d like to raise money. First to support the international research for a medicine to diabetes. Secondly for extra means to ease the life of patients (like the development of an artificial pancreas).

Cycling to Sardinia is not a coincidence. Sardinia seems to be an area in the world with the second highest chance to suffer from diabetes. A unattractive honor and unfortunately its root cause is still not known.    

My cycling donation tour will start the 16th of May, last for about 6 weeks and can be followed on a daily base via my travelblog: https://www.polarsteps.com/JeroenWeenink/1649915-cycling-against-diabetes 

Every donation, small or large, is very welcome to ease the life of diabetes patients, now and in the future. Donations are welcome via this Fund Raising Site. If you do not have a Credit Card, you can transfer your donation to NL81ASNB0635414694 at the name of J. Weenink. Else you contact me (weensma@gmail.com) and we will arrange a different way.  

Important: The recommended tip of 15% does NOT go to Cycling Against Diabetes but to the site GoFundMe. So to be sure that the entire donation goes to Cycling Against Diabetes : choose "Other" and then "0 Euro's" at the tip selection screen.

Thanks in advance!
Jeroen Weenink+ Read More

€1,155 of €5,000 goal

Raised by 37 people in 4 months
Your share could be bringing in donations. Sign in to track your impact.
   Connect
We will never post without your permission.
In the future, we'll let you know if your sharing brings in any donations.
We weren't able to connect your Facebook account. Please try again later.
€20
Anonymous
1 month ago
HS
€10
Harm Sengers
1 month ago
NS
€55
Nicky Schop
1 month ago
KE
€20
Koos en Gonnie Engels
2 months ago
PS
€10
Peter Scheerman
2 months ago
€10
Anonymous
2 months ago
HD
€10
Harry van dijk
2 months ago
IS
€50
Izabela Saj
3 months ago
VR
€10
Veronique Rijnen
3 months ago
€25
Anonymous
3 months ago
or
Use My Email Address
By continuing, you agree with the GoFundMe
terms and privacy policy
There's an issue with this Campaign Organizer's account. Our team has contacted them with the solution! Please ask them to sign in to GoFundMe and check their account. Return to Campaign

Are you ready for the next step?
Even a €5 donation can help!
Donate Now Not now
Connect on Facebook to keep track of how many donations your share brings.
We will never post on Facebook without your permission.