Bönehus - House of Prayer

Bönehus i Göteborg
(English text below and a link to a subtitled video)
 
Sedan 2014 har vi regelbundet haft 24-7 böneveckor i Göteborg. Vår dröm har alltid varit att skapa ett permanent bönehus för staden. En plats som tillhör hela Guds folk, en plats där vi kan tillbe och prisa Gud dygnet runt, året runt. Nu tar vi ett stort steg mot detta mål, mitt i stan på Kungsgatan.

Vi är en ekumenisk grupp med en vision om enhet i Göteborg. Gruppen består av två team, med olika uppgifter och gåvor, som arbetar för att göra detta möjligt. Vi tror att bön gör skillnad för individer, kyrkor och städer. Vi samarbetar med EBF (Evangeliska Brödraförsamlingen, en förening för bön och mission) som bland annat stöttar oss med en bra lokal. Själva arbetet kring bönehuset sker i den ekumeniska gruppen, som är en del av 24-7 Prayer – en internationell och ekumenisk rörelse som verkar för bön, mission och rättvisa i världen.

Nu har vi fått tillgång till ett rum för bön, med målet att be ”24-7-365” (dygnet runt, året runt), men behöver förstås inreda det. Vi vill att rummet ska återspegla den skapande kreativa Guden och vill därför köpa inredning av god kvalitet (inte bara gamla möbler som ingen längre vill använda). Ett vackert rum är vår dröm. Vi har även en del andra omkostnader, bland annat behöver vi sätta in en ljudisolerad dörr.

Vi har lagt en budget på 70.000:- för att detta ska bli möjligt. Vi behöver hjälp för att nå detta mål. Drömmer du likt oss om ett bönehus i centrala Göteborg, där den som vill kan få be för det som ligger på deras hjärta, vill vi inbjuda dig att delta i vårt arbete. Du kan göra detta genom att be för oss eller, om du känner glädje i det, bidra ekonomiskt. Alla pengar som kommer in går direkt till arbetet med att starta ett bönehus.

Du kan följa oss genom vår Facebooksida (24-7 Göteborg) eller genom att sätta upp dig på vår epost-lista. Skicka ett e-post till oss om du är intresserad (eller om du vill hjälpa till).

Har du några frågor eller vill se vår budget hör av dig så hjälper dig.


House of prayer in Gothenburg

See our video with subtitles:
https://www.youtube.com/watch?v=S3fHAz_xzqA
(apologies for the bad sound)

Since 2014, we have regularly been running weeks of 24-7 prayer in Gothenburg. During this time our dream has always been to establish a house of prayer that would be open day and night for all of God´s people to come and worship and pray. We are now very close to achieving this dream right in the middle of the city on Kungsgatan.

We are an ecumenical group who share a common vision of unity in Gothenburg. We believe that prayer makes a difference for individuals, churches and cities. Our group is made up of two teams, each with different tasks and gifts working to create a permanent house of prayer.

EBF (Moravian church of Gothenburg), which is a prayer and mission organisation and where we have held most of our prayer weeks, has kindly offered us a room which we can use for this. We are thankful to be able to partner with them in this, although it will be our 24-7 team that will be running and organising the prayer room.  

We now have a room to use but need to decorate it. We want it to be beautiful, reflecting the creator God and to inspire to prayer and creativity. We also need to install a sound proof door in the room. All of this involves expenses and after making a budget we see that we need to raise 70.000 kronor (≈7150€) in order to make this possible.

If you share our dream of a house of prayer in the midst of central Gothenburg where anyone is welcome to pray for the things on their heart, we would like to invite you to be a part of making it possible. This you can do either through your prayers or if you can and want to, help us economically.  All money that comes in will go directly to making the prayer room ready and accessible.

If you have any questions or would like to see our budget please don’t hesitate to contact us.
 • Anonymous 
  • kr300 
  • 56 mos
 • Anonymous 
  • kr1,000 
  • 56 mos
 • Anonymous 
  • kr100 
  • 56 mos
 • Anonymous 
  • kr350 
  • 57 mos
 • Emma Boije 
  • kr200 
  • 57 mos
See all

Organizer

Mike Boije 
Organizer
Göteborg, O, Sweden

Your easy, powerful, and trusted home for help

 • Easy

  Donate quickly and easily.

 • Powerful

  Send help right to the people and causes you care about.

 • Trusted

  Your donation is protected by the  GoFundMe Giving Guarantee.