Bedank de Rotterdamse IC medewerkers!!!!

Is het nu voorbij? Is het klaar met Corona? De laatste weken horen we weinig meer in de media over de intensive care. De aantallen corona besmettingen nemen af en de ziekenhuisopnames nemen af. Maar is het nu echt voorbij? Is het licht aan het einde van de tunnel nu echt zichtbaar?

We kijken met z’n allen vooruit en hopen inderdaad op het licht aan het einde van deze zo lange tunnel. Voor JCI Rotterdam was dit een mooi moment om in gesprek te gaan met Rob de Graaf, teamleider op de IC van het Franciscus Gasthuis en juist terug te kijken op deze 1,5 jaar. Rob gaf ons tijdens één van onze ledenavonden een mooie inkijk in de werkelijkheid van de IC afdeling van het Franciscus. Het kloppend hart van het ziekenhuis en samen met de vele andere ziekenhuizen in onze regio midden in de brandhaard de afgelopen 1,5 jaar.

Wij vinden als JCI Rotterdam dat deze kanjers van het IC team een mooi bedankje verdienen want met 130 man hebben ze toch een hele zware periode doorstaan voor onze gezondheid. Toen wij Rob vroegen hoe wij hen konden bedanken ontstond het idee om een mooie BBQ te organiseren voor deze afdeling. Maar naast het team van het Franciscus Gasthuis zijn er natuurlijk nog vele andere ziekenhuizen in en rond Rotterdam die wij als organisatie zo’n blijk van waardering gunnen.

KORTOM DOE JE MEE??????

JCI Rotterdam zal een deel van de eerste BBQ voor haar rekening nemen maar helpt u ons ook de andere IC afdelingen deze blijk van waardering te kunnen geven?


Alvast bedankt namens

JCI Rotterdam

www.jcirotterdam.nl

Organizer

JCI Rotterdam
Organizer
Rotterdam

Your easy, powerful, and trusted home for help

  • Easy

    Donate quickly and easily.

  • Powerful

    Send help right to the people and causes you care about.

  • Trusted

    Your donation is protected by the  GoFundMe Giving Guarantee.