Acupunctuur voor Verstopte Neus bij AR

Hoi allemaal,
Ik ben Janneke Vermeulen, Acupuncturist-Fysiotherapeut, werkzaam in eigen praktijk Mermaid Medicine® in Den Haag (lid NVA en KNGF) en momenteel PhD kandidaat aan Nanjing University of Chinese Medicine in Nanjing te China.
Om mijn PhD studie af te kunnen ronden, ga ik wetenschappelijk onderzoek doen (een Randomized Controlled Trial [RCT]): 'Acupunctuur voor Verstopte Neus bij Allergische Rhinitis' (denk aan hooikoorts, allergie voor katten, honden, huisstofmijt). Circa 30% van de Nederlanders heeft hier last van en wereldwijd meer dan 500 miljoen mensen.
Allergische rhinitis heeft negatieve invloed op de kwaliteit van leven (nadelig effect op slaap, concentratie, etc.) en vergroot de kans op infectie met het coronavirus. Medicatiegebruik is niet gewenst (bijwerkingen, hoge medische kosten) en er zijn indirecte economische kosten door productieverlaging. Dus: heel zinvol om te onderzoeken wat acupunctuur hierbij kan betekenen. De effecten van een 6-weken-durend acupunctuur-behandelprotocol zullen worden gemeten en vergeleken met een algemeen gebruikte neusspray. Totaal zullen er 62 deelnemers voor nodig zijn (31 deelnemers in elke behandelgroep).
Om dit onderzoek uit te kunnen voeren heb ik sponsors nodig daar er veel kosten gemaakt zullen worden (o.a. toetsing medisch-ethische commissie, verzekering deelnemers, inhuren statisticus en onafhankelijke medische experts die de metingen gaan doen, testmateriaal, acupunctuurnaalden, medicatie, etc.).
De trial zal officieel geregistreerd worden bij ClinicalTrials.Gov in de USA en de CCMO in Nederland.
Graag je bijdrage om dit belangrijke onderzoek te kunnen verwezenlijken! Elke bijdrage telt! Dank je wel!!!

Janneke Vermeulen

Mermaid Medicine®
Medische Acupunctuur - Duikgeneeskunde

Spiegelkarpersingel 13
2492 NC Den Haag
Nederland
Telefoon +31 (0) 70-3694787 / +31 (0) 6-12609510

Hi there,
I am Janneke Vermeulen, Acupuncturist-Physiotherapist, having my own practice Mermaid Medicine® in The Hague, the Netherlands (member NVA-KNGF) and currently PhD candidate at Nanjing University of Chinese Medicine in China.
To finish my PhD program, I will perform a Randomized Controlled Trial (RCT): 'Acupuncture for Nasal Congestion in Allergic Rhinitis'. It concerns a 6-weeks trial in which acupuncture will be compared with a commonly used nasal spray (totally 62 participants are needed). 30% of the Dutch inhabitants suffer from allergic rhinitis and more than 500 million people worldwide.
Allergic rhinitis negatively affects the quality of life (sleep, concentration etc. ) and increases the risk of contamination with the coronavirus. Medication is not desired because of its side effects, high medical costs and indirect economic costs due to productivity decrease. So, without doubt, my research has social importance.
To perform this trial many costs will be made such as examination medical-ethics committee, insurance of the participants, test material, hiring a statistician and independent medical experts who will do the measurements, acupuncture needles, medication, etc. The trial will officially be registered at ClinicalTrials.Gov in the USA and the CCMO in the Netherlands. Therefore, financial support is needed. Please support my trial! Every donation counts! Thank you!!!

Janneke Vermeulen

Mermaid Medicine®
Medical Acupuncture - Diving Medicine

Spiegelkarpersingel 13
2492 NC Den Haag
The Netherlands
Phone +31 (0) 70-3694787 / +31 (0) 6-12609510
 • Katherine Andersen 
  • €50 
  • 1 mo
 • CT Holman 
  • €100 
  • 1 mo
 • Patricia Gust 
  • €100 
  • 2 mos
 • Ronald van Montfort 
  • €20 
  • 2 mos
 • Anonymous 
  • €50 
  • 2 mos
See all

Organizer

Janneke Vermeulen 
Organizer
The Hague

Your easy, powerful, and trusted home for help

 • Easy

  Donate quickly and easily.

 • Powerful

  Send help right to the people and causes you care about.

 • Trusted

  Your donation is protected by the  GoFundMe Giving Guarantee.